Lentiben, az egész bíróság egyetlenegy polgári ügyszakos bíróból áll

Nemesné N. Marianna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Országos Bírósági Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Nemesné N. Marianna

Delivered

Tisztelt Országos Bírósági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Lenti Járásbíróság 5 fő teljes létszámból áll, egyetlen polgári ügyszakos bírója dr. Horváth Helga. Mivel, másfél év alatt, nem tudott jogerősen lezárni, egy fizikailag nem létező szerződésből eredő végrehajtás megszüntetést, és ennek bizonyítására átvette, a végrehajtáskérő jogi helyzetét, nem alkalmas a bírói szerepben.

Egy kitűzőtt meghallgatás, bírói ok miatt elmaradt, a betegsége miatt.
Nem tudták azóta sem pótolni a meghallgatást, sem a bírót. Egyrészt az egész bíróságot nem lehet, elfogultság esetén kizárni, egy fő esetén, tehát lehetetlen, mert azaz egész bíróság. Másrészt, ha hosszas ideig táppénzre szorul az egyszem bíró, megállnak a bírósági ügyek.

Lenti egyetlen polgári szakos bírójának a kinevezésének idejét, szakmai önéletrajzát.
Kérem, megadni, visszamenőleg 2018.01.01.-től mennyi ügy került hozzá, mennyi fejeződött be jogerősen, mennyit kellett felterjesztenie, illetve, összesen hány munkaórát töltött el?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 25.

Üdvözlettel: Kovács Mária titkárnő

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Osztály S
Országos Bírósági Hivatal


Attachment v laszlev l.pdf
133K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nemesné N. Marianna:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

iPhone beszerzések

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Boris Eszter által

Adatkérés

A(z) Országos Bírósági Hivatal részére Gyömbér Béla által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei