Letelepedési kötvényekkel összefüggésben magányszemély cégtulajdonosok nevei

Sebián-Petrovszki László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Államadósság Kezelő Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Sebián-Petrovszki László

Tisztelt Államadósság Kezelő Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
magánszemély tulajdonosok nevét, ugyanis az Alaptörvény értelmében
átláthatónak kell lennie minden állammal szerződő cégnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 3.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

Hivatkozása ide

Feladó: AKK PRESS
Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Tisztelt Sebián-Petrovszki László!

A 2015. november 3. napjával kelt, közérdekű adatigénylésére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdésében foglalt
törvényes határidőben az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK. Zrt.) alábbi válaszokat adja.

Tájékoztatjuk, hogy a Letelepedési Magyar Államkötvényeket az ÁKK Zrt.
zárt körben forgalmazza, kizárólag azon cégekkel történt szerződéskötést
követően, amelyeket az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága
erre kijelölt.

A vállalkozások tulajdonosi szerkezetére, ill. magánszemély tulajdonosaira
vonatkozóan az ÁKK Zrt. nem illetve korlátozott körben (jogszabályon
alapuló ügyfél-azonosítás erejéig) rendelkezik információval. Felhívjuk
figyelmét, hogy a jogszabály alapján elvégzett ügyfél-azonosítás keretében
szerzett információk kiadására csak a vonatkozó jogszabályokban (így
különösen 2007. évi CXXXVI és 2007. évi CXXXVIII. törvények) megjelölt
hatóságok részére van lehetőségünk.
Természetesen, amennyiben az egyes vállalkozások a tulajdonosi
szerkezetükről jelentkezésük során tájékoztatták a Gazdasági és
Informatikai Bizottságát, erre vonatkozóan – amennyiben ezek közérdekű
adatnak minősülnek – közérdekű adatigényléssel fordulhat a bizottsághoz.

Tájékoztató a jogorvoslatról:

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
esetén a Fővárosi Törvényszéken (1353 Budapest, Pf. 16-1055 Budapest,
Markó utca 27.) keresettel élhet. Az adatigénylő a közérdekű adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat. A pert az igény
elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől számított
harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Amennyiben további közérdekű adatigénylése merül fel, vagy jelen
tájékoztatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, természetesen
állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

ÁKK Zrt.

Feladó:        Sebián-Petrovszki László
<[FOI #5590 email]>
Címzett:        Közérdekű adat igénylések ÁKK adatgazdánál <[ÁKK request email]>
Dátum:        2015.11.03 11:18
Tárgy:        Közérdekű adat igénylés - Letelepedési kötvényekkel
összefüggésben magányszemély cégtulajdonosok nevei {Scanned}

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Államadósság Kezelő Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
magánszemély tulajdonosok nevét, ugyanis az Alaptörvény értelmében
átláthatónak kell lennie minden állammal szerződő cégnek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásávól
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november  3.

Üdvözlettel:

Sebián-Petrovszki László

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5590 email]

Ha a(z) Államadósság Kezelő Központ Zrt. nem a(z) [ÁKK request email] címen fogadja
a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------
______________________________________________
Az irat hivatkozási száma: ÉRK-5197/2015
Átadva:    ÁKK Iktatókönyv (Szalkai Éva, 2015.11.03. 13:59)
Iktatószám: ÁKK-9866/2015
______________________________________________
Az irat hivatkozási száma: HI-9815/2015
Átadva:    ÁKK Iktatókönyv (Szalkai Éva, 2015.11.16. 14:59)

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sebián-Petrovszki László:
Csak a(z) Államadósság Kezelő Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei