Létminimum alatt élők száma Magyarországon

Varga Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Központi Statisztikai Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Varga Tamás

Tisztelt Központi Statisztikai Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jelenleg Magyarországon élő magyar állampolgárságú létminimum alatt élő emberek számának nagyságát éves bontásban 2011. évre vonatkozó adatokkal kezdve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 23.

Üdvözlettel:

Varga Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: informacioszolgalat
Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt Varga Tamás!

Levelére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom.
A KSH 2010 óta számolja a létminimum alatt élő háztartások számát és arányát. A létminimum alatt élő személyek pontos számát és arányát módszertani okokból nem számoljuk, mivel a létminimum adat ún. háztartás-típusú mutató, melyet fogyasztási egységekre vonatkoztatunk a különböző típusú (aktív, illetve nyugdíjas) háztartásokban.

A létminimum alatt élő háztartások száma és aránya:
2011-ben 38,1% (1 452 ezer háztartás)
2012-ben 38,3% (1 457 ezer háztartás)
2013-ban 36,3% (1 376 ezer háztartás)

Az adatok értelmezéséhez felhívom a figyelmét, hogy a létminimum nem szegénységi küszöb, hanem egy olyan értékösszeg, amely biztosítja a magánháztartásokban élők számára a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény – a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan megfelelőnek minősülő –, az alapvetőkön túli szükségletek kielégítését is. Ezzel szemben az Európai Unió szegénységre és kirekesztődésre vonatkozó összehasonlításaiban a jövedelmi alapú, relatív megközelítés az elfogadott. A tagországok a medián jövedelem 60%-ában határozták meg a jövedelmi szegénység küszöbértékét. Ennek értéke Magyarországon egy főre számítva:
2011-ben 62 463 forint/hó volt, a szegénységi arány 13,9%
2012-ben 66 399 forint/hó volt, a szegénységi arány 14,0%
2013-ban 65 525 forint/hó volt, a szegénységi arány14,3%.

Amennyiben további segítségre van szüksége, készséggel állok rendelkezésére.

Üdvözlettel:
Schádné Rózsár Ilona

Tájékoztatási főosztály
Információszolgálat
T:06-1-345-6784

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Tamás:
Csak a(z) Központi Statisztikai Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei