Létszám adatok

Vízi Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Vízi Pál

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat a
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy
neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat
ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a
személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.

Fentiek alapján kérem, hogy tájékoztatni szíveskedjék, időrendi sorrendben, 2011.05.01.-től Bethlen Gábor Alapkezelő
valamennyi munkatársának (különös tekintettel a döntés-előkészítő munkatársak) nevéről, beosztásáról, illetve a kapcsolódó létszám statisztikai adatokról az alábbiak szerint:

Munkavállaló 1:

1. Név:
2. Munkaszerződésben szereplő beosztás:
3. Munkaviszony kezdete:
4. Munkaviszony vége:
5. Munkaviszony megszűnésének jogcíme:

Munkavállaló 2:

1. Név:
2. Munkaszerződésben szereplő beosztás:
3. Munkaviszony kezdete:
4. Munkaviszony vége:
5. Munkaviszony megszűnésének jogcíme:

Stb..

Kérem szépen a KSH részére elküldött létszám statisztikai jelentéseket is csatolni a vonatkozó időszakra.
Kérem szépen a NAV részére elküldött 1108, 1208, 1308 nyomtatványok másolatának csatolását a vonatkozó időszakra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm

Üdvözlettel:

Vízi Pál

Budapest 2013-05-10

Hivatkozása ide

Feladó: Barna Kornél dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image002.jpg
11 Download

Attachment BGA 1108 2011 05.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 06.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 07.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 08.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 09.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 10.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1108 2011 11 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 11.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1108 2011 12 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1108 2011 12.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 01 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 01.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 02 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 02.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 03 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 03.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 04 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 04.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 05 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 05.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 06 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 06.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 07 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 07.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 08 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 08.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 09 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 09.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 10 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 10.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 11 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 11.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA 1208 2012 12 F6nell.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1208 2012 12.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1308 2013 01.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1308 2013 02.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1308 2013 03.pdf
11 Download View as HTML

Attachment BGA 1308 2013 04.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q BGA Zrt 5Fk F6zfel 5Fell E1t 5Flist.docx.docx
11 Download View as HTML

Attachment K121156.pdf
11 Download View as HTML

Attachment K121673.pdf
11 Download View as HTML


Vizi Pál részére

adatigénylő

 

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján, 2013. május 10. napján, elektronikus úton előterjesztett
adatigénylésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Infotv. 26.§ (2) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat a
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve,
feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai,
amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Társaságunk, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. az alábbi jogszabályokban meghatározott közfeladatokat
(állami feladatokat) látja el:

 

I.

 

1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 9. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint az Alapból megítélt támogatások
folyósításával, felhasználásának ellenőrzésével és nyilvántartásával
összefüggő, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
szerinti feladatokat az Alap kezelő szerveként a magyar állam tulajdonában
lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. látja el.

 

2. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező
szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény
szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek minősül.

Társaságunk 3/5 arányú tulajdonát képezi a Budapest 1. számú Körzeti
Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban Budapest, I. kerület,
6590 helyrajzi szám alatt nyilvántartott osztatlan közös tulajdonú
ingatlan (továbbiakban: ingatlan), amely természetben megfelel a 1014
Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt található felépítményes
ingatlannak. Nevezett – a magyar állam vagyonát képező - ingatlannal
kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat társaságunk látja.

 

Fentiekre figyelemmel az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglaltakra
hivatkozva mellékelten csatolom a társaságunk közfeladatával
összefüggésben eljáró munkavállalóink nevét, beosztását ill. vezetői
beosztását tartalmazó listát.

 

II.

 

Az Infotv. 3.§ 2. pontja szerint személyes adat az érintettel kapcsolatba
hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Tekintettel arra, hogy a munkavállalók munkaviszonyának kezdete, vége,
továbbá a munkaviszony megszűnésének jogcíme fenti rendelkezés alapján nem
minősül személyes adatnak, az Infotv. 26.§ (2) bekezdésében foglaltak
alapján ezen információk, közérdekű adatként történő megismerésére
irányuló kérelmének nem áll módunkban eleget tenni.

 

III.

 

A KSH részére elküldött létszám statisztikai jelentések, továbbá a NAV
részére elküldött 1108, 1208,1308 számú nyomtatványok másolatát
mellékelten ezúton szíves felhasználásra csatoljuk.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét! 

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vízi Pál:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei