Lezsák Sándor alelnök részére készült tanulmányok

Csikai László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikai László

Delivered

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Lezsák Sándor alelnök úr alelnöki költségvetési kerete terhére készült alábbi tanulmányokat teljes terjedelmükben:

- Bosnyák Dániel: A "Digitális jólét"-program alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatban

- Lévai Jánosné: A zarándok turizmus tapasztalatai

- Loksa Gábor Mária: Összefoglaló tanulmány a Duna-Tisza köze, a homokhátság vízutánpótlásáról

- Nagy Dóra: Választások Kiskunfélegyházán (elemzés)

- Nagy Dóra: Választások Magyarországon 2014-2016 (Összehasonlító elemzés)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 30.

Üdvözlettel:

Csikai László

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment L vai J.A zar ndok turizmus tapasztalatai.pdf
1.6M Download View as HTML


Tisztelt Csikai László!
 
Mellékelve küldjük a kért adatokat.
 
Országgyűlés Sajtóirodája

                SAJTÓIRODA
1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.
         Telefon:+36 1 441 4263
             Fax:+36 1 441 4810
            [Országgyűlés request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment Loksa G.Homokh ts g v zut np tl sa.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Csikai László!
 
Mellékelve küldjük a kért adatokat.
 
Országgyűlés Sajtóirodája

                SAJTÓIRODA
1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.
         Telefon:+36 1 441 4263
             Fax:+36 1 441 4810
            [Országgyűlés request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment Nagy D.V laszt sok Kiskunf legyh z n.pdf
757K Download View as HTML


Tisztelt Csikai László!
 
Mellékelve küldjük a kért adatokat.
 
Országgyűlés Sajtóirodája

                SAJTÓIRODA
1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.
         Telefon:+36 1 441 4263
             Fax:+36 1 441 4810
            [Országgyűlés request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment Nagy D.V laszt sok Magyarorsz gon 2014 2016.pdf
3.4M Download View as HTML


Tisztelt Csikai László!
 
Mellékelve küldjük a kért adatokat.
 
Országgyűlés Sajtóirodája

                SAJTÓIRODA
1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.
         Telefon:+36 1 441 4263
             Fax:+36 1 441 4810
            [Országgyűlés request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Csikai László!
Tisztelt Átlátszó.hu!
 
Az Önök által Csikai László([FOI #10084 email])
címről érkező adatkérésre adott válaszunk egyik tanulmányát tartalmazó
levelet 
sajnálatos módon nem tudja fogadni levező rendszerük. Így azt Mamutmail
segítségével küldtük el a nem fogadott anyagot.
 
Országgyűlés Sajtóirodája

                SAJTÓIRODA
1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.
         Telefon:+36 1 441 4263
             Fax:+36 1 441 4810
            [Országgyűlés request email]

Sikeres fájlküldés

[Országgyűlés request email]

A feltöltött fájlokat sikeresen továbbította a Mammutmail.
Címzett(ek):
[email address]

A fájlok (9,59 MB összesen):
Bosnyak_D._-_A_Digitalis_Jo... (9,59 MB)

A fájlok törlésének időpontja:
2017. december 19.

Üzenet:
Tisztelt Átlátszó.hu! Az Önök által Csikai
László([FOI #10084 email]) címről
érkező adatkérésre adott válaszunkat sajnálatos módon nem
tudja fogadni levező rendszerük. Csatolva küldjük a nem
fogadott anyagot. Országgyűlés Sajtóirodája

Hivatkozása ide

Feladó: KiMitTud admin

https://drive.google.com/open?id=1k8Yzqa...

---
Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
https://www.avast.com/antivirus

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikai László:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

"Ország"gyűlés

A(z) Országgyűlés Hivatala részére toma által

Számla kiadása

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

Számlák kiadása

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei