LFP-2008-LA-08-10-364-es kódszámú felújítás közös képviselő részéről történő elszámolása

Simonné Schöberl Erzsébet küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Simonné Schöberl Erzsébet

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
mindazon közérdekből nyilvános adatot, amellyel a Sopron, Vasvári Pál utca 3. társasház közös képviselője igazolta a felújítás során a pályázatokból és önerőből történt munkálatok szakszerű és eredményes elvégzését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 1.

Üdvözlettel:

Simonné Schöberl Erzsébet

Hivatkozása ide

Feladó: Simonné Schöberl Erzsébet

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Adatigénylésemre a válasz határideje május 18. volt. Kérem, hogy küldjék meg a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Simonné Schöberl Erzsébet

Hivatkozása ide

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Simonné Schöberl Erzsébet!

A lenti megkeresésre az alábbi közérdekű adatokat tudjuk szolgáltatni:
A Sopron, Vasvári P. utca 3. társasház iparosított technológiával épült
lakóépületek felújítására benyújtott és megvalósított pályázatával
összefüggő közérdekű adatigénylésre az alábbi tájékoztatást adom.

A lakóközösség 2008. július 17-én nyújtotta be pályázatát Sopron Megyei
Jogú Város Önkormányzatához. A  pályázat áttekintése után - annak tartalma
szerint - az érvényben lévő jogszabályok és pályázati kiírások alapján
kötött az önkormányzat a társasházzal támogatási szerződést. A pályázattal
és a kivitelezéssel összefüggő szerződéseket (pályázatírás, kivitelező
kiválasztás, kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés, bonyolító,
műszaki ellenőr) a lakóközösség felhatalmazása alapján a közös képviselő
kötötte meg.

A pályázatban megjelölt munkák befejezését követően a közös képviselő
benyújtotta Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatához a támogatási
szerződésben szereplő iratokat. Ezen iratok között egyösszegű számlák
voltak. A műszaki tartalom megvalósítását a műszaki ellenőr igazolta a
számlák ellenjegyzésével. A dokumentáció ellenőrzése után került sor a
támogatás folyósítására. Az önkormányzati támogatás átutalását követően
került sor az állami támogatás lehívására.

A Sopron, Vasvári P. utca 3. szám alatti lakóközösség az épület
felújításához 9.000.000 Ft állami és 9.000.000 Ft önkormányzati támogatást
kapott. A beruházás során 80 db radiátor és 33 db nyílászáró került
beépítésre

Tisztelettel: Dr. Sárvári Szabolcs jegyző

Feladó: Simonné Schöberl Erzsébet
<[FOI #4570 email]>
Címzett: Közérdekű adat igénylések Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál <[Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Dátum: 2015.05.01 08:24
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - LFP-2008-LA-08-10-364-es kódszámú
felújítás közös képviselő részéről történő elszámolása

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
mindazon közérdekből nyilvános adatot, amellyel a Sopron, Vasvári Pál utca
3. társasház közös képviselője igazolta  a felújítás során a pályázatokból
és önerőből történt munkálatok szakszerű és eredményes elvégzését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május  1.

Üdvözlettel:

Simonné Schöberl Erzsébet

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #4570 email]

Ha a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem
a(z) [Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simonné Schöberl Erzsébet:
Csak a(z) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei