Liget Budapest projekt // szakmai részvétel

Gulyás Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gulyás Márton

Tisztelt Moholy-Nagy Művészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen arra vonatkozóan tájékoztatással szolgálni, hogy a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően az intézményükben folyt-e a formális képzési keretek között kutatás, vagy szerveztek-e olyan előadásokat/szemináriumokat, amelyek tárgya a Liget Budapest projekt valamely aspektusához kapcsolódott. A kérdésem arra irányul, hogy az intézményük akár a Városliget Zrt-vel, akár Baán László kormánybiztos úrral bármilyen együttműködésben dolgozott-e illetve tervezi-e, hogy együtt dolgozzon (a most következő, vagy bármely jövőbeni tanévben) Magyarország legnagyobb kulturális/művészeti intézményfejlesztési projektjének bármely területén? Foglalkoznak-e a szakemberképzésnek a projekt specifikus igényeihez illeszkedő kérdéseinek bármelyikével, és ha igen, azt milyen formában teszik (főként a formális képzési helyzetekre gondolok, de érdekesek lehetnek az informális, kötetlenebb, nem feltétlenül képzési hanem információ-átadási, tájékoztatási alkalmak is).
Kérem, hogy a válaszában specifikusan jelölje meg, hogy
- szerveztek-e képzéseket
- ha igen, milyen formában
- mikor került sor azok megtartására
- azon kik vettek illetve vehetnek részt
- ki volt az egyetem részéről az oktató, aki azt a képzést megtartotta
- volt-e az adott képzés során együttműködésük a Városliget Zrt-vel és személyesen Baán Lászlóval
- milyen jövőbeni képzéseket terveznek a továbbiakban megtartani

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 25.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: MOME Kommunikációs Iroda
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Tisztelt Gulyás Márton Úr!

 

2016. július 25-én kelt elektronikus levelében – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján – kért közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)kapcsolatát a
Liget Budapest Projekttel az határozza meg, hogy a MOME évek óta több
témában és formában járul hozzá a hazai múzeumi szcéna megújulásához.

A múzeumoknak a XXI. században új társadalmi szerepeket kell
felvállalniuk, alkalmazkodniuk kell a (jövendő) közönségének
kommunikációs,  szabadidős és tanulási szokásaihoz. Ugyanakkor a digitális
technológiák merőben új   lehetőségeket nyújtanak a
múzeumok missziójának, régi és új céljainak eléréséhez, a múzeumlátogatás
személyes és élményszerűvé tételéhez, annak térben és időben való
kiterjesztéséhez, szélesebb célközönség megszólításához.

    ​Az egyetemen  folyó képzés keretében rendszeresek a múzeumi
kapcsolódású témafeldolgozások :  Digitális Múzeum kurzus
interdiszciplináris, programozó hallgatókat is bevonó, múzeumok konkrét
felvetéseire reagáló projektekkel készíti fel a hallgatókat az új
látásmódra. Együttműködő partnereink voltak e témákban: Petőfi Irodalmi
Múzeum (PIM), Szépművészeti Múzeum, Magyar Néprajzi Múzeum, Iparművészeti
Múzeum, Zsidó Múzeum és Levéltár.

      ​A MOME TechLab keretében hazai és vidéki múzeumok kiállításaihoz
készültek egyedi interaktív installációk, mint a több szakmai elismerést
és óriási közönségsikert hozó Weöres100 (PIM), vagy a mai napig
használatos Liszt utazásai (Művészetek Palotája).

 

A levelében felvetett kérdésre konkrétan válaszolva tájékoztatjuk, hogy
a Városliget Zrt-vel, mint ernyőszervezettel  voltak  megbeszélések, de
 konkrét együttműködés nem jött létre.

 

Az Egyetem a Zene Háza részére egy alkalommal rövid kurzus
  keretében foglalkozott egy  virtuális
 téma applikációjának fejlesztésével ill egy alkalommal Design Thinking
workshopot tartott   a Zene Háza által delegál résztvevőknek. 

időpont: . 1. kurzus: 2015/2016/II, 

2. workshop: 2016. július

résztvevők. 1. kurzust felvevő hallgatók, 

  2. Zene Háza által delegált személyek 

 

Elképzelhető hogy a jövőben hasonló kapcsolat lesz a Magyar Műszaki
 és Közlekedési Múzeummal is.

 

A fent említett projektek, oktatási anyagok és publikációk nagy része
elérhető a következő honlapról:[1]http://techlab.mome.hu

 

Üdvözlettel.

MOME BRAND Iroda 

 

H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
/ tel.: [2](06) 1 392-11-80  /e-mail: kommunikacio@[3]mome.hu

 

 

References

Visible links
1. http://techlab.mome.hu/
2. file:///tmp/tel:(06)%201%C2%A0392-11-80
3. http://mome.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gulyás Márton:
Csak a(z) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei