Liget Budapest projekt // szakmai részvétel // Művészeti Kar

Gulyás Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécsi Tudományegyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gulyás Márton

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen arra vonatkozóan tájékoztatással szolgálni,
hogy a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően az intézményükben folyt-e a
formális képzési keretek között kutatás, vagy szerveztek-e olyan
előadásokat/szemináriumokat, amelyek tárgya a Liget Budapest
projekt valamely aspektusához kapcsolódott. A kérdésem arra
irányul, hogy az intézményük akár a Városliget Zrt-vel, akár Baán
László kormánybiztos úrral bármilyen együttműködésben dolgozott-e
illetve tervezi-e, hogy együtt dolgozzon (a most következő, vagy
bármely jövőbeni tanévben) Magyarország legnagyobb
kulturális/művészeti intézményfejlesztési projektjének bármely
területén? Foglalkoznak-e a szakemberképzésnek a projekt specifikus
igényeihez illeszkedő kérdéseinek bármelyikével, és ha igen, azt
milyen formában teszik (főként a formális képzési helyzetekre
gondolok, de érdekesek lehetnek az informális, kötetlenebb, nem
feltétlenül képzési hanem információ-átadási, tájékoztatási
alkalmak is).
Kérem, hogy a válaszában specifikusan jelölje meg, hogy
- szerveztek-e képzéseket
- ha igen, milyen formában
- mikor került sor azok megtartására
- azon kik vettek illetve vehetnek részt
- ki volt az egyetem részéről az oktató, aki azt a képzést
megtartotta
- volt-e az adott képzés során együttműködésük a Városliget Zrt-vel
és személyesen Baán Lászlóval
- milyen jövőbeni képzéseket terveznek a továbbiakban megtartani

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 25.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Főosztály
Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Gulyás Márton!

 

A Közérdekű adat igénylés - Liget Budapest projekt // szakmai részvétel //
Művészeti Kar tárgyban érkezett megkeresésére válaszolva az alábbiakról
tájékoztatom.

 

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban PTE) a 2014/2015-ös tanévtől
kezdődően nem folytatott formális képzési keretek között kutatást és nem
szervezett olyan előadásokat/szemináriumokat, amelyek tárgya a Liget
Budapest projekt valamely aspektusához kapcsolódott.

 

A PTE a Városliget Zrt-vel vagy Dr. Baán László miniszteri biztos úrral
együttműködésben nem áll.

 

A PTE nem foglalkozott a szakemberképzésnek a projekt specifikus
igényeihez illeszkedő kérdéseinek bármelyikével.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gulyás Márton:
Csak a(z) Pécsi Tudományegyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei