Liget Budapest projekt zajterhelési határértékek alóli felmentés

Zimborás Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pest Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Zimborás Gábor

Delivered

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kért-e felmentést a zajterhelési határértékek betartása alól az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. b) pontjában definiált Liget Budapest projektben résztvevő bármely kivitelező a zajterhelési határértékek betartása alól?

Kapott-e felmentést a fenti zajterhelési határértékek betartása alól bármely kivitelező?

Amennyiben igen, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kivitelező és a kivitelezési munka megnevezését, valamint az erre vonatkozó határozatot (vagy határozatokat).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 25.

Üdvözlettel:

Zimborás Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Zimborás Gábor

Delivered

Tárgy: Belső felülvizsgálat kérése Pest Megyei Kormányhivatal közérdekűadat-igénylésekkel foglalkozó elsődleges kapcsolattartójától

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

2018. június 25-én közérdekú adatigénylést nyújtottam be Önökhöz az alábbi kérdésekkel.

Kért-e felmentést a zajterhelési határértékek betartása alól az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. b) pontjában definiált Liget Budapest projektben résztvevő bármely kivitelező a zajterhelési határértékek betartása alól?

Kapott-e felmentést a fenti zajterhelési határértékek betartása alól bármely kivitelező?

Amennyiben igen, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kivitelező és a kivitelezési munka megnevezését, valamint az erre vonatkozó határozatot (vagy határozatokat).

A teljes adatigénylés az alábbi linken megtalálható:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/lige...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kellett volna adniuk az adatigénylésre. Ez azonban nem történt meg.

Mivel a törvényi határidőig a kért adatokat nem kaptam meg, kérem panaszom kivizsgálását belső felülvizsgálati eljárás keretében, és a kért adatok mielőbbi megküldését.

Üdvözlettel:

Zimborás Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: PMKH ÉJH KTF központi postafiók
Pest Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.jpg
3K Download

Attachment 20257 1 2018.PDF.pdf
177K Download View as HTML


 

 

Üdvözlettel:

Gönczi Irén

titkársági asszisztens

 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
[1]IMAGE_23
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

References

Visible links

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Zimborás Gábor:
Csak a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei