Limbard Lízing Zrt ügynökeinek lekérése

Dr Tóth Rudolf küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Bank részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dr Tóth Rudolf

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2007. júniu 4. napján a Gál és Társai 98 Kft (3300 Eger Kistályai út 28.) jogosult volt-e eljárni a Lombard Lízing Zrt 670 Szeged Somogyi Béla út 19.) helyett és nevében lízingszerződés aláírása során?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 8.

Üdvözlettel:
Dr Tóth Rudolf

Hivatkozása ide

Magyar Nemzeti Bank

[1]mnb

Pénzügyi fogyasztóvédelmi központ

Iktatószám: 172810-2/2015

Tisztelt Ügyfelünk!

        

A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) érkezett az Ön – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű
adat igénylésére vonatkozó kérelme, amelyben az alábbiak vonatkozásában
kért tájékoztatást.

Mindenekelőtt tájékoztatjuk, hogy a Hpt. 2010. január 1-i módosítása
lényeges változást hozott a pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó
szabályozásban mind a fogalom meghatározás (ügynök helyett közvetítő),
mind az engedélyezés területén. A 2010. január 1-i törvénymódosítás a
korábbinál (a, b ügynök) bonyolultabb, differenciáltabb szabályozást ad a
közvetítőkre. A korábbi szabályok alapján 2010. szeptember 30. napjáig
végezhettek jogszerűen tevékenységet a pénzügyi szolgáltatás közvetítők.

1. Az MNB elektronikus másolatban küldje meg az Ön részére, hogy 2007. év
június 4. napján a Gál és Társai 98' Gépjárműkereskedelmi és Szolgáltató
Kft. (Kft.) (cégnyilvántartás szerinti székhely: 3300 Eger. Kistályai út
28., adószám: 11751401-2-10) jogosult volt-e a Lombard Pénzügyi Lízing
Zrt.(Pénzügyi vállalkozás) (székhely: 6720 Szeged. Somogyi Béla u. 19.)
nevében hitelszerződést kötni.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által hivatkozott időpontban (2007. június 4.)
hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.
évi CXII. törvény (Hpt.) alapján a Kft. szerepelt az MNB (illetve a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) nyilvántartásában, mint – a Hpt.
akkor hatályos szövege szerinti – Hpt. 2. sz. melléklet I/12. b) pontja
szerinti ügynök a Pénzügyi Vállalkozás vonatkozásában.

A Hpt. akkor hatályos szabályai (2. sz. melléklet I/12. pont) a pénzügyi
szolgáltatás közvetítése (ügynöki) tevékenységet az alábbiakban határozták
meg:

a) pénzügyi intézmény javára, nevében, felelősségére és kockázatára
folytatott tevékenység, amelynek célja a pénzügyi intézmény pénzügyi
szolgáltatási, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének
megbízási szerződés keretében történő végzése (ez az ún. a) típusú
ügynök),

b) pénzügyi intézmény pénzügyi szolgáltatási, illetőleg kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében végzett
tevékenység, amelynek során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelik
és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak
(ez az ún. b) típusú ügynök).

A Hpt. akkor hatályos szabályai alapján tehát a b) típusú ügynök a
pénzügyi szolgáltatási tevékenység elősegítése érdekében végzett
tevékenysége során az ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezelhette, és a
pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalhatott.
A b) típusú ügynök bejelentés-köteles volt, a Banknak a vonatkozó ügynöki
szerződést azonban nem kellett a felügyeleti hatóság felé benyújtania.

A Felek között létrejött szerződések, dokumentumok, meghatalmazások olyan
polgári jogi dokumentumok, amelyek érvényességének elbírálása az illetékes
bíróság hatáskörébe tartozik.

2. Az Info tv. 30. § (2) bekezdése alapján kérte, hogy a vonatkozó
másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton küldje meg az
Ön részére, a feladó e-mail címre. Ha az igényelt adatokat bármely okból
nem lehet e-mailben megküldeni, kérte, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel az MNB.

Az MNB a kérésnek megfelelően, elektronikus úton, a feladó e-mail címre
küldi meg az Ön részére a vonatkozó tájékoztatást.

3. Az Info tv. 29. § (3) bekezdése alapján kérte, hogy az MNB előzetesen
elektronikus úton tájékoztassa Önt arról, amennyiben a kért iratmásolatok
szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben
kérte, hogy a tájékoztatásban az MNB mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Tájékoztatjuk, hogy iratmásolatot jelen tájékoztatás nem tartalmaz,
egyebekben szkennelésért költségtérítés megállapítására nem került sor.

4. Kérte, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti az MNB megismerhetőnek, az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg az Ön
számára az MNB.

Az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy jelen
tájékoztatás Ön által meg nem ismerhető adatot nem tartalmaz.

Bízunk benne, hogy a tájékoztatással segítségére lehettünk.

       

Üdvözlettel:

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | személyes
ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

| Telefon: 06-40-203-776 I e-mailcím:[2][email address]

Feladó:[FOI #5410 email]
Küldve: 2015.szeptember.9 07:35
Címzett: [MNB request email]
Másolatot kap:
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Limbard Lízing Zrt ügynökeinek lekérése

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2007. júniu 4. napján a Gál és Társai 98 Kft (3300 Eger Kistályai út 28.)
jogosult volt-e eljárni a Lombard  Lízing Zrt 670 Szeged Somogyi Béla út
19.)  helyett és nevében lízingszerződés aláírása során?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember  8.

Üdvözlettel:
Dr Tóth Rudolf

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5410 email]

Ha a(z) Magyar Nemzeti Bank nem a(z) [MNB request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dr Tóth Rudolf:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Bank munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei