Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gonda Bettina, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Lőtér vizsgálat

Gonda Bettina küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gonda Bettina to read a recent response and update the status.

Feladó: Gonda Bettina

Delivered

Tisztelt Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a lőtér okozta zajszennyezés mértékét, ha készült ilyen vizsgálat az elmúlt 5 évben (2015.01.01 óta). Továbbá az elmúlt 5 évben (2015.01.01 óta évtől) tartottak-e helyszíni ellenőrzést (biztonságos-e a lőtér és környéke, előírásoknak megfelel)? Ha volt bármilyen ellenőrzés és/vagy mérés, arról a jegyzőkönyveket/egyéb kapcsolódó iratokat küldjék át a részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 14.

Üdvözlettel:

Gonda Bettina

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Flórián-Karvalics Katalin
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gonda Bettina!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében közérdekű adat:

az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

Tájékoztatom, hogy Hatóságom a Lőtér vonatkozásában - kérelemre -
folytatott ugyan környezetvédelmi hatósági eljárást, az ezen eljárás során
keletkezett adatok, iratok (mint pl. a szakértői szakvélemény, illetőleg
helyszíni ellenőrzés, mérés jegyzőkönyve) azonban nem minősülnek sem
közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak - ezek ti. nem Gyál
Város Önkormányzata, illetőleg a Gyáli Polgármesteri Hivatal saját
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben
keletkezett adatok. Emellett nyilvánosságra hozatalukat,
megismerhetőségüket, vagy hozzáférhetővé tételüket sem rendeli el törvény.

A hatósági eljárás során ügyfél az, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy
közvetlenül érinti. Az Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény az ügyfél jogait védi, amikor előírja, hogy az eljárás
során az ügyféli minőséggel rendelkező érintettek jogosultak a hatósági
eljárás irataiba betekinteni, azok tartalmát megismerni.

Fentiekre tekintettel a kért adatszolgáltatás nem minősül az Infotv. 28.§
(1) bek. szerinti közérdekű adatigénylésnek, ezért az igényelt
tájékoztatást megadni nem áll módomban.

Üdvözlettel:

dr. Flórián-Karvalics Katalin

irodavezető

Igazgatási Iroda

Tel: (36-29) 540-950

E-mail: [1][email address]

Tárgy: KözérdekűadatKözérdekű adat igénylés - Lőtér vizsgálat
Dátum: Mon, 14 Oct 2019 09:31:26 +0000
Feladó: Gonda Bettina [2]<[FOI #13425 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Gyál Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" [3]<[Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a lőtér okozta zajszennyezés mértékét, ha készült ilyen vizsgálat az elmúlt 5 évben (2015.01.01 óta). Továbbá az elmúlt 5 évben (2015.01.01 óta évtől) tartottak-e helyszíni ellenőrzést (biztonságos-e a lőtér és környéke, előírásoknak megfelel)? Ha volt bármilyen ellenőrzés és/vagy mérés, arról a jegyzőkönyveket/egyéb kapcsolódó iratokat küldjék át a részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 14.

Üdvözlettel:

Gonda Bettina

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #13425 email]

Ha a(z) Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [5][Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

[8][IMG] Mentes a vírusoktól. [9]www.avast.com

--

dr. Flórián-Karvalics Katalin

irodavezető

Igazgatási Iroda

Tel: (36-29) 540-950

E-mail: [10][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #13425 email]
3. mailto:[Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #13425 email]
5. mailto:[Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
8. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
9. https://www.avast.com/sig-email?utm_medi...
10. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gonda Bettina, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gonda Bettina:
Csak a(z) Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei