Ludovika Campus Projekt adatai

Jakabfy Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt Nemzeti Közszolgálati Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Ludovika Campus Projekt ütemezését, és a következő adatokat ütemenként:
a. az ütem száma, neve, azonosítója
b. a tervek elkészültének (pontos adat híján hozzávetőleges, még el nem készült tervek esetén tervezett) időpontja,
c. a tervező(k) neve(i),
d. az engedélyek megszerzésének (valós vagy tervezett) időpontja,
e. a kivitelezés kezdésének (valós vagy tervezett) időpontja,
f. a kivitelezés befejezésének (valós vagy tervezett) időpontja,
g. a kivitelező neve,
h. amennyiben a kivitelezésre közbeszerzés(ek) keretében került sor,
h1. az eljárás(ok) kiírásának azonosítója (pl iktatószám),
h2. az eljárás(ok) eredménytájékoztatójának azonosítója (pl iktatószám),
i. a kivitelezési szerződés(ek) értéke,
j. amennyiben az adott ütemben szükség volt fakivágási engedély(ek)re,
j1. a fakivágási engedély(ek),
j2. a fakivágási engedélykérelmek dokumentációja, különös tekintettel a fakivágási terv térképes mellékletére, amely a faállomány felmérését tartalmazza,
k. Amennyiben a valóságban az engedélyezettektől eltérés tapasztalható, akkor az engedélyezetteken túl kivágott fák pozíciója (fakivágási terv szerinti sorszáma), és a kivágás indoka, illetve az engedély ellenére ki nem vágott fák pozíciója (fakivágási terv szerinti sorszáma).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 1.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Horvath Jozsef
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Attachment 1 3.mell kletek.PDF.pdf
270K Download View as HTML


Jakabfy Tamás úr

részére                                                                                             
                

                                                                                                  

Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

           

A 2017. november 1-jén intézményünkhöz elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésében a Ludovika Campus Projekttel kapcsolatban tett
fel kérdéseket.

 

Hivatkozva a kérdéseire, mellékelten megküldjük (a fájlok túl nagy
méretére tekintettel több részletben)

1.)    a Ludovika Campus Projekt ütemezésének adatait tartalmazó
táblázatot (1. sz. melléklet),

2.)    a fakivágási engedélyeket és örökségvédelmi bejelentéseket
összefoglaló táblázatot (2. sz. melléklet),

3.)    a viharkár miatt kivágott fákat és az engedélyektől eltérően ki nem
vágott fákat tartalmazó táblázatot (3. sz. melléklet),

4.)    a 2. sz. mellékletben nevesített engedélyeket, bejelentéseket,
továbbá az engedélyezési dokumentációkat és térképes mellékleteket.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2017. november 16.

 

Tisztelettel:

Dr. Horváth József

 

 

Dr. Horváth József
főtitkár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
H- 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Telefon: 06-1/432-9170
Fax: 06-1/432-9171
E-mail: [1][email address]
           [2][email address]
honlap: [3]www.uni-nke.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.uni-nke.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Horvath Jozsef
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Jakabfy Tamás úr

részére                                                                                             
                

                                                                                                  

 

Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

Tájékoztatom, hogy korábbi levelemben említett engedélyeket,
bejelentéseket, továbbá az engedélyezési dokumentációkat és térképes
mellékleteket átküldtük az Ön által megjelölt címre, azonban válaszul
hibaüzenet érkezett vissza. Többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült az
iratok megküldése, több részletre bontva sem.

 

Kérem, hogy adjon meg alternatív címet, esetleg postacímet, ahová a kb.
300 oldal dokumentumot el tudjuk juttatni.

 

Budapest, 2017. november 16.

 

Tisztelettel:

Dr. Horváth József sk.

főtitkár

Dr. Horváth József
főtitkár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
H- 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Telefon: 06-1/432-9170
Fax: 06-1/432-9221
E-mail: [1][email address]
           [2][email address]
honlap: [3]www.uni-nke.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.uni-nke.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt Horvath Jozsef!

Az adatigénylésre küldött választ, és az 1-3. sz mellékleteket köszönettel megkaptam. A 4. sz mellékletet kérem próbálják a tamas (pont) jakabfy (kukac) gmail (pont) com címre elküldeni. Ez a cím 50MB méretig tud emaileket fogadni. Amennyiben ez sem lesz sikeres, a legegyszerűbb, ha személyesen bemegyek, és egy adathozdozón (CD, DVD, pendrive) elhozom.

Köszönettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Horvath Jozsef
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Tisztelt Jakabfy Tamás úr!
A kért küldést megpróbáljuk, ha nem sikerül pendrivon átadjuk az
anyagot. Türelmét köszönöm. Horváth József
Az iPhone-omról küldve

2017. nov. 21. dátummal, 21:01 időpontban Jakabfy
Tamás<[FOI #9975 email]>
<[FOI #9975 email]> írta:

idézett részek megjelenítése

köszönettel megkaptam. A 4. sz mellékletet kérem próbálják a tamas
(pont) jakabfy (kukac) gmail (pont) com címre elküldeni. Ez a cím 50MB
méretig tud emaileket fogadni. Amennyiben ez sem lesz sikeres, a
legegyszerűbb, ha személyesen bemegyek, és egy adathozdozón (CD, DVD,
pendrive) elhozom.

idézett részek megjelenítése

sikerült az

idézett részek megjelenítése

kb.

idézett részek megjelenítése

interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

idézett részek megjelenítése

ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el
a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
weboldalán.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt Horvath Jozsef!

A dokumentumok 3 különböző sorszámozott emailben megérkeztek a megadott címre. Amennyiben nincsenek további részletek, köszönöm a teljesítést!

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jakabfy Tamás:
Csak a(z) Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei