M0 Északi Szektor - Pilisborosjenő

Lévay Ákos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Lévay Ákos

Delivered

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

M0 Északi szakaszának projektje kapcsán:
(1) az M0 Északi szakaszának Pilisborosjenő területére vonatkozó terveit
(2) A vonatkozó környezeti hatástanulmányokat, vizsgálatokat.
(3) az engedélyezési dokumentáció vonatkozó részleteit
(4) A Pilisborosjenőn megtartott lakossági fórum(ok) jegyzőkönyvét vagy felvételeit.
(5) A Pilisborosjenő Önkormányzatával illetve Polgármesteri hivatallal történt tárgyalások jegyzőkönyveit, emlékeztetőit, vagy felvételeit Ezek hiányában ezen találkozók listáját, a résztvevők nevét és funkcióját, a találkozók napirendi pontjait.
(6) A Pilisborosjenő Önkormányzatával illetve Polgármesteri hivatallal történt levélváltások másolatait. Ennek hiányában ezen levelek tárgyát, időpontjait valamit feladóit és címzettjeit.
(7) szakaszhoz kapcsolódóan a projekthez csatlakozóan a Pilisborosjenő területén a megááalpodások szerint a NIF által elvégzendő/megrendelendő feladatok listáját, úgy mint egyéb útépítések, infrastrukturális fejlesztések.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 6.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az alábbi közérdekű adatigénylésére hivatkozva ezúton tájékoztatjuk, hogy az adatigénylésére válaszul kizárólag az alábbi dokumentumok átadása lehetséges.

• Alagútépítés - "B" jelű alagút - Általános helyszínrajz
• Alagútépítés - "B" jelű alagút - Általános hossz-szelvény
• Alagútépítés - "B" jelű alagút - Nyitott építésű folyó alagútjárat mintakeresztszelvénye
• Alagútépítés - "B" jelű alagút - Zárt építésű folyó alagútjárat mintakeresztszelvénye - II.
• Leállóöböl mintakeresztszelvénye vészátjárónál
• Terület-igénybevételi terv 82+000 - 83+000 km sz.
• Terület-igénybevételi terv 83+000 - 84+055 km sz.
• Útépítés - Autóút - Általános helyszínrajz 82+000 - 83+000 km sz.
• Útépítés - Autóút - Általános helyszínrajz V1 és V2 j. üzemi út és F9 j. kürtő megközelítő földút
• Útépítés - Autóút - Általános helyszínrajz 83+000 - 84+100 km sz.
• Útépítés - Autóút - Általános hossz-szelvény 82+000 - 83+000 km sz.
• Útépítés - Autóút - Általános hossz-szelvény V1 és V2 j. üzemi út és F9 j. kürtő megközelítő földút
• Útépítés - Autóút - Általános hossz-szelvény 83+000 - 84+100 km sz.
• Útépítés - Autóút - Műszaki leírás
• Útépítés - Autóút - Átnézeti helyszínrajz M0 autóút 76+525 - 84+100 km sz.
• Környezeti hatástanulmány módosítás - Átnézeti helyszínrajz
• Környezeti hatástanulmány módosítás - Műszaki leírás
• Emlékeztető - a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban 2015.10.08-án tartott egyeztető tárgyalásról
• Emlékeztető - önkormányzati egyeztetésről - Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal 2016. július 7.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az közérdekű adatigénylésének teljesítését - az Info tv. 29. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - csak költségtérítés ellenében van módunk teljesíteni. A költségtérítés összege a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel került megállapításra. Az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás időtartama várhatóan meghaladja a 4 munkaórát, tervezetten összesen 15 munkaóra ráfordításra lesz szükség. Az első 4 munkaórát meghaladó 11 munkaóra munkaerő-ráfordítás költsége munkaóránként átlagosan 4400 Ft. A költségtérítés összege összesen 48.400,-Ft.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 29. § (3a) bekezdésében foglaltak szerint az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az igénylését fenntartja-e.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Lévay Ákos

Delivered

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. !

Köszönöm válaszukat!

Kérésemet az alábbi dokumentumokra szűkítem le:
* Útépítés - Autóút - Átnézeti helyszínrajz M0 autóút 76+525 - 84+100 km sz.
* Környezeti hatástanulmány módosítás - Átnézeti helyszínrajz
* Emlékeztető - a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban 2015.10.08-án tartott egyeztető tárgyalásról
* Emlékeztető - önkormányzati egyeztetésről - Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal 2016. július 7.

Illetve az alábbi találkozók meghívói:
* a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban 2015.10.08-án tartott egyeztető tárgyalás
* önkormányzati egyeztetés - Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal 2016. július 7.

Üdvözlettel:

Lévay Ákos

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lévay Ákos:
Csak a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei