M3 metró AVR rendszer szerződései

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az M3-as metró automatikus vonatvezető rendszerének (AVR) felújítására kiírt tenderek eredményhirdetésének, szerződések megkötésének várható időpontját, valamint az esetlegesen már megkötött szerződéseket a témakörben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 31.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: BKV
Budapesti Közlekedési Zrt.


Attachment image002.jpg
1K Download


Ügyiratszám: 0308/1-17/2018/0234

Tisztelt K. Dániel Úr!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

TB-213/17 AVR programszőnyeg beszállítás

              4800 m felszíni, ill. 1000 m alagúti  leromlott állapotú
programszőnyeg cseréjéhez szükséges szállítás. A szerződés megkötésének
időpontja 2018. január 15. A szerződés a közbeszerzési hatóság honlapján
elérhető.

 

TB-214/17 24 db AVR szekrény felújítása

              Az 1987 és 1990-ben üzembe helyezett AVR szekrények
felújítása további 15 éves üzemeltetésre. A végleges ajánlatok beérkeztek,
jelenleg az ajánlatok értékelése folyik. Eredményes eljárás esetén a
várható szerződéskötés márciusban várható.

 

TB-274/17 Árpád híd I. AVR szekrény felújítása és módosítása

              Az Árpád hídi biztosítóberendezési módosítás következtében
szükséges AVR szekrény áramköri módosításának végrehajtása, ill. a
szekrény felújítása. A végleges ajánlatok beérkeztek, jelenleg az
ajánlatok értékelése folyik. Eredményes eljárás esetén a várható
szerződéskötés márciusban várható.

             

TB-273/17 Nagyvárad tér I.  és Népliget AVR szekrények felújítása és
módosítása

              A Nagyvárad téri vágánykapcsolat módosítás következtében
szükséges AVR módosítások végrehajtása a Népliget és Nagyvárad tér I. AVR
szekrényekben, ill. a szekrények felújítása. A végleges ajánlatok
beérkeztek, jelenleg az ajánlatok értékelése folyik. Eredményes eljárás
esetén a szerződéskötés márciusban várható.

 

TB-220/17 AVR programszőnyeg telepítése

              A tenderkiírás jelen időpontig nem történt meg.

 

 

Üdvözlettel:

[1]cid:image002.jpg@01D30C4D.3A6096A0

BKV Zrt.

E-mail: [2][Budapesti Közlekedési Zrt. request email]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei