Magdolna Negyed Program II. és III. néhány fizikai létesítményében vállalt lakossági humán szolgáltatások elérhetősége

Bódis Lajos küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bódis Lajos

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magdolna Negyed Program II. és III. keretében épített fizikai létesítményekben vállalt 1-8. lakossági humán szolgáltatások mindegyike esetében az a)-e) kérdésekre adott választ:

a) Mi a lakosság számára érvényes nyitva tartás (hét mely napjai, naponta hány órától hány óráig) 2015. november hónapban?
b) Mikortól (év, hónap) érvényes a jelenlegi nyitva tartás?
c) Mely önkormányzati vagy külső közreműködő szervezet munkatársai biztosítják jelenleg a szolgáltatást, meddig érvényes a szervezet erre vonatkozó megbízása, szerződése?
d) A szolgáltatásokat felügyelő, a finanszírozó előtt felelős önkormányzati szervezet a 2015. év során mely létesítmény esetében tud panaszról arra nézve, hogy a vállalt szolgáltatásokat az önkormányzat szerve vagy a külső közreműködő nem a vállalt nyitva tartási időben, nem a vállalt tartalommal működteti?
e) Ha tud ilyen panaszról, milyen intézkedést tett, ez milyen eredményre vezetett?

Szolgáltatások:
1. FiDo pavilon szolgáltatásai általában
2. ezen belül a FiDo pavilon tetején lévő gördeszkapálya
3. ezen belül a FiDo pavilonban elhelyezett nyilvános WC
4. Homok utca 7. sportudvar (lakosság számára, az iskolai használaton kívül)
5. Dankó utca 18. sportudvar
6. Kálvária téri játszótéri pavilon szolgáltatásai (játékkiadó, pelenkázó stb.)
7. ezen belül a játszótéri pavilonban elhelyezett nyilvános WC
8. Kálvária téri információs pavilon (a tér Dankó utca felőli részén)

Kérem, hogy az a) b) c) kérdésekre minél hamarabb válaszoljanak, szíveskedjenek megfontolni, szükséges-e kihasználni a törvény által biztosított határidőt. Az a) kérdésre várt válasz, az érvényes nyitva tartási rend nyilvánosságra hozása, a vállalt lakossági szolgáltatások teljesítésének alapfeltétele volna, jelenleg sajnos ezek az információk nem elérhetők. Az a)-e) kérdésekre kapott információkat az önkormányzat éves közmeghallgatásán tervezett felszólalásomban szeretném felhasználni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. november 15.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Hivatkozása ide

Feladó: Galambos Eszter dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
15K Download

Attachment V laszlev l.pdf
2.7M Download View as HTML


 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozással a 2015. november 15. napján kelt közérdekű adatigénylésére,
mellékelten küldöm a 28-541/2015. iktatószámon kelt levelet.

 

Üdvözlettel

 

          [1]cimer

       dr. Galambos Eszter

               irodavezető

    Budapest Főváros VIII. kerület

  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

             Jegyzői Kabinet

                 Jogi Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. 108.

    tel.: +36-1-459-2100 /540 mellék

     [2][email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Bódis Lajos

Tisztelt Galambos Eszter dr.!

Köszönöm a kért adatok pontos megküldését!

A kapott információk alapján a közeljövőben (újabb) közérdekű bejelentést teszek a létesítmények idei nyitva tartásának illetve a képviselők megkeresésén és a lakossági fórumokon keresztül elküldött panaszok kezelésének a problémáiról.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bódis Lajos:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei