Magyar állampolgárságért folyamodók száma

Dobos Csilla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Belügyminisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Dobos Csilla

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2004-2012-es időszakban magyar állampolgárságért folyamodók számát és összetételét (nem, nemzetiség, kor...), illetve azoknak a számát, akik ténylegesen magyar állampolgársághoz jutottak amennyiben ezen adatok a rendelkezésükre állnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 4.

Üdvözlettel:

Dobos Csilla

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Dr. Oszagyán Mihály úrnak

Főosztályvezető

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

 

Kérem szíves intézkedését az alábbi adatigénylés további ügyintézésével
kapcsolatban és kérem, küldjék meg tájékoztatásul válaszlevelük másolatát
Ügyfélszolgálatunkra!

Ügyfelet jelen levél másolatának megküldése útján értesítem a
továbbításról.

Intézkedését előre is köszönöm.

 

 

Tisztelettel: Sági Miklós

[1]Belügyminisztérium, Civilkapcsolati Osztály

+ [2][BM request email]

( 061  441 1768; ( BM 15200 

( központ 061 441 1000

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment iso 8859 2 Q V E1lasz.pdf.pdf
11 Download View as HTML


 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2013.03.04-én a Belügyminisztérium Ügyfélszolgálatára elektronikusan
küldött adatigénylésére a választ mellékelem.

 

 

Belügyminisztérium, Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dobos Csilla:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Egyszerűsített honosítás

A(z) Belügyminisztérium részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei