Magyar Nemzeti Galéria kölcsönzései

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szépművészeti Múzeum - Budapest részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Szépművészeti Múzeum - Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Nemzeti Galéria alábbi irattári jelzésű kölcsönzési szerződéseit:

1, 2010:
- 863-59
- 863-68
- 863-86
- 863-88
- 863-89
- 863-93
- 863-189
- 863-192
- 863-258
- 863-273
- 863-278
- 863-301
- 863-303
- 863-382
- 863-385
- 863-465
- 863-495
- 863-496
- 863-509
- 863-510
- 863-517
- 863-520
- 863-556
- 863-562
- 863-579
- 863-642

2, 2011:
- 863-26
- 863-30
- 863-63
- 863-88
- 863-112
- 863-157
- 863-200
- 863-215
- 863-306
- 863-309
- 863-332
- 863-343
- 863-358
- 863-360
- 863-387
- 863-388
- 863-402
- 863-404
- 863-525
- 863-549
- 863-637
- 863-645
- 863-669

3, 2012:
- 863-39
- 863-46
- 863-47
- 863-48
- 863-61
- 863-111
- 863-144
- 863-169
- 863-170
- 863-309
- 863-324
- 863-329
- 863-364
- 863-374
- 863-398
- 863-428
- 863-496
- 863-503
- 863-519
- 863-536
- 863-540

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Szépművészeti Múzeum - Budapest munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szociális tűzifa 2013-14

A(z) Belügyminisztérium részére Peták Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei