Magyar Katolikus Egyház és a belső egyházi jogi személyek könyvvizsgálati jelentései

Teleki Éva küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Katolikus Egyház részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Katolikus Egyház.

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt Magyar Katolikus Egyház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház alá tartozó belső egyházi jogi személyek 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 11.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: MKPK Titkársága
Magyar Katolikus Egyház


Attachment titkarsag logo latin b160.jpg
34K Download


Tisztelt Teleki Éva!

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház alá tartozó belső
egyházi jogi személyek 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentéseire
vonatkozó közérdekű adatigénylését köszönettel megkaptuk, arra az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Tájékoztatom, hogy kérésének - az alábbi indokok alapján - nem tudunk
eleget tenni.

Mivel az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet 10.§-a alapján a Magyar Katolikus Egyház, és a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Titkársága mentesül a Szt. 151. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettség alól.

A Magyar Katolikus Egyház egyéb belső egyházi jogi személyei tekintetében
nem áll rendelkezésünkre olyan adat, amely alapján kérésének eleget
tudnánk tenni.

Tisztelettel

Dr. Tóth Tamás

az MKPK titkára

2019. 10. 11. 18:35 keltezéssel, Teleki Éva írta:

Tisztelt Magyar Katolikus Egyház!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház alá tartozó belső egyházi jogi személyek 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentéseit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. október 11.

Üdvözlettel:

Teleki Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[1][FOI #13423 email]

Ha a(z) Magyar Katolikus Egyház nem a(z) [2][Magyar Katolikus Egyház request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--

[5][IMG] MKPK Titkársága
H - 1071 Budapest,
Városligeti fasor 45.

Tel.: +36 (1) 342-6959
Mobil: +36 (30) 742-4441
Fax.: + 36 (1) 342-6957
E-mail: [6][Magyar Katolikus Egyház request email]
Honlap: [7]www.katolikus.hu

References

Visible links
1. mailto:[FOI #13423 email]
2. mailto:[Magyar Katolikus Egyház request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
5. https://katolikus.hu/
6. mailto:[Magyar Katolikus Egyház request email]
7. http://www.katolikus.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Teleki Éva

Delivered

Tisztelt MKPK Titkársága!

Tisztelt Magyar Katolikus Egyház!

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház alá tartozó belső
egyházi jogi személyek 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentéseire
vonatkozó közérdekű adatigénylésem az alábbi indokkal utasították el.

Mivel az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet 10.§-a alapján a Magyar Katolikus Egyház, és a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Titkársága mentesül a Szt. 151. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettség alól.

A 2011. évi CXII. törvény alapján 31. § (2) * A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Tekintve, hogy a hivatkozott 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 10.§-a abban az esetben fogadható el a közérdekű adatigénylés megtagadásának indokaként, amennyiben a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.

Kérem a felsorolt egyházi jogi személyek (a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága) beszámolóit szíveskedjenek megküldeni részemre a 2011. évi CXII. törvény 31. § (2) szerint. Ezenfelül kérem csaatolják a felsorolt jogi személyek számviteli politikáját és Alapító Okiratait

Üdvözlettel:

Teleki Éva

Hivatkozása ide

Feladó: MKPK Titkársága
Magyar Katolikus Egyház


Attachment titkarsag logo latin b160.jpg
34K Download


Tisztelt Teleki Éva!

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház alá tartozó belső
egyházi jogi személyek 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentéseire,
valamint egyéb dokumentumok kiadására vonatkozó közérdekű adatigénylésével
kapcsolatos ismételt megkeresését köszönettel megkaptuk, korábbi
válaszunkat az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni.

Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet 10.§-a alapján a Magyar Katolikus Egyház, és a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Titkársága amiatt mentesül a Szt. 151. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettség alól, mivel e szervezetek vállalkozási tevékenységet nem
folytatnak.

Tájékoztatom, hogy kiegészítésként küldött kéréseinek nem tudunk eleget
tenni.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló  2011. évi
CCVI. törvény 19. § (3) bekezdése értelmében "Amennyiben az egyházi jogi
személy önmaga vagy intézménye útján közfeladatot lát el, a közfeladatot
ténylegesen ellátó szervezet köteles a közfeladat ellátásával összefüggő
közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak közzétételére. Amennyiben a
közfeladatot ellátó intézmény szervezetileg nem különül el a fenntartótól,
abban az esetben is csak a közfeladat-ellátással ténylegesen összefüggő,
elkülönítetten nyilvántartandó intézményi adatokat kell közzétenni. A
közzétételi kötelezettség egyik esetben sem terjed ki az egyház belső
struktúrájára, hitéleti tevékenységére, döntéshozatali mechanizmusára
vonatkozó adatokra."

Tájékoztatom, hogy sem a Magyar Katolikus Egyház, mint bevett egyház, sem
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, sem a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Titkársága, mint belső egyházi jogi személyek közvetlenül,
ténylegesen nem látnak el közfeladatot, így e szervezetek nem kötelezettek
a közfeladat ellátásával összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános
adatainak közzétételére.

Tisztelettel

Dr. Tóth Tamás

az MKPK titkára
2019. 11. 01. 10:28 keltezéssel, Teleki Éva írta:

Tisztelt MKPK Titkársága!

Tisztelt Magyar Katolikus Egyház!

A Magyar Katolikus Egyház és a Magyar Katolikus Egyház alá tartozó belső
egyházi jogi személyek 2017-es és 2018-as könyvvizsgálati jelentéseire
vonatkozó közérdekű adatigénylésem az alábbi indokkal utasították el.

Mivel az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet 10.§-a alapján a Magyar Katolikus Egyház, és a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Titkársága mentesül a Szt. 151. § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettség alól.

A 2011. évi CXII. törvény alapján 31. § (2) * A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Tekintve, hogy a hivatkozott 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 10.§-a abban az esetben fogadható el a közérdekű adatigénylés megtagadásának indokaként, amennyiben a vállalkozási tevékenységből származó éves (éves szintre átszámított) (ár)bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan a 10 millió forintot nem haladja meg.

Kérem a felsorolt egyházi jogi személyek (a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága) beszámolóit szíveskedjenek megküldeni részemre a 2011. évi CXII. törvény 31. § (2) szerint. Ezenfelül kérem csaatolják a felsorolt jogi személyek számviteli politikáját és Alapító Okiratait

Üdvözlettel:

Teleki Éva

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Teleki Éva:
Csak a(z) Magyar Katolikus Egyház munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei