Magyarországi menekültállomásokkal kapcsolatos adatkérés

Kálmán Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kálmán Attila

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a menekülteket befogadó állomások, illetve a közösségi szállások
2014-es és 2015 I. félévére vonatkozó költségvetéseit;

- az arra vonatkozó adatokat, hogy a menekülteket befogadó állomások, illetve a közösségi szállások maximum férőhelyeinek száma mennyi 2015. 08. 06-án;

- az arra vonatkozó adatokat, hogy a menekülteket befogadó állomások, illetve a közösségi szállások legutolsó adatok szerint hány főt fogadtak be egyszerre

- az arra vonatkozó adatokat, hogy a menekülteket befogadó állomásokon, illetve a közösségi szállásokon legutolsó adatok szerint hány fő fordult meg 2015-ben

- az arra vonatkozó adatokat, hogy menekültügyi őrizetesek számára
mely intézményekben, intézményenkénti bontásban hány hely áll
rendelkezésre, továbbá az erre vonatkozó költségvetési adatokat;

- a martonfai, illetve a sormási tervezett átmeneti táborok létesítésének költségeit;

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 6.

Üdvözlettel:

Kálmán Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI

                        HIVATAL

 

 

Iktatószám: 106-Ti-51491/ 1 /2015                                 

 

 

Kálmán Attila úrnak

 

 

Tisztelt Uram!

 

 

Hivatkozással a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) befogadó intézményeivel kapcsolatos közérdekű adatigénylés tárgyú
megkeresésére, az abban foglaltakkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom.

1. A befogadó állomások, illetve a közösségi szállás költségvetését
illetően tájékoztatom, hogy a Bicskei Befogadó Állomás 2014. és 2015. évi
költségvetése (külön 2015. I. félévi költségvetés nincs) a Hivatal
honlapján keresztül elérhető és megtekinthető. A Bicskei Befogadó Állomás
költségvetése nem tartalmazza a Balassagyarmati Közösségi Szállás és a
Bicskei Befogadó Állomás Nagyfai Telephelyének (ideiglenes befogadó
állomás) költségvetését, ezeket a Hivatal központi költségvetése
tartalmazza, amely szintén elérhető és megtekinthető a honlapon az alábbi
linken, a Költségvetések, beszámolók című 3.2. pontban:

[1]http://www.bmbah.hu/index.php?option=com...

 

2. A Hivatal befogadó állomásainak kapacitása normál esetben 1612 férőhely
az alábbiak szerint:

-          Bicske:                       462 fő

-          Debrecen:                   823 fő

-          Vámosszabadi:           216 fő

-          Balassagyarmat:         111 fő

 

Ezen férőhelyek számát kellett bővíteni a menedékkérők jelentős számára
tekintettel.

 

3. A 2015. augusztus 14-i reggeli adatok szerint a befogadó állomásokon,
illetve a balassagyarmati közösségi szálláson az intézményekben
tartózkodók száma az alábbiak szerint alakult:

-          Bicske:                       943 fő

-          Debrecen:                   1053 fő

-          Vámosszabadi:           418 fő

-          Nagyfa:                      600 fő

-          Balassagyarmat:         71 fő

 

 

4. A befogadó állomásokon, illetve a közösségi szálláson 2015. január 1.
és 2015. július 31. között befogadásra került külföldiek száma az alábbiak
szerint alakult:

-          Bicske:                       10077 fő

-          Debrecen:                   17519 fő

-          Vámosszabadi:           5695 fő

-          Nagyfa:                      28867 fő

Összesen:                    62158 fő

 

Tájékoztatom, hogy a nagyfai intézmény ideiglenes befogadó állomás, ahol
kizárólag a kérelmezők regisztrációja zajlik. Tekintve, hogy ezek a
személyek regisztrációjukat követően az esetek többségében átirányításra
kerülnek egy másik befogadó állomásra, így a számokban átfedések
fordulhatnak elő.

 

A Balassagyarmati Közösségi Szálláson 2015. január 1. és 2015. július 31.
között összesen 1163 fő befogadása történt meg.

 

5. A Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ esetében a Hivatal honlapján
ugyancsak elérhető a költségvetés, azonban nincs megbontott költségvetés
telephelyenként. A férőhelyek száma telephelyenként az alábbiak szerint
alakul:

-          Békéscsabai telephely:           185 fő

-          Debreceni telephely:              182 fő

-          Nyírbátori telephely:              105 fő

6. Ami az ideiglenes befogadó állomások létesítésének költségeit illeti, a
martonfai állomás tervezett kialakítási költsége 1,9 milliárd Ft, a
sormási állomás tervezett kialakítási költsége pedig 1,8 milliárd Ft.

 

Budapest, 2015. augusztus 19.

 

 

                                                                                       
Bevándorlási és Állampolgársági

                                                                                                           
Hivatal

References

Visible links
1. blocked::http://www.bmbah.hu/index.php?option=com...
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kálmán Attila:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Menekültügyi kiadások

A(z) Belügyminisztérium részére Kálmán Attila által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei