Magyarországon 2010-2017 között ki/milyen szervezet, hova/milyen helyszínre és milyen céllal jelentett be rendezvényt.

Susánszky Pál küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Susánszky Pál

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre (.xls vagy .ods formátumban), hogy 2010-2017-ben Magyarországon ki/milyen szervezet, hova/milyen helyszínre és milyen céllal jelentett be rendezvényt, arra hány résztvevőt vártak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Amennyiben az adatkérés túlságosan nagy erőforrás igényű, kérem számomra kutatási engedély kiadását, mellyel a fenti adatokhoz hozzáférhetek, azokból adatbázist készíthetek. Ezek az adatok kiemelten fontosak jelenlegi kutatásomhoz, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos segédmunkatársaként végzek.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 22.

Üdvözlettel:

Susánszky Pál

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment m container 201712061735 signed.pdf
420K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Susánszky Pál

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

2017 November 22-én benyújtott közérdekű adatigénylésemre való válasz-szándékukat megkaptam, de a levélben jelzett csatolmányok nem elérhetőek.
Kérem csatolják a levélben jelzett fájlokat!
https://kimittud.atlatszo.hu/request/mag...

Üdvözlettel:
Susánszky Pál

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK adatvédelem
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 37893.pdf
420K Download View as HTML


Tisztelt Susánszky Pál Úr!

Levelére válaszolva, tájékoztatom, hogy adatigénylésére küldött válaszunk a következőképp nyitható meg. A válaszlevél és a melléklet ún. "konténerben" van elhelyezve, melyeket a "gombostűre" való két kattintással tud megnyitni.
Jelen levelem mellékleteként ismét elküldöm Önnek válaszunkat.
Tisztelettel: Dósáné Bata Erzsébet c. r. ftzls. ORFK Hivatal BFÜO

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Susánszky Pál:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei