Magyarság Háza

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Sipos Zoltán

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre egy kimutatást a Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) megvásárlása, felújítása és fenntartása költségeiről a 2010-2016-os periódusra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 23.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Accept-Language: hu-HU, en-US
Content-Language: hu-HU
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [172.22.84.116]
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA847GVCLUEXMBX03Bce_"
MIME-Version: 1.0
X-Brightmail-Tracker:
H4sIAAAAAAAAC+NgFjrFIsWRWlGSWpSXmKPExsUScs7wl+5CpkkRBptbFs1isvjXcZbRgdHj3qEu5gDGKNbMvKT8igTWjMtXVjIVdOxgrOi/9Zm1gXHGZsYuRi4OIYGdjBKTmy8yQTgHGSX29u9j72Lk5GATcJPo2jSPDcQWEQiXmLJ1P1gRs0AXo8SWSTdZQBxhgQZGibt/d7BAVDUySvxv1YewnSTW/AHp5uBgEVCRODDVHCTMKxAjsX/VS7AFQgK9jBIn35uDlDAKyEo8XGsBEmYWEJeYuPgJI4gtIaAtsf3VPlYIW0di07VVLBC2j8TzPSegbAGJJXvOM0PYShK9t98xQdiuEjP6/7FD2KISLx//g5qjJ7FkZyNUTaDEvz8XoOKmEm+WXIKaaStxYu1fqJnuEq3rF0LFfSUOLV4CZctL/L93H8p2lFi0pxlql6LE1/ffmGHiV55OgorHSOy5cIkNwjaSuP61iW0Co+4sJC9D2PkSj7fPZpsFDi1BiZMzn7AsYGRexajsHubiGuHq4u5qYKSXnJpXUpSYo5eZB0kHeun5ZXoZpZsYIelBegfj/b6wQ4xMHJy3GKU5DjAJcaQlFpcUJBYXC7Hk5eelSkHTjVQDo1G09uSr0Zk/HeLTzqbG5kTevfby6/VdQem7P+711hP5rhao9+e8R+tDA7XfkXNYG1cvUbrX23XrriED1/9Emwfxv7PPL3Pf+Txxl5a8zW/m3zv/GvzT/a2w50XFXQeRh0/lNVaFuk+8//tfb3+4esQ6A8lElR8alyPnHbk5/dMdtZwdqh/0C5VYijMSDbWYi4oTAbkV7Y7dAgAA

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA847GVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

DQoNClRpc3p0ZWx0IEFkYXRpZ8OpbnlsxZEhDQoNCg0KDQpBIGZlbHRldHQga8OpcmTDqXMgcG9u
dG9zw610w6FzdCBpZ8OpbnllbDogYSBNYWd5YXJzw6FnIEjDoXphIGEgQmV0aGxlbiBHw6Fib3Ig
QWxhcGtlemVsxZEgWnJ0LiDDoWx0YWwgbcWxa8O2ZHRldGV0dCBzemFrbWFpIHByb2dyYW0sIG1l
bHloZXoga2FwY3NvbMOzZMOzYW4gYSBtZWdqZWzDtmx0IHBlcmnDs2R1cywgdmFsYW1pbnQgYSB2
w6Fzw6FybMOhcywgZmVsw7pqw610w6FzIG5lbSDDqXJ0ZWxtZXpoZXTFkS4NCg0KS8OpcmrDvGsg
YXogYWRhdGlnw6lueWzDqXMgcG9udG9zw610w6Fzw6F0Lg0KDQoNCg0Kw5xkdsO2emxldHRlbCwN
Cg0KDQoNCkJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWRIFpydC4NCg0KDQoNCg0KDQoNCg0KDQoN
Ci0tLS0tT3JpZ2luYWwgTWVzc2FnZS0tLS0tDQoNCkZyb206IFNpcG9zIFpvbHTDoW4gW21haWx0
bzprbXQrcmVxdWVzdC04NDIzLWZlODZlYWVjQGtpbWl0dHVkLm9yZ10NCg0KU2VudDogTW9uZGF5
LCBKYW51YXJ5IDIzLCAyMDE3IDExOjUwIEFNDQoNClRvOiBJbmZvIChCR0FaUlQpDQoNClN1Ympl
Y3Q6IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQgS8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpcyAtIE1hZ3lh
cnPDoWcgSMOhemENCg0KDQoNClRpc3p0ZWx0IEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXAgLSBCZXRobGVu
IEfDoWJvciBBbGFwa2V6ZWzFkSBacnQuIQ0KDQoNCg0KQXogaW5mb3Jtw6FjacOzcyDDtm5yZW5k
ZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPDoWdyw7NsIHN6w7Ns
w7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2JhbjogSW5mb3R2Likg
MjguIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGEga8O2dmV0a2V6xZEgYWRhdGlnw6lueWzD
qXN0IHRlcmplc3p0ZW0gZWzFkS4NCg0KDQoNCkvDqXJlbSwgc3rDrXZlc2tlZGplbiBlbGVrdHJv
bmlrdXMgbcOhc29sYXRiYW4gbWVna8O8bGRlbmkgcsOpc3plbXJlIGVneSBraW11dGF0w6FzdCBh
IE1hZ3lhcnPDoWcgSMOhemEgKDEwMTQgQnVkYXBlc3QsIFN6ZW50aMOhcm9tc8OhZyB0w6lyIDYu
KSBtZWd2w6Fzw6FybMOhc2EsIGZlbMO6asOtdMOhc2Egw6lzIGZlbm50YXJ0w6FzYSBrw7ZsdHPD
qWdlaXLFkWwgYSAyMDEwLTIwMTYtb3MgcGVyacOzZHVzcmEuDQoNCg0KDQpBeiBJbmZvdHYuIDMw
LiDCpyAoMikgYmVrZXpkw6lzZSBzemVyaW50IGvDqXJlbSwgaG9neSBhIG3DoXNvbGF0b2thdCDD
qXMgYXogZWd5w6liIGlnw6lueWVsdCBhZGF0b2thdCBlbGVrdHJvbmlrdXMgw7p0b24gc3rDrXZl
c2tlZGplbiByw6lzemVtcmUgYSBmZWxhZMOzIGUtbWFpbCBjw61tw6lyZSBtZWdrw7xsZGVuaS4N
Cg0KSGEgYXogaWfDqW55ZWx0IGFkYXRva2F0IGLDoXJtZWx5IG9rYsOzbCBuZW0gbGVoZXQgZS1t
YWlsYmVuIG1lZ2vDvGxkZW5pLCBha2tvciBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYXpva2F0IGEga2ltaXR0dWQu
YXRsYXRzem8uaHUgd2Vib2xkYWxvbiB0w7ZsdHNlIGZlbC4NCg0KDQoNCkF6IEluZm90di4gMjku
IMKnICgzKSDDqXMgKDUpIGJla2V6ZMOpc2UgYWxhcGrDoW4gYWRhdGlnw6lueWzDqXNlbSB0ZWxq
ZXPDrXTDqXPDqcOpcnQga8O2bHRzw6lndMOpcsOtdMOpcyBraXrDoXLDs2xhZyBha2tvciDDoWxs
YXDDrXRoYXTDsyBtZWcsIGhhIGF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIHRlbGplc8OtdMOpc2UgYSBrw7Z6
ZmVsYWRhdG90IGVsbMOhdMOzIHN6ZXJ2IGFsYXB0ZXbDqWtlbnlzw6lnw6luZWsgZWxsw6F0w6Fz
w6Fob3ogc3rDvGtzw6lnZXMgbXVua2FlcsWRZm9ycsOhcyBhcsOhbnl0YWxhbiBtw6lydMOpa8Wx
IGlnw6lueWJldsOpdGVsw6l2ZWwgasOhci4gSWx5ZW4gZXNldGJlbiBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBq
b2dvc3VsdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCDDtnNzemVmw7xnZ8WR
IG11bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610w6FzIGvDtmx0c8OpZ8OpdCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lz
a8OpbnQgbWVnaGF0w6Fyb3puaS4gS8OpcmVtLCBob2d5IGVsxZF6ZXRlc2VuIGVsZWt0cm9uaWt1
cyDDunRvbiB0w6Fqw6lrb3p0YXNzb24gYXJyw7NsLCBhbWVubnlpYmVuIGEga8OpcnQgaXJhdG3D
oXNvbGF0b2tyYSB0ZWtpbnRldHRlbCBrw7ZsdHPDqWd0w6lyw610w6lzdCDDoWxsYXDDrXRhbmEg
bWVnLiBFYmJlbiBheiBlc2V0YmVuIGvDqXJlbSwgaG9neSBhIHTDoWrDqWtvenRhdMOhc2JhbiBt
ZWxsw6lrZWxqZW4gZG9rdW1lbnR1bWxpc3TDoXQsIGRva3VtZW50dW1vbmvDqW50IHTDvG50ZXNz
ZSBmZWwgYXogb2xkYWxzesOhbW90LCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZl
bCBrYXBjc29sYXRvcyBtdW5rYWVyxZEtcsOhZm9yZMOtdMOhcyBtw6lydMOpa8OpdCDDqXMgYW5u
YWsgw7NyYWTDrWrDoXQuDQoNCg0KDQpLw6lyZW0sIGhvZ3kgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiwgaGEg
YXogaWfDqW55ZWx0IGFkYXRva25hayBjc2FrIGVneSByw6lzesOpdCB0ZWtpbnRpIG1lZ2lzbWVy
aGV0xZFuZWssIGF6IEluZm90di4gMzAuIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGF6b2th
dCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyByw6lzemJlbmkgbWVndGFnYWTDoXPDoXZhbCBlZ3nDvHR0IGvD
vGxkamUgbWVnIHN6w6Ftb21yYS4NCg0KDQoNCkZlbGjDrXZvbSBzesOtdmVzIGZpZ3llbG3DqXQs
IGhvZ3kgYSBOZW16ZXRpIEFkYXR2w6lkZWxtaSDDqXMgSW5mb3Jtw6FjacOzc3phYmFkc8OhZyBI
YXTDs3PDoWcgTkFJSC8yMDE1LzQ3MTAvMi9WLiBzesOhbcO6IMOhbGzDoXNmb2dsYWzDoXPDoWLD
s2wga8O2dmV0a2V6xZFlbiBhIGplbGVuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIGF6IEluZm90di4gMjkuIMKn
ICgxYikgYmVrZXpkw6lzZSBhbGFwasOhbiBuZW0gdGFnYWRoYXTDsyBtZWcsIG1pdmVsIHRhcnRh
bG1henphIGF6IGFkYXRpZ8OpbnlsxZEgbmV2w6l0IMOpcyBlbMOpcmhldMWRc8OpZ8OpdC4gRXpl
biB0w7psbWVuxZEgYWRhdG9rIG1lZ2Fkw6Fzw6F0IGF6IGFkYXRrZXplbMWRIE5BSUggw6FsbMOh
c2ZvZ2xhbMOhcyBzemVyaW50IG5lbSBrw6lyaGV0aSwgdG92w6FiYsOhIG5lbSBqb2dvc3VsdCBh
IHN6ZW3DqWx5YXpvbm9zc8OhZyBlbGxlbsWRcnrDqXPDqXJlIHNlbS4NCg0KDQoNClNlZ8OtdMWR
IGVnecO8dHRtxbFrw7Zkw6lzw6l0IGVsxZFyZSBpcyBrw7ZzesO2bsO2bS4NCg0KDQoNCktlbHQ6
IDIwMTcuIGphbnXDoXIgMjMuDQoNCg0KDQrDnGR2w7Z6bGV0dGVsOg0KDQoNCg0KU2lwb3MgWm9s
dMOhbg0KDQoNCg0KLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLQ0KDQoNCg0KRXp0IGEga8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Op
bnlsw6lzdCBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24ga2VyZXN6dMO8bCBrw7xsZHTDqWsgZWwuIEF6
IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzcmUgYSB2w6FsYXN6dCwgaWxsZXR2ZSBiw6FybWlseWVuIGthcGNzb2zD
s2TDsyB2aXNzemFqZWx6w6lzdCwga8OpcmrDvGssIGVycmUgYXogZS1tYWlsIGPDrW1yZSBrw7xs
ZGplIG1lZzoNCg0Ka210K3JlcXVlc3QtODQyMy1mZTg2ZWFlY0BraW1pdHR1ZC5vcmc8bWFpbHRv
OmttdCtyZXF1ZXN0LTg0MjMtZmU4NmVhZWNAa2ltaXR0dWQub3JnPg0KDQoNCg0KSGEgYSh6KSBC
ZXRobGVuIEfDoWJvciBBbGFwIC0gQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcGtlemVsxZEgWnJ0LiBuZW0g
YSh6KSBpbmZvQGJnYXpydC5odTxtYWlsdG86aW5mb0BiZ2F6cnQuaHU+IGPDrW1lbiBmb2dhZGph
IGEgcsOpc3rDqXJlIGJlbnnDump0b3R0IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfDqW55bMOpc2VrZXQs
IGvDqXJqw7xrLCDDrXJqYSBlenQgbWVnIG5la8O8bms6DQoNCmh0dHA6Ly9raW1pdHR1ZC5hdGxh
dHN6by5odS9oZWxwL2NvbnRhY3QNCg0KDQoNCkpvZ255aWxhdGtvemF0OiBFenQgYXogw7x6ZW5l
dGV0IMOpcyBheiDDtm4gdsOhbGFzesOhdCBpcyBrw7Z6esOpdGVzc3rDvGsgYSBLaU1pdFR1ZCB3
ZWJvbGRhbG9uLiBUb3bDoWJiaSBpbmZvcm3DoWNpw7NrYXQgYSBLaU1pdFR1ZCBzem9sZ8OhbHRh
dMOhcyBzZWfDrXRzw6lnw6l2ZWwga2V6ZGVtw6lueWV6ZXR0IGvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQtaWfD
qW55bMOpc3LFkWwgaXR0IG9sdmFzaGF0Og0KDQpodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUv
aGVscC9hYm91dA0KDQoNCg0KQW1lbm55aWJlbiBtZWdrZXJlc8Opc2VrcmUgdsOhbGFzem9sw7Mg
bXVua2F0w6Fyc2vDqW50IGhhc3pub3NuYWsgdGFsw6FsdGEgZXp0IGEgc3pvbGfDoWx0YXTDoXN0
LCBrw6lyamUgbWVnIHN6ZXJ2ZXpldGUgd2VibWVzdGVyw6l0LCBob2d5IGhlbHllenplbiBlbCBh
IGhvbmxhcHVua3JhIChraW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odSkgbXV0YXTDsyBoaXZhdGtvesOhc3Qg
YXogw7Zuw7ZrIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0b2thdCB0YXJ0YWxtYXrDsyB3ZWJvbGRhbMOhbiEN
Cg0KDQoNCi0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0NCg0KDQoNCl9fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19fX19f
DQoNCkV6ZW4gw7x6ZW5ldCDDqXMgYW5uYWsgYsOhcm1lbHkgY3NhdG9sdCBhbnlhZ2EgYml6YWxt
YXMsIGpvZ2kgdsOpZGVsZW0gYWxhdHQgw6FsbCwgYSBueWlsdsOhbm9zIGvDtnpsw6lzdMWRbCB2
w6lkZXR0LiBBeiDDvHplbmV0ZXQga2l6w6Fyw7NsYWcgYSBjw61temV0dCwgaWxsZXR2ZSBheiDD
oWx0YWxhIG1lZ2hhdGFsbWF6b3R0YWsgaGFzem7DoWxoYXRqw6FrIGZlbC4gSGEgw5ZuIG5lbSBh
eiDDvHplbmV0IGPDrW16ZXR0amUsIMO6Z3kga8OpcmrDvGssIGhvZ3kgdGVsZWZvbm9uLCB2YWd5
IGUtbWFpbC1iZW4gw6lydGVzw610c2UgZXJyxZFsIGF6IMO8emVuZXQga8O8bGTFkWrDqXQgw6lz
IHTDtnLDtmxqZSBheiDDvHplbmV0ZXQsIHZhbGFtaW50IGFubmFrIMO2c3N6ZXMgY3NhdG9sdCBt
ZWxsw6lrbGV0w6l0IGEgcmVuZHN6ZXLDqWLFkWwuIEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61t
emV0dGplLCBhYmJhbiBheiBlc2V0YmVuIHRpbG9zIGF6IMO8emVuZXRldCB2YWd5IGFubmFrIGLD
oXJtZWx5IGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOpdCBsZW3DoXNvbG5pYSwgZWxtZW50ZW5pZSwgYXog
w7x6ZW5ldCB0YXJ0YWxtw6F0IGLDoXJraXZlbCBrw7Z6w7ZsbmllIHZhZ3kgYXp6YWwgdmlzc3ph
w6lsbmllLg0KDQpUaGlzIG1lc3NhZ2UgYW5kIGFueSBhdHRhY2htZW50IGFyZSBjb25maWRlbnRp
YWwgYW5kIGFyZSBsZWdhbGx5IHByaXZpbGVnZWQuIEl0IGlzIGludGVuZGVkIHNvbGVseSBmb3Ig
dGhlIHVzZSBvZiB0aGUgaW5kaXZpZHVhbCBvciBlbnRpdHkgdG8gd2hvbSBpdCBpcyBhZGRyZXNz
ZWQgYW5kIG90aGVycyBhdXRob3Jpc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgaXQuIElmIHlvdSBhcmUgbm90IHRo
ZSBpbnRlbmRlZCByZWNpcGllbnQsIHBsZWFzZSB0ZWxlcGhvbmUgb3IgZW1haWwgdGhlIHNlbmRl
ciBhbmQgZGVsZXRlIHRoaXMgbWVzc2FnZSBhbmQgYW55IGF0dGFjaG1lbnQgZnJvbSB5b3VyIHN5
c3RlbS4gUGxlYXNlIG5vdGUgdGhhdCBhbnkgZGlzc2VtaW5hdGlvbiwgZGlzdHJpYnV0aW9uLCBj
b3B5aW5nIG9yIHVzZSBvZiBvciByZWxpYW5jZSB1cG9uIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBjb250YWlu
ZWQgaW4gYW5kIHRyYW5zbWl0dGVkIHdpdGggdGhpcyBlLW1haWwgYnkgb3IgdG8gYW55b25lIG90
aGVyIHRoYW4gdGhlIHJlY2lwaWVudCBkZXNpZ25hdGVkIGFib3ZlIGJ5IHRoZSBzZW5kZXIgaXMg
dW5hdXRob3Jpc2VkIGFuZCBzdHJpY3RseSBwcm9oaWJpdGVkLg0K

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA847GVCLUEXMBX03Bce_
Content-Type: text/html; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64

PGh0bWwgeG1sbnM6dj0idXJuOnNjaGVtYXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTp2bWwiIHhtbG5zOm89InVy
bjpzY2hlbWFzLW1pY3Jvc29mdC1jb206b2ZmaWNlOm9mZmljZSIgeG1sbnM6dz0idXJuOnNjaGVt
YXMtbWljcm9zb2Z0LWNvbTpvZmZpY2U6d29yZCIgeG1sbnM6bT0iaHR0cDovL3NjaGVtYXMubWlj
cm9zb2Z0LmNvbS9vZmZpY2UvMjAwNC8xMi9vbW1sIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcv
VFIvUkVDLWh0bWw0MCI+DQo8aGVhZD4NCjxtZXRhIGh0dHAtZXF1aXY9IkNvbnRlbnQtVHlwZSIg
Y29udGVudD0idGV4dC9odG1sOyBjaGFyc2V0PXV0Zi04Ij4NCjxtZXRhIG5hbWU9IkdlbmVyYXRv
ciIgY29udGVudD0iTWljcm9zb2Z0IFdvcmQgMTQgKGZpbHRlcmVkIG1lZGl1bSkiPg0KPHN0eWxl
PjwhLS0NCi8qIEZvbnQgRGVmaW5pdGlvbnMgKi8NCkBmb250LWZhY2UNCgl7Zm9udC1mYW1pbHk6
Q2FsaWJyaTsNCglwYW5vc2UtMToyIDE1IDUgMiAyIDIgNCAzIDIgNDt9DQpAZm9udC1mYWNlDQoJ
e2ZvbnQtZmFtaWx5OlRhaG9tYTsNCglwYW5vc2UtMToyIDExIDYgNCAzIDUgNCA0IDIgNDt9DQov
KiBTdHlsZSBEZWZpbml0aW9ucyAqLw0KcC5Nc29Ob3JtYWwsIGxpLk1zb05vcm1hbCwgZGl2Lk1z
b05vcm1hbA0KCXttYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNp
emU6MTEuMHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZh
cmVhc3QtbGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KYTpsaW5rLCBzcGFuLk1zb0h5cGVybGluaw0KCXttc28t
c3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6Ymx1ZTsNCgl0ZXh0LWRlY29yYXRpb246dW5kZXJs
aW5lO30NCmE6dmlzaXRlZCwgc3Bhbi5Nc29IeXBlcmxpbmtGb2xsb3dlZA0KCXttc28tc3R5bGUt
cHJpb3JpdHk6OTk7DQoJY29sb3I6cHVycGxlOw0KCXRleHQtZGVjb3JhdGlvbjp1bmRlcmxpbmU7
fQ0KcC5Nc29QbGFpblRleHQsIGxpLk1zb1BsYWluVGV4dCwgZGl2Lk1zb1BsYWluVGV4dA0KCXtt
c28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkNzYWsgc3rDtnZlZyBDaGFy
IjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglmb250LXNpemU6MTEu
MHB0Ow0KCWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJbXNvLWZhcmVhc3Qt
bGFuZ3VhZ2U6RU4tVVM7fQ0KcC5Nc29BY2V0YXRlLCBsaS5Nc29BY2V0YXRlLCBkaXYuTXNvQWNl
dGF0ZQ0KCXttc28tc3R5bGUtcHJpb3JpdHk6OTk7DQoJbXNvLXN0eWxlLWxpbms6IkJ1Ym9yw6lr
c3rDtnZlZyBDaGFyIjsNCgltYXJnaW46MGNtOw0KCW1hcmdpbi1ib3R0b206LjAwMDFwdDsNCglm
b250LXNpemU6OC4wcHQ7DQoJZm9udC1mYW1pbHk6IlRhaG9tYSIsInNhbnMtc2VyaWYiOw0KCW1z
by1mYXJlYXN0LWxhbmd1YWdlOkVOLVVTO30NCnNwYW4uQ3Nha3N6dmVnQ2hhcg0KCXttc28tc3R5
bGUtbmFtZToiQ3NhayBzesO2dmVnIENoYXIiOw0KCW1zby1zdHlsZS1wcmlvcml0eTo5OTsNCglt
c28tc3R5bGUtbGluazoiQ3NhayBzesO2dmVnIjsNCglmb250LWZhbWlseToiQ2FsaWJyaSIsInNh
bnMtc2VyaWYiO30NCnNwYW4uQnVib3Jrc3p2ZWdDaGFyDQoJe21zby1zdHlsZS1uYW1lOiJCdWJv
csOpa3N6w7Z2ZWcgQ2hhciI7DQoJbXNvLXN0eWxlLXByaW9yaXR5Ojk5Ow0KCW1zby1zdHlsZS1s
aW5rOkJ1Ym9yw6lrc3rDtnZlZzsNCglmb250LWZhbWlseToiVGFob21hIiwic2Fucy1zZXJpZiI7
fQ0Kc3Bhbi5FLW1haWxTdGx1czIxDQoJe21zby1zdHlsZS10eXBlOnBlcnNvbmFsLXJlcGx5Ow0K
CWZvbnQtZmFtaWx5OiJDYWxpYnJpIiwic2Fucy1zZXJpZiI7DQoJY29sb3I6IzFGNDk3RDt9DQou
TXNvQ2hwRGVmYXVsdA0KCXttc28tc3R5bGUtdHlwZTpleHBvcnQtb25seTsNCglmb250LXNpemU6
MTAuMHB0O30NCkBwYWdlIFdvcmRTZWN0aW9uMQ0KCXtzaXplOjYxMi4wcHQgNzkyLjBwdDsNCglt
YXJnaW46NzAuODVwdCA3MC44NXB0IDcwLjg1cHQgNzAuODVwdDt9DQpkaXYuV29yZFNlY3Rpb24x
DQoJe3BhZ2U6V29yZFNlY3Rpb24xO30NCi0tPjwvc3R5bGU+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4
bWw+DQo8bzpzaGFwZWRlZmF1bHRzIHY6ZXh0PSJlZGl0IiBzcGlkbWF4PSIxMDI2IiAvPg0KPC94
bWw+PCFbZW5kaWZdLS0+PCEtLVtpZiBndGUgbXNvIDldPjx4bWw+DQo8bzpzaGFwZWxheW91dCB2
OmV4dD0iZWRpdCI+DQo8bzppZG1hcCB2OmV4dD0iZWRpdCIgZGF0YT0iMSIgLz4NCjwvbzpzaGFw
ZWxheW91dD48L3htbD48IVtlbmRpZl0tLT4NCjwvaGVhZD4NCjxib2R5IGxhbmc9IkhVIiBsaW5r
PSJibHVlIiB2bGluaz0icHVycGxlIj4NCjxkaXYgY2xhc3M9IldvcmRTZWN0aW9uMSI+DQo8cCBj
bGFzcz0iTXNvTm9ybWFsIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzFGNDk3RCI+PG86cD4mbmJzcDs8
L286cD48L3NwYW4+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+VGlzenRlbHQgQWRh
dGlnw6lueWzFkSE8bzpwPjwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48
aT48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT5B
IGZlbHRldHQga8OpcmTDqXMgcG9udG9zw610w6FzdCBpZ8OpbnllbDogYSBNYWd5YXJzw6FnIEjD
oXphIGEgQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcGtlemVsxZEgWnJ0LiDDoWx0YWwgbcWxa8O2ZHRldGV0
dCBzemFrbWFpIHByb2dyYW0sIG1lbHloZXoga2FwY3NvbMOzZMOzYW4gYSBtZWdqZWzDtmx0IHBl
cmnDs2R1cywgdmFsYW1pbnQgYSB2w6Fzw6FybMOhcywgZmVsw7pqw610w6FzIG5lbSDDqXJ0ZWxt
ZXpoZXTFkS4NCjxvOnA+PC9vOnA+PC9pPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxp
PkvDqXJqw7xrIGF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIHBvbnRvc8OtdMOhc8OhdC4gPG86cD48L286cD48
L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L2k+
PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+w5xkdsO2emxldHRlbCwgPG86cD48L286
cD48L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48
L2k+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGk+QmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcGtl
emVsxZEgWnJ0LiA8bzpwPjwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48
aT48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48aT48
bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvaT48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZu
YnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+
PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+LS0tLS1PcmlnaW5hbCBNZXNzYWdlLS0tLS08
bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkZyb206IFNpcG9zIFpvbHTD
oW4gWzxhIGhyZWY9Im1haWx0bzprbXQmIzQzO3JlcXVlc3QtODQyMy1mZTg2ZWFlY0BraW1pdHR1
ZC5vcmciPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3RleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25l
Ij5tYWlsdG86a210JiM0MztyZXF1ZXN0LTg0MjMtZmU4NmVhZWNAa2ltaXR0dWQub3JnPC9zcGFu
PjwvYT5dDQo8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlNlbnQ6IE1v
bmRheSwgSmFudWFyeSAyMywgMjAxNyAxMTo1MCBBTTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9
Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+VG86IEluZm8gKEJHQVpSVCk8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNz
PSJNc29QbGFpblRleHQiPlN1YmplY3Q6IEvDtnrDqXJkZWvFsWFkYXQgS8O2esOpcmRla8WxIGFk
YXQgaWfDqW55bMOpcyAtIE1hZ3lhcnPDoWcgSMOhemE8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNz
PSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWlu
VGV4dCI+VGlzenRlbHQgQmV0aGxlbiBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBr
ZXplbMWRIFpydC4hDQo8bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxv
OnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+QXogaW5mb3Jtw6Fj
acOzcyDDtm5yZW5kZWxrZXrDqXNpIGpvZ3LDs2wgw6lzIGF6IGluZm9ybcOhY2nDs3N6YWJhZHPD
oWdyw7NsIHN6w7Nsw7MgMjAxMS4gw6l2aSBDWElJLiB0w7ZydsOpbnkgKGEgdG92w6FiYmlha2Jh
bjogSW5mb3R2LikgMjguIMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGEga8O2dmV0a2V6xZEg
YWRhdGlnw6lueWzDqXN0IHRlcmplc3p0ZW0gZWzFkS48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNz
PSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWlu
VGV4dCI+S8OpcmVtLCBzesOtdmVza2VkamVuIGVsZWt0cm9uaWt1cyBtw6Fzb2xhdGJhbiBtZWdr
w7xsZGVuaSByw6lzemVtcmUgZWd5IGtpbXV0YXTDoXN0IGEgTWFneWFyc8OhZyBIw6F6YSAoMTAx
NCBCdWRhcGVzdCwgU3plbnRow6Fyb21zw6FnIHTDqXIgNi4pIG1lZ3bDoXPDoXJsw6FzYSwgZmVs
w7pqw610w6FzYSDDqXMgZmVubnRhcnTDoXNhIGvDtmx0c8OpZ2VpcsWRbCBhIDIwMTAtMjAxNi1v
cyBwZXJpw7NkdXNyYS48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxv
OnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+QXogSW5mb3R2LiAz
MC4gwqcgKDIpIGJla2V6ZMOpc2Ugc3plcmludCBrw6lyZW0sIGhvZ3kgYSBtw6Fzb2xhdG9rYXQg
w6lzIGF6IGVnecOpYiBpZ8OpbnllbHQgYWRhdG9rYXQgZWxla3Ryb25pa3VzIMO6dG9uIHN6w612
ZXNrZWRqZW4gcsOpc3plbXJlIGEgZmVsYWTDsyBlLW1haWwgY8OtbcOpcmUgbWVna8O8bGRlbmku
PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5IYSBheiBpZ8OpbnllbHQg
YWRhdG9rYXQgYsOhcm1lbHkgb2tiw7NsIG5lbSBsZWhldCBlLW1haWxiZW4gbWVna8O8bGRlbmks
IGFra29yIGvDqXJlbSwgaG9neSBhem9rYXQgYSBraW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odSB3ZWJvbGRh
bG9uIHTDtmx0c2UgZmVsLjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5BeiBJbmZvdHYu
IDI5LiDCpyAoMykgw6lzICg1KSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzZW0g
dGVsamVzw610w6lzw6nDqXJ0IGvDtmx0c8OpZ3TDqXLDrXTDqXMga2l6w6Fyw7NsYWcgYWtrb3Ig
w6FsbGFww610aGF0w7MgbWVnLCBoYSBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXNlIGEg
a8O2emZlbGFkYXRvdCBlbGzDoXTDsyBzemVydiBhbGFwdGV2w6lrZW55c8OpZ8OpbmVrIGVsbMOh
dMOhc8OhaG96IHN6w7xrc8OpZ2VzIG11bmthZXLFkWZvcnLDoXMNCiBhcsOhbnl0YWxhbiBtw6ly
dMOpa8WxIGlnw6lueWJldsOpdGVsw6l2ZWwgasOhci4gSWx5ZW4gZXNldGJlbiBheiBhZGF0a2V6
ZWzFkSBqb2dvc3VsdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyB0ZWxqZXPDrXTDqXPDqXZlbCDDtnNzemVm
w7xnZ8WRIG11bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610w6FzIGvDtmx0c8OpZ8OpdCBrw7ZsdHPDqWd0w6ly
w610w6lza8OpbnQgbWVnaGF0w6Fyb3puaS4gS8OpcmVtLCBob2d5IGVsxZF6ZXRlc2VuIGVsZWt0
cm9uaWt1cyDDunRvbiB0w6Fqw6lrb3p0YXNzb24gYXJyw7NsLCBhbWVubnlpYmVuDQogYSBrw6ly
dCBpcmF0bcOhc29sYXRva3JhIHRla2ludGV0dGVsIGvDtmx0c8OpZ3TDqXLDrXTDqXN0IMOhbGxh
cMOtdGFuYSBtZWcuIEViYmVuIGF6IGVzZXRiZW4ga8OpcmVtLCBob2d5IGEgdMOhasOpa296dGF0
w6FzYmFuIG1lbGzDqWtlbGplbiBkb2t1bWVudHVtbGlzdMOhdCwgZG9rdW1lbnR1bW9ua8OpbnQg
dMO8bnRlc3NlIGZlbCBheiBvbGRhbHN6w6Ftb3QsIGF6IGFkYXRpZ8Opbnlsw6lzIHRlbGplc8Ot
dMOpc8OpdmVsIGthcGNzb2xhdG9zIG11bmthZXLFkS1yw6Fmb3Jkw610w6FzIG3DqXJ0w6lrw6l0
DQogw6lzIGFubmFrIMOzcmFkw61qw6F0LjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1Bs
YWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5L
w6lyZW0sIGhvZ3kgYWJiYW4gYXogZXNldGJlbiwgaGEgYXogaWfDqW55ZWx0IGFkYXRva25hayBj
c2FrIGVneSByw6lzesOpdCB0ZWtpbnRpIG1lZ2lzbWVyaGV0xZFuZWssIGF6IEluZm90di4gMzAu
IMKnICgxKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIGF6b2thdCBheiBhZGF0aWfDqW55bMOpcyByw6lz
emJlbmkgbWVndGFnYWTDoXPDoXZhbCBlZ3nDvHR0IGvDvGxkamUgbWVnIHN6w6Ftb21yYS48bzpw
PjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9w
Pg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+RmVsaMOtdm9tIHN6w612ZXMgZmlneWVsbcOpdCwg
aG9neSBhIE5lbXpldGkgQWRhdHbDqWRlbG1pIMOpcyBJbmZvcm3DoWNpw7NzemFiYWRzw6FnIEhh
dMOzc8OhZyBOQUlILzIwMTUvNDcxMC8yL1YuIHN6w6Ftw7ogw6FsbMOhc2ZvZ2xhbMOhc8OhYsOz
bCBrw7Z2ZXRrZXrFkWVuIGEgamVsZW4gYWRhdGlnw6lueWzDqXMgYXogSW5mb3R2LiAyOS4gwqcg
KDFiKSBiZWtlemTDqXNlIGFsYXBqw6FuIG5lbSB0YWdhZGhhdMOzIG1lZywgbWl2ZWwgdGFydGFs
bWF6emENCiBheiBhZGF0aWfDqW55bMWRIG5ldsOpdCDDqXMgZWzDqXJoZXTFkXPDqWfDqXQuIEV6
ZW4gdMO6bG1lbsWRIGFkYXRvayBtZWdhZMOhc8OhdCBheiBhZGF0a2V6ZWzFkSBOQUlIIMOhbGzD
oXNmb2dsYWzDoXMgc3plcmludCBuZW0ga8OpcmhldGksIHRvdsOhYmLDoSBuZW0gam9nb3N1bHQg
YSBzemVtw6lseWF6b25vc3PDoWcgZWxsZW7FkXJ6w6lzw6lyZSBzZW0uPG86cD48L286cD48L3A+
DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNz
PSJNc29QbGFpblRleHQiPlNlZ8OtdMWRIGVnecO8dHRtxbFrw7Zkw6lzw6l0IGVsxZFyZSBpcyBr
w7ZzesO2bsO2bS48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+
Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+S2VsdDogMjAxNy4gamFu
dcOhciAyMy48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5i
c3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+w5xkdsO2emxldHRlbDogPG86
cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPlNpcG9zIFpvbHTDoW48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4N
CjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9
Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1Bs
YWluVGV4dCI+PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij5F
enQgYSBrw7Z6w6lyZGVrxbFhZGF0LWlnw6lueWzDqXN0IGEgS2lNaXRUdWQgd2Vib2xkYWxvbiBr
ZXJlc3p0w7xsIGvDvGxkdMOpayBlbC4gQXogYWRhdGlnw6lueWzDqXNyZSBhIHbDoWxhc3p0LCBp
bGxldHZlIGLDoXJtaWx5ZW4ga2FwY3NvbMOzZMOzIHZpc3N6YWplbHrDqXN0LCBrw6lyasO8aywg
ZXJyZSBheiBlLW1haWwgY8OtbXJlIGvDvGxkamUgbWVnOjxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xh
c3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmttdCYjNDM7cmVxdWVzdC04NDIzLWZl
ODZlYWVjQGtpbWl0dHVkLm9yZyI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndpbmRvd3RleHQ7dGV4dC1k
ZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPmttdCYjNDM7cmVxdWVzdC04NDIzLWZlODZlYWVjQGtpbWl0dHVkLm9y
Zzwvc3Bhbj48L2E+PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpw
PiZuYnNwOzwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPkhhIGEoeikgQmV0aGxl
biBHw6Fib3IgQWxhcCAtIEJldGhsZW4gR8OhYm9yIEFsYXBrZXplbMWRIFpydC4gbmVtIGEoeikN
CjxhIGhyZWY9Im1haWx0bzppbmZvQGJnYXpydC5odSI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndpbmRv
d3RleHQ7dGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPmluZm9AYmdhenJ0Lmh1PC9zcGFuPjwvYT4gY8Ot
bWVuIGZvZ2FkamEgYSByw6lzesOpcmUgYmVuecO6anRvdHQgS8O2esOpcmRla8WxYWRhdC1pZ8Op
bnlsw6lzZWtldCwga8OpcmrDvGssIMOtcmphIGV6dCBtZWcgbmVrw7xuazo8bzpwPjwvbzpwPjwv
cD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9raW1pdHR1ZC5hdGxh
dHN6by5odS9oZWxwL2NvbnRhY3QiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjp3aW5kb3d0ZXh0O3RleHQt
ZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj5odHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8uaHUvaGVscC9jb250YWN0
PC9zcGFuPjwvYT48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+
Jm5ic3A7PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+Sm9nbnlpbGF0a296YXQ6
IEV6dCBheiDDvHplbmV0ZXQgw6lzIGF6IMO2biB2w6FsYXN6w6F0IGlzIGvDtnp6w6l0ZXNzesO8
ayBhIEtpTWl0VHVkIHdlYm9sZGFsb24uIFRvdsOhYmJpIGluZm9ybcOhY2nDs2thdCBhIEtpTWl0
VHVkIHN6b2xnw6FsdGF0w6FzIHNlZ8OtdHPDqWfDqXZlbCBrZXpkZW3DqW55ZXpldHQga8O2esOp
cmRla8WxYWRhdC1pZ8Opbnlsw6lzcsWRbCBpdHQgb2x2YXNoYXQ6PG86cD48L286cD48L3A+DQo8
cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8va2ltaXR0dWQuYXRsYXRzem8u
aHUvaGVscC9hYm91dCI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOndpbmRvd3RleHQ7dGV4dC1kZWNvcmF0
aW9uOm5vbmUiPmh0dHA6Ly9raW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odS9oZWxwL2Fib3V0PC9zcGFuPjwv
YT48bzpwPjwvbzpwPjwvcD4NCjxwIGNsYXNzPSJNc29QbGFpblRleHQiPjxvOnA+Jm5ic3A7PC9v
OnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+QW1lbm55aWJlbiBtZWdrZXJlc8Opc2Vr
cmUgdsOhbGFzem9sw7MgbXVua2F0w6Fyc2vDqW50IGhhc3pub3NuYWsgdGFsw6FsdGEgZXp0IGEg
c3pvbGfDoWx0YXTDoXN0LCBrw6lyamUgbWVnIHN6ZXJ2ZXpldGUgd2VibWVzdGVyw6l0LCBob2d5
IGhlbHllenplbiBlbCBhIGhvbmxhcHVua3JhIChraW1pdHR1ZC5hdGxhdHN6by5odSkgbXV0YXTD
syBoaXZhdGtvesOhc3QgYXogw7Zuw7ZrIGvDtnrDqXJkZWvFsSBhZGF0b2thdCB0YXJ0YWxtYXrD
sw0KIHdlYm9sZGFsw6FuITxvOnA+PC9vOnA+PC9wPg0KPHAgY2xhc3M9Ik1zb1BsYWluVGV4dCI+
PG86cD4mbmJzcDs8L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij4tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
PG86cD48L286cD48L3A+DQo8cCBjbGFzcz0iTXNvUGxhaW5UZXh0Ij48bzpwPiZuYnNwOzwvbzpw
PjwvcD4NCjwvZGl2Pg0KPGJyPg0KPGhyPg0KPGZvbnQgZmFjZT0iQXJpYWwiIGNvbG9yPSJHcmF5
IiBzaXplPSIxIj48YnI+DQpFemVuIMO8emVuZXQgw6lzIGFubmFrIGLDoXJtZWx5IGNzYXRvbHQg
YW55YWdhIGJpemFsbWFzLCBqb2dpIHbDqWRlbGVtIGFsYXR0IMOhbGwsIGEgbnlpbHbDoW5vcyBr
w7Z6bMOpc3TFkWwgdsOpZGV0dC4gQXogw7x6ZW5ldGV0IGtpesOhcsOzbGFnIGEgY8OtbXpldHQs
IGlsbGV0dmUgYXogw6FsdGFsYSBtZWdoYXRhbG1hem90dGFrIGhhc3puw6FsaGF0asOhayBmZWwu
IEhhIMOWbiBuZW0gYXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCDDumd5IGvDqXJqw7xrLCBob2d5IHRl
bGVmb25vbiwgdmFneQ0KIGUtbWFpbC1iZW4gw6lydGVzw610c2UgZXJyxZFsIGF6IMO8emVuZXQg
a8O8bGTFkWrDqXQgw6lzIHTDtnLDtmxqZSBheiDDvHplbmV0ZXQsIHZhbGFtaW50IGFubmFrIMO2
c3N6ZXMgY3NhdG9sdCBtZWxsw6lrbGV0w6l0IGEgcmVuZHN6ZXLDqWLFkWwuIEhhIMOWbiBuZW0g
YXogw7x6ZW5ldCBjw61temV0dGplLCBhYmJhbiBheiBlc2V0YmVuIHRpbG9zIGF6IMO8emVuZXRl
dCB2YWd5IGFubmFrIGLDoXJtZWx5IGNzYXRvbHQgbWVsbMOpa2xldMOpdCBsZW3DoXNvbG5pYSwg
ZWxtZW50ZW5pZSwNCiBheiDDvHplbmV0IHRhcnRhbG3DoXQgYsOhcmtpdmVsIGvDtnrDtmxuaWUg
dmFneSBhenphbCB2aXNzemHDqWxuaWUuPGJyPg0KPGJyPg0KVGhpcyBtZXNzYWdlIGFuZCBhbnkg
YXR0YWNobWVudCBhcmUgY29uZmlkZW50aWFsIGFuZCBhcmUgbGVnYWxseSBwcml2aWxlZ2VkLiBJ
dCBpcyBpbnRlbmRlZCBzb2xlbHkgZm9yIHRoZSB1c2Ugb2YgdGhlIGluZGl2aWR1YWwgb3IgZW50
aXR5IHRvIHdob20gaXQgaXMgYWRkcmVzc2VkIGFuZCBvdGhlcnMgYXV0aG9yaXNlZCB0byByZWNl
aXZlIGl0LiBJZiB5b3UgYXJlIG5vdCB0aGUgaW50ZW5kZWQgcmVjaXBpZW50LCBwbGVhc2UgdGVs
ZXBob25lIG9yDQogZW1haWwgdGhlIHNlbmRlciBhbmQgZGVsZXRlIHRoaXMgbWVzc2FnZSBhbmQg
YW55IGF0dGFjaG1lbnQgZnJvbSB5b3VyIHN5c3RlbS4gUGxlYXNlIG5vdGUgdGhhdCBhbnkgZGlz
c2VtaW5hdGlvbiwgZGlzdHJpYnV0aW9uLCBjb3B5aW5nIG9yIHVzZSBvZiBvciByZWxpYW5jZSB1
cG9uIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiBjb250YWluZWQgaW4gYW5kIHRyYW5zbWl0dGVkIHdpdGggdGhp
cyBlLW1haWwgYnkgb3IgdG8gYW55b25lIG90aGVyIHRoYW4gdGhlDQogcmVjaXBpZW50IGRlc2ln
bmF0ZWQgYWJvdmUgYnkgdGhlIHNlbmRlciBpcyB1bmF1dGhvcmlzZWQgYW5kIHN0cmljdGx5IHBy
b2hpYml0ZWQuPGJyPg0KPC9mb250Pg0KPC9ib2R5Pg0KPC9odG1sPg0K

--_000_B40797B92C74844B91AE96276931536203ACA847GVCLUEXMBX03Bce_--

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei