Mal Zrt engedélyei

Simon Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Fejér Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Simon Gergely

Tisztelt Fejér Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt a 2010. október 4-i vörösiszap katasztrófát megelőző, a tevékenységét engedélyező határozatot;

- Annak a dokumentációját, illetve szakvéleményeket, mely alapján nem veszélyes hulladékként engedélyezték tárolni a vörösiszapot a MAL Zrt.-nek azon tározóban, melyet 2010-ben a baleset érte. (sajtóhírek szerint az első fokon eljáró Felügyelőség nem engedélyezte a nem veszélyes hulladék kezelést, amit a MAL Zrt sikeresen megfellebbezett);

- Azon dokumentumokat, határozatokat melyek a MAL Zrt. vörösiszap tárolójában a baleset bekövetkeztéig jelen lévő maró lúgos folyadékról rendelkeztek;

- A 2010. október 4-i katasztrófát megelőző 2 évben történt környezetvédelmi hatósági ellenőrzések során született határozatokat, dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 24.

Üdvözlettel:

Simon Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Közép-dunántúli KTVF központi postafiók


Attachment KTF 16143 52443 2016.pdf
135K Download View as HTML


Új e-mail címünk: 
[email address]
Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
22/514-301

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simon Gergely:
Csak a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei