Malom utca aszfaltozása

Le Marietta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Le Marietta

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a 2015. október 17-én, a nyiregyhaza @ jarokelo.hu címről elküldött
"Malom utca aszfaltozása" tárgyú, a Malom utcával
kapcsolatban megtett közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen
intézkedést tettek?

A bejelentés fotója és szövege elérhető ezen a linken:
https://www.jarokelo.hu/nyiregyhaza/beje...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 16.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Hivatkozása ide

Feladó: Nyirvv Kft.
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Tisztelt La Marietta!

A 2016. március 16-án Társaságunkhoz elektronikus úton érkezett
adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Nyíregyháza, Malom utcán az elmúlt időszakban több beruházás keretében,
több kivitelező által történt útfelújítás. A Nyíregyháza egész területét
érintő szennyvízberuházás során a Malom utcán is kiépítésre került a még
hiányzó szennyvízcsatorna, mely építés után helyreállításra került az
érintett útszakasz is félpályában. A tavalyi év során Társaságunk, mint az
út kezelője végezett nagy felületű kátyúzási munkálatokat az útszakaszon.
Ezen munkálatokhoz nem kell, hogy terv készüljön, az adott útszakaszon
helyszíni bejárás keretében kerül kijelölésre a helyreállítandó útfelület
nagysága. Sajnos arra forrás hiányában nincs lehetőségünk a karbantartási
munkák keretein belül, hogy egy adott útszakaszt teljesen felújítsunk.

Tisztelettel:

Bocskai Péter
ügyvezető

2016.03.16. 19:52 keltezéssel, Le Marietta írta:

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy a 2015. október 17-én, a nyiregyhaza @ jarokelo.hu címről elküldött
"Malom utca aszfaltozása" tárgyú, a Malom utcával
kapcsolatban megtett közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen
intézkedést tettek?

A bejelentés fotója és szövege elérhető ezen a linken:
[1]https://www.jarokelo.hu/nyiregyhaza/beje...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 16.

Üdvözlettel:

Le Marietta

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[2][FOI #6347 email]

Ha a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. nem a(z) [3][NYÍRVV Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Link: [6]File-List
Link: [7]Edit-Time-Data
Link: [8]themeData
Link: [9]colorSchemeMapping

Kanócz Anikó

Titkárság

NYÍRVV

NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

4401 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon: +36 42 548-464
Fax: +36 42 548-461
Mobil: +36 (30) 595-7849
E-mail: [10][NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
Internet: [11]www.nyirvv.hu

[12]nyirvv

References

Visible links
1. https://www.jarokelo.hu/nyiregyhaza/beje...
2. mailto:[FOI #6347 email]
3. mailto:[NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
6. file:///tmp/email_elemei/filelist.xml
7. file:///tmp/email_elemei/editdata.mso
8. file:///tmp/email_elemei/themedata.thmx
9. file:///tmp/email_elemei/colorschememapping.xml
10. mailto:[NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
11. http://www.nyirvv.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Le Marietta:
Csak a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei