Mályva/Ciklámen Park 1294/6 hrsz. ingatlan értékesítése.

Lakatos Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lakatos Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Mályva utcai, Mályva / Ciklámen park néven is ismert, Budakalász 1294/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítése kapcsán a pályázat után a képviselőtestület a 95/2016. (VI.30.) Kt. határozatával elfogadta az MNS WEB Szolgáltató Kft. 40 M Ft-os ajánlatát és felhatalmazta a polgármestert az előszerződés, majd az adásvételi szerződés aláírására. Mint közérdekű adatot, ezen ingatlanhoz kapcsolódó előszerződést és adásvételi szerződést szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 2.

Üdvözlettel:

Lakatos Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Budakalászi Polgármesteri Hivatal Ingatlanhasznosítás
Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.jpg
5K Download

Attachment Eloszerzodes Malyva1294 6hrsz.pdf
326K Download View as HTML

Attachment Adasveteliszerz Malyva1294 6hrsz.pdf
386K Download View as HTML


 

Tisztelettel

   

 

[1]cid:image001.jpg@01D1B4FD.DC2E6A50    

 

Stevanovicné O. Réka

vagyongazdálkodási ügyintéző

Budakalászi Polgármesteri Hitvatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266/138, Mobil: +36 70 682
6808

E-mail: [2][email address],
[3][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél címzettjének szól
és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben
foglaltakat Ön nem hozhatja mások tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet
róla másolatot. Ha Ön tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul
értesítse a levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. file:///tmp/[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lakatos Zsuzsa:
Csak a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei