Marathon Terra rendszer

Árpási Bence küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Árpási Bence

Delivered

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás fejlesztéséről, üzemeltetésével kapcsolatban megkötött összes szerződést szeretném megkapni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 10.

Üdvözlettel:
Árpási Bence
Klubrádió
70/532-64-61
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment 1763 001.pdf
73K Download View as HTML


Tisztelt Árpási Bence Úr !

 

Mellékelten megküldöm a 2017. január 10-ei dátummal érkezett közérdekű
adatigényére a Belügyminisztérium válasziratát.

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin


Attachment 1607 1 1.pdf
4.8M Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

 

Már megpróbáltam eredeti méretben és tömörítve is elküldeni az anyagokat,
most megkísérlem több darabban továbbítani, remélem, ezúttal sikerrel
járok.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:58 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:48 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea; OKF Jogi Főosztály
Subject: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin


Attachment 1607 1 2.pdf
5.2M Download View as HTML


 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:06 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Már megpróbáltam eredeti méretben és tömörítve is elküldeni az anyagokat,
most megkísérlem több darabban továbbítani, remélem, ezúttal sikerrel
járok.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:58 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:48 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea; OKF Jogi Főosztály
Subject: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin

 

A 3. melléklet nem jelenik meg az oldalon. Felveszem a kapcsolatot az
adminokkal.

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:22 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday kimittud.org', February 08, 2017 9:11 AM
To: 'kmt+request-8325-d3232888@
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:09 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:06 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Már megpróbáltam eredeti méretben és tömörítve is elküldeni az anyagokat,
most megkísérlem több darabban továbbítani, remélem, ezúttal sikerrel
járok.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:58 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:48 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea; OKF Jogi Főosztály
Subject: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin


Attachment 1607 1 4.pdf
2.6M Download View as HTML


 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 10:52 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin


Attachment 1607 1 3.pdf
4.1M Download View as HTML


 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:22 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday kimittud.org', February 08, 2017 9:11 AM
To: 'kmt+request-8325-d3232888@
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:09 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:06 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Már megpróbáltam eredeti méretben és tömörítve is elküldeni az anyagokat,
most megkísérlem több darabban továbbítani, remélem, ezúttal sikerrel
járok.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:58 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:48 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea; OKF Jogi Főosztály
Subject: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin


Attachment 1607 1 3.pdf
4.1M Download View as HTML


 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 10:52 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:22 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday kimittud.org', February 08, 2017 9:11 AM
To: 'kmt+request-8325-d3232888@
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:09 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 9:06 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: RE: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Már megpróbáltam eredeti méretben és tömörítve is elküldeni az anyagokat,
most megkísérlem több darabban továbbítani, remélem, ezúttal sikerrel
járok.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:58 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea
Subject: FW: Marathon terra adatigény

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Dr. Csekő Katalin
Sent: Wednesday, February 08, 2017 8:48 AM
To: '[FOI #8325 email]'
Cc: Gulyásné dr. Gyurka Tímea; OKF Jogi Főosztály
Subject: Marathon terra adatigény

 

Tisztelt Uram!

 

Mellékelten továbbítom adatigényére adott válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

dr. Csekő Katalin tű. százados

belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos

BM OKF Hivatal

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Árpási Bence:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei