MÁV Albertfalva mh - lift

Nagy László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a MÁV Albertfalva mh. liftjének 2014.04.15-én üzembe helyezéséről szóló jegyzőkönyvet tekintve, hogy a MÁV Zrt tájékoztatása szerint soha nem lett kiépítve annak az energiaellátása. A MÁV tájékoztatása szerint az építés, a NIF Zrt. beruházásban valósult meg.

A MÁV a következő tájékoztatást adta:

"a lift működéséhez szükséges áramellátás a MÁV Zrt. és az energiaszolgáltató közötti többszörös egyeztetés ellenére sem került ez idáig kiépítésre. Az egyeztetések továbbra is folynak illetékes szervezetünk tájékoztatása alapján: „Albertfalva tekintetében, amennyiben az áramszolgáltató tulajdonában lévő közcélú hálózat fejlesztése szükséges, annak a várható átfutási ideje (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) 8-10 hónap a szerződés megkötésétől számítva.”. Ennek pontosítása van jelenleg is folyamatban"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 10.

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre, kérem a több mint 15 napja feltett tárgyi kérdésre a válaszukat azonnal megküldeni szíveskedjenek! Késedelmükkel törvénysértést követnek el!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 28.

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

MÁV Zrt. Albertfalva mh. liftjének vasúthatósági használatbavételi engedélyét – a szükséges dokumentumok alapján - a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2014. március 25-én adta ki, mely 15 nap múlva emelkedett jogerőre. A kért dokumentum - „üzembe helyezéséről szóló jegyzőkönyv” - a beruházás keretében nem elvárt ilyen típusú jegyzőkönyv, elkészítésére nem kerül sor. A kivitelezés során az adott létesítménnyel összefüggésben az idézett és csatolt dokumentum kiadására kerül sor, mely igazolja a létesítmény megfelelőségét. Az üzembehelyezéssel kapcsolatos információkat az általunk megküldésre kerülő határozat tartalmazza. A tényleges használatbevétel az üzemeltető MÁV Zrt. feladata.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdés értelmében igénye elutasításának felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat (Infotv. 31. § (5) bekezdés). A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani (Infotv. 31. § (3) bekezdés). A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye (Infotv. 31. § (3) bekezdés). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vizsgálat megindítása érdekében az elutasított adatigény érvényesítése tekintetében.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt info!

A levelükben jelzett csatolt dokumentum nem került csatolásra, kérem legyenek szívesek soron kívül megküldeni!
Továbbra is kérdésem, hogyan került átadásra egy létesítmény amelynek szerződésben vállalt részei nem használhatóak?
Ki a felelős a nem működésért?
Ki a felelős, hogy egy beruházás átadásra került úgy, hogy a benne foglalt liftek (nem csak ez nem működik) SOHA nem működtek?
Európai Uniós finanszírozású volt a beruházás?

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.


Attachment NKH enged ly Albertfalva mh lift.pdf
456K Download View as HTML


Tisztelt Nagy László!

Csatolmányt ezúton küldjük.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Albertfalva mh. liftje a Budapest-Kelenföld (bez.) – Tárnok (bez.) vonalszakasz átépítése, pálya, műtárgy és felsővezeték építési munkák, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, váltófűtési, térvilágítási, felsővezeték távvezérlési munkák tervezése és építése tárgyú, a Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) terhére megvalósított beruházás keretében került kiépítésre.

Korábbi tájékoztatásunkban foglaltakkal összehangban ismételten jelezzük, hogy a használatbavétel 2014-ben megtörtént. Az adott létesítmény üzemeltetése, működtetése a MÁV Zrt. feladata. Ezzel kapcsolatban levelében Ön is idézte a MÁV Zrt. vonatkozó tájékoztatását, mely Társaságunk felé is megerősítésre került: „a lift működéséhez szükséges áramellátás a MÁV Zrt. és az energiaszolgáltató közötti többszörös egyeztetés ellenére sem került ez idáig kiépítésre.” Az ügy mihamarabbi eredményes lezárását célzó egyeztetések jelenleg is zajlanak az érintett energiaszolgáltató és a MÁV Zrt. között. A NIF Zrt. részéről, mint Megrendelő az ügy előremozdítása és lehetséges felgyorsítása érdekében a szükséges jelzéseket a MÁV Zrt. felé megtettük, a folyamatot szorosan figyelemmel kísérjük.

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt info!

Köszönettel vettem válaszukat!
Kérem az alábbiakra legyenek szívesek válaszukat megküldeni:
1. Továbbra is kérdezem, hogy egy nem üzemelő liftet hogyan vehetett át a Beruházó NIF Zrt. és zárhatta le a Beruházást?
Ismétlem a lift soha nem üzemelt!!!
2. Kérem legyenek szívesek minden azonosítót megküldeni ami az Európai Uniós támogatás beazonosításához szükséges, ugyanis a beruházás során felhasznált EU támogatás (a liftek kiépítése a vonalon több tíz millió forintba kerültek, és jórészt nem üzemelnek) felhasználása felveti a csalás/hűtlen kezelés gyanúját (bár a jogászaik valószínűleg pontosabban tudják a jogi fogalmakat). Amennyiben 2 hónapon belül nem történik változás az ügyben, akkor be kívánom jelenteni az ügyet az OLAF-nak (Európai Csalás Elleni Hivatal).

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az Ön által kért fejlesztés azonosító száma: KÖZOP-2.1.0-07-2008-0001. A fejlesztés megnevezése: Budapest-Kelenföld - Székesfehérvár- Boba vasútvonal átépítése I. szakasz 1. ütem

Tisztelettel:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt info!

Kérem legyenek szívesek tájékoztatást adni a lift üzembe helyezésével kapcsolatban. Megtörtént az energiaellátás kiépítése és a lift üzemképessé tétele?

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy László

Delivered

Tisztelt info!

Sajnos a MÁV határozottan elzárkózik minden információ megadásától a lift javítása ügyében, ezért a korábbi válaszukra hivatkozva - amiben a lift javítása ügyében közreműködésüket, felügyeletüket ígérték - kérem, hogy legyenek szívesek utánajárni és tájékoztatni, hogy miért szabotálja a MÁV az ügyet, tekintettel arra, hogy ez az EU-s pénzből épített lift SOHA nem volt használatban, azaz csalás történt!
Várom mielőbbi válaszukat!

Üdvözlettel:

Nagy László

Hivatkozása ide

Feladó: info
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Nagy László!

A MÁV szóbeli tájékoztatása alapján az Albertfalva megállóhelyen lévő lift 2018. augusztus 31-ig javításra kerül.
További információkért, kérjük keresse az üzemeltető MÁV Zrt-t.

Tisztelettel:

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nagy László:
Csak a(z) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei