MÁV-HÉV vonalak jegyértékesítése, és -ellenőrzése

Jakabfy Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-HÉV Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt MÁV-HÉV Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az(oka)t a megállapodás(oka)t, valamint módosításai(ka)t, mely(ek)nek alapján a MÁV-HÉV üzletszabályzata szerint a "BKK Zrt. a MÁV-HÉV Zrt. tekintetében is végzi a jegy- és bérletértékesítést, a bevételek beszedését, valamint a jegy- és bérletellenőrzést és az ezzel kapcsolatos adatkezelési tevékenységet, utastájékoztatási, ügyfélszolgálati és forgalomszervezési feladatokat".

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 19.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

MÁV-HÉV Zrt.


Attachment image001.png
6K Download

Attachment Nfm F v ros meg llapod s.pdf
1.0M Download View as HTML


Tisztelt Jakabfy Tamás!

 

2018. október 19-én, a MÁV-HÉV Zrt.-hez benyújtott Közérdekű adat igénylés
alapján, a Társaság elektronikusan megküldi az NFM, Budapest Főváros
Önkormányzata és a BKK Zrt. és között létrejött háromoldalú megállapodást,
mely rögzíti, hogy a BKK Zrt. a MÁV-HÉV Zrt. tekintetében is végzi a jegy-
és bérletértékesítést, a bevételek beszedését, valamint a jegy- és
bérletellenőrzést, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelési
tevékenységet, utastájékoztatási, ügyfélszolgálati és forgalomszervezési
feladatokat.

Tájékoztatjuk egyúttal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és
Főpolgármesteri Hivatala által működtetett Elektronikus
Információszabadság oldal alábbi linkjén nyilvánosan elérhető a
háromoldalú megállapodás.

 

[1]infoszab.budapest.hu:8080/GetTirFile.aspx?id=135739”

 

Üdvözlettel:

[2]cid:image001.png@01D47128.87333E60

Kabinet Szervezet

 

MÁV-HÉV Zrt.

1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 11.

Népliget Center C épület

e-mail: [3][email address]

web: [4]www.mav-hev.hu

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jakabfy Tamás

Delivered

Tisztelt MÁV-HÉV Zrt.!

Válaszukat köszönöm szépen!

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Jakabfy Tamás:
Csak a(z) MÁV-HÉV Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÉV agglomerációs bevételek

A(z) MÁV-HÉV Zrt. részére Jakabfy Tamás által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei