MÁV-START Zrt. elmúlt 10 évben akadálymentesítésre elköltött összeg

Szabó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Jelenleg a(z) MÁV-START Zrt. válaszát várjuk. Az adatigénylésre normális esetben jogszabály szerint nem később, mint (részletek).

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.
Az elmúlt 10 évben, évenkénti bontásban hány millió Ft-ot költöttek utólag elkészített akadálymentesítésre? 10 db szám a válasz.

2.
Az elmúlt 10 évben, évenkénti bontásban hány millió Ft-ot költöttek új beruházásban épült akadálymentes kialakításra? 10 db szám a válasz.

3.
Az 1-es pontban felsorolt összegeket pontosan mire költötték el, a választ pdf formátumban szíveskedjenek feltölteni.

4.
A 2-es pontban felsorolt összegeket pontosan mire költötték el, a választ pdf formátumban szíveskedjenek feltölteni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 3.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Szíves megkeresésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.) 28. § (3) rendelkezése alapján felhívjuk az Ön által kért adatok
pontosítására.

Kérjük pontosan megjelölni, hogy milyen eszközre vonatkozik az adatigény
pl. ingatlan, jármű továbbá, hogy az alacsonypadlós járművek tárgyát
képezik-e adatigényének.

 

Társaságunk kizárólag a MÁV- START Zrt. kezelésében lévő adatok
vonatkozásában tekinthető az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja
szerinti adatkezelőnek, amely pl. liftek, állomások akadálymentesítésére
nem terjed ki. Az állomások, épületek vonatkozásában a MÁV Zrt. az
adatkezelő.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (1) bekezdése által előírt 15 napon
belüli válaszadási határidőt attól az időponttól számítjuk, amely
időpontban beérkezik az adatkezelő számára egyértelműen értelmezhető
közérdekű adatigénylés a Társaság [1][MÁV-START Zrt. request email] elektronikus
postafiók címére.

 

Köszönjük szíves együttműködését!

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

"Kérjük pontosan megjelölni, hogy milyen eszközre vonatkozik az adatigény pl. ingatlan, jármű továbbá, hogy az alacsonypadlós járművek tárgyát képezik-e adatigényének."

Minden egyben. Évente egy számot kérek írni millió Ft-ban kifejezve, az utóbbi 10 évre vonatkozóan. Az első év 2009 legyen.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Vasúti kocsira szerelt emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Utasszám adatok (40a, 42)

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kaliszky Zsolt által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei