MÁV-START Zrt. forma ruháját viselő személy által okozott kár bejelentése

Szabó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MÁV-START Zrt. részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MÁV-START Zrt. munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy MÁV-START Zrt. forma ruháját viselő személy által okozott, az utas tulajdonát képező mozgását segítő eszközben keletkezett kárt, hol és hogyan kell bejelentést tenni, milyen dokumentációkat kell becsatolni, stb. Részletes a teljes folyamatot leíró választ várok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 5.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV-START Zrt. közadat
MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a [MÁV-START Zrt. request email] e-mail cím kizárólag a MÁV- START Zrt-t érintő közérdekű és a közérdekből nyilvános adatigénylés céljára lett létrehozva.
Levelében foglaltak nem tartoznak a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok körébe.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Gábor

Delivered

Tisztelt MÁV-START Zrt. közadat!

Ha nem a MÁV-START Zrt. tartozik a kérdés megválaszolása, akkor ugyan kihez? A római pápához? A MÁV-START Zrt. mindenhez van egy házi nyomtatványa, munkafolyamata pont ehhez nem lenne?

"Kérem szíveskedjenek tájékoztatni, hogy MÁV-START Zrt. forma ruháját viselő személy által okozott, az utas tulajdonát képező mozgását segítő eszközben keletkezett kárt, hol és hogyan kell bejelentést tenni, milyen dokumentációkat kell becsatolni, stb. Részletes a teljes folyamatot leíró választ várok."

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Gábor:
Csak a(z) MÁV-START Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Arculati kézikönyvek

A(z) MÁV-START Zrt. részére Kovács Gergő által

Vasúti kocsira szerelt emelők

A(z) MÁV-START Zrt. részére Szabó Gábor által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei