MaxxPont Kft-hez felvett regisztrált álláskeresők utolsó munkahelye

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Tisztelt Nemzeti Munkaügyi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a MaxxPont Kft-hez az NFA-2014-KKV jelű pályázati konstrukció keretében felvett regisztrált álláskeresőkkel kapcsolatban az alábbi adatot:: összesítve az érintettek előző munkahelye. (Azaz 3 fő az AB Kft-nél dolgozott, 4 fő a CD Kft-nél stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 13.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Nemzeti Munkaügyi Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s MaxxPont Kft hez felvett regisztr lt ll skeres k utols munkahelye.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host pmx1.munka.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]>: host 10.0.10.244[10.0.10.244] said: 550 5.1.1 User unknown (in
reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Nemzeti Munkaügyi Hivatal again, using a new contact address.

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Munkaügyi Hivatal


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

 

NGM/19406/2016  - közérdekű adatigénylés

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Illetékességből megküldjük a Nemzetgazdasági Minisztérium Ügyfélkapcsolati
Információs Irodára érkezett közérdekű adatigénylést szíves válaszadás
céljából.

 

Az áttételről a levélírót – egyidejűleg, másolatban - értesítettük.

 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzeti Munkaügyi Hivatal


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: SZSZBMKH ÉHOTFF Törvényességi és Fel


Attachment SZ 153 01015 3 2016 Becker Andr s k z rdek adatig nyl.pdf
846K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei