Médiaegyüttműködések

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és valamennyi megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóság hatályos együttműködési megállapodását médiaszolgáltatókkal, sajtótermékekkel (beleértve a hírügynökségeket is).

Emellett azon médiaszolgáltatók, sajtótermékek (beleértve a hírügynökségeket is) nevét, melyeknek hozzáférése van a Marathon Terra rendszerhez.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 28.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Csekő Katalin
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment iso 8859 2 Q M E9diaegy FCttm FBk F6d E9sek.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Kis-Guczi Péter úr!
 
Mellékelten továbbítom a "Médiaegyüttműködések" címmel benyújtott
adatigényére adott BM OKF-választ.
 
Tisztelettel:
 
dr. Csekő Katalin tű. hadnagy
belső adatvédelmi felelős, jogtanácsos
 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
               Jogi Főosztály
 
 
 

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Dr. Csekő Katalin!

Az adatigénylésemet részint félreértelmezték. Kérném valamennyi szerződés megküldését annak teljes tartalmával együtt.

A Marathon Terra rendszerrel kapcsolatos válaszukat sem tudom elfogadni, mivel a hivatkozott jogszabály alapján megadott szervezeteken túl is csatlakoztak médiumok a rendszerhez. Kérném, az eredeti kérésnek megfelelően listaszerűen megadni az összes médium nevét, mely rendelkezik eléréssel a Marathon Terra rendszerhez.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: OKF Jogi és Igazgatási Főosztály
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság


Attachment MX 2310U 20140714 142950.pdf
0K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Marathon Terra rendszer

A(z) Belügyminisztérium részére Árpási Bence által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei