Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap székházának közterületi őrzését érintő szerződések

Telegdi Dávid küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Feladó: Telegdi Dávid

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

2014. február hó 14-én kelt közérdekű adatigénylésemre 2014. február hó 18-án érkezett válaszában a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) képviseletében Lencsó Rita sajtófőnök azt a választ adta, hogy az MTVA nem kötött szerződést a Szent Lukács Bizonsági Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társasággal, és a Baalrogh Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal. Dokumentumok és videofelvételek bizonyítják, hogy fent nevezett társaságok vagyonőrei látták el 2012. november hó 2-ától 2013. február hónapjáig a MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. szám alatti székházának őrzését, ezért

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.szám alatti székházának közterületi őrzésével összefüggő szerződés(eke)t, 2012. november hó 2-a és 2013. február hó 28-a közötti időszakra vonatkozóan, különös tekintettel a szerződés(ek)megkötésének okára, és a szerződés(ek) alapján kifizetett összeg(ek)re.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 19.

Üdvözlettel:

Telegdi Dávid

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóiroda
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.jpg
11 Download


Tisztelt Telegdi Dávid!

A 2014. február 19. napján érkezett elektronikus megkeresésével
összefüggésben az alábbiakat hozzuk szíves tudomására.

 

Beadványában kérte az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.szám alatti
székházának közterületi őrzésével összefüggő szerződés(eke)t, 2012.
november hó 2-a és 2013. február hó 28-a közötti időszakra vonatkozóan,
különös tekintettel a szerződés(ek)megkötésének okára, és a szerződés(ek)
alapján kifizetett összeg(ek)re.

 

Tájékoztatom, hogy a jelzett szerződéseket érintő eljárás az államtitkot
vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések
sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályai
szerint került lefolytatásra, mivel az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
Bizottságától az MTVA felmentést kapott a Kbt. hatálya alóli mentesítés
tárgyában.

 

Fentiekre tekintettel a jelzett szerződéseket illetően az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (2) bekezdésének b) pontja alapján az MTVA-t
adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli.

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

 

 

  Lencsó Rita

kommunikációs igazgató/sajtófőnök

Mobil: +36 30 538 3458
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Leírás: Description: Description: Description: Description: Description:
Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

 

TV I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

________________________________________

Feladó: Telegdi Dávid [[FOI #2229 email]]

Küldve: 2014. február 19. 20:22

Címzett: Közönségszolgálat

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap székházának közterületi őrzését érintő szerződések

 

     Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

 

     2014. február hó 14-én kelt közérdekű adatigénylésemre 2014.

     február hó 18-án érkezett válaszában a Médiaszolgáltatás-támogató

     és Vagyonkezelő Alap (MTVA) képviseletében Lencsó Rita sajtófőnök

     azt a választ adta, hogy az MTVA nem kötött szerződést a Szent

     Lukács Bizonsági Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társasággal, és a

     Baalrogh Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű

     Társasággal. Dokumentumok és videofelvételek bizonyítják, hogy fent

     nevezett társaságok vagyonőrei látták el 2012. november hó 2-ától

     2013. február hónapjáig a MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

     szám alatti székházának őrzését, ezért

 

     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

     szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)

     bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

     Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

     Az MTVA 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.szám alatti székházának

     közterületi őrzésével összefüggő szerződés(eke)t, 2012. november hó

     2-a és 2013. február hó 28-a közötti időszakra vonatkozóan, különös

     tekintettel a szerződés(ek)megkötésének okára, és a szerződés(ek)

     alapján kifizetett összeg(ek)re.

 

     Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és

     az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre

     a feladó e-mail címére megküldeni.

     Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben

     megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu

     weboldalon töltse fel.

 

     Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a

     szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.

     Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,

     amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés

     megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a

     tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként

     tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

 

     Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy

     részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése

     alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt

     küldje meg számomra.

 

     Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

     Kelt: 2014. február 19.

 

     Üdvözlettel:

 

     Telegdi Dávid

 

     -------------------------------------------------------------------

 

     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül

     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen

     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

     [3][FOI #2229 email]

 

     Ha a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem a(z)

     [4][MTVA request email] címen fogadja a részére benyújtott

     Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

     [5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a

     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás

     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

     [6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak

     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy

     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató

     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

 

 

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #2229 email]
4. mailto:[MTVA request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Telegdi Dávid:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei