Médiatanács szakhatósági állásfoglalása

Mérték Médiaelemző Műhely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Gazdasági Versenyhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Mérték Médiaelemző Műhely

Delivered

Tisztelt Gazdasági Versenyhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) a Médiatanács 477/2014 (V.29.) számú, a Lumen Hungary Holding Zrt. és a Ringier Kiadó Kft., Julius Media Holding Kft. és Julius Magazines Kft. összefonódása ügyében hozott szakhatósági állásfoglalása teljes szövegét, ide értve a részletes indoklást (Vj/06/2014.), valamint

b) a Médiatanács a 999/2016.(VIII.1.) számú, a Mediaworks Hungary Zrt. és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. összefonódása ügyében hozott szakhatósági állásfoglalása teljes szövegét, ide értve a részletes indoklást (Vj/58/2016.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. október 10.

Üdvözlettel:
Dr. Urbán Ágnes
Mérték Médiaelemző Műhely

Hivatkozása ide

Feladó: Bak László dr.
Gazdasági Versenyhivatal


Attachment VJ 6 2014 NMHH szakhat s gi hozz j rul s.pdf
630K Download View as HTML

Attachment VJ 58 2016 NMHH szakhat s gi hozz j rul s.pdf
588K Download View as HTML


Tisztelt Hölgyem!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztatja, hogy a 2016. október. 10. napján kelt és a GVH adatigénylések fogadására rendszeresített e-mail címre megküldött megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdése és a 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adat megismerése iránti igénynek minősítette.

Mellékelten csatoljuk a kért szakhatósági állásfoglalásokat.

Üdvözlettel
Bak László

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérték Médiaelemző Műhely:
Csak a(z) Gazdasági Versenyhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Nem marad köztetek

A(z) Gazdasági Versenyhivatal részére Erdélyi Katalin által

fizetések 2015

A(z) Gazdasági Versenyhivatal részére Szabó Szabolcs által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei