Medikus Kupa bevételei

Szabó János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2014. szeptember 23-án feltett kérdésekkel kapcsolatos adatokat:

A Medikus Kupa elenvezésű rendezvénnyel kapcsolatos közérdekű adatigénylés teljesítése során a szerződésekből kiderült, hogy az éjszakai bulik létszáma 3000 főben volt
meghatározva, míg a jegybevételeknél csak 842 fő Semmelweis Egyetem hallgató és 105 külsős fő volt feltüntetve. A másik három orvostudományi egyetem hallgatóinak belépőivel mi lett? Kinél van a
pénz? Ki fizetett kinek és mikor?

A kérdések megvalászolása érdekében kérem a következő adatok megküldését:
- ha nem volt további bevétel a korábbi adatigénylés teljesítésekor megadottakhoz képest, akkor annak visszajelzését, hogy a másik három orvostudományi egyetemről érkező hallgatók, ill., az összes 842 hallgatón felüli hallgatók nem fizettek belépőt az egyetemnek.
- ha volt további bevétel, akár a részvevő hallgatóktól, akár szervező cégektől, egyetemektől a belépőkkel összefüggésben, akkor kérem ezen bevételek felsorolását. Azaz, hogy mikor, milyen összegű bevétel érkezett, kitől és az hány hallgató belépését fedezte. Kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni, hogy helybeli nyugtázás, vagy más bevételszedési mód volt. Utóbbi esetben kérem, hogy küldjék meg, hogy ki, mikor, mennyit fizetett a hallgatók bulira belépésével kapcsolatosan.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 2.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó János

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Sajnos a kért adatszolgáltatást a mai napig nem kaptam meg. Még választ sem. Ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultam.

Kérem továbbra is az adatok megküldését.

Üdvözlettel:

Szabó János

Hivatkozása ide

Feladó: Rektori Hivatal
Semmelweis Egyetem


Attachment UTF 8 B UkhfMTM4MF8xNV8yMDE0 UTF 8 B X1N6YWLDsyBKw6Fub3MgcsOpc3rDqXJlLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML


Ikt.szám: KS/RH/1380-15/2014.

 

Szabó János                                                 

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Szabó János Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Medikus Kupa bevételei” tárgyú e-mail
megkeresésére válaszolva, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elnökének 2014. augusztusában kelt, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság ajánlása az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7)
bekezdésének értelmezése: „Mivel közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez fűződő alapjog funkciója nem egy könyvelési tétel
jogszerűségének megítélése, a Hatóság álláspontja szerint a közfeladatot
ellátó szerv eleget tesz az Infotv.-ből következő, az információszabadság
tekintetében fennálló kötelezettségeinek abban az esetben, amennyiben
hozzáférhetővé teszi, illetve adatigénylésre válaszában közli az adott
számla kibocsátóját és vevőjét, a kibocsátás és a teljesítés idejét, a
kifizetett összeget, és azon feladat megnevezését, amelyekhez kapcsolódóan
sor került a számla kibocsátására.” – alapján, mellékelten küldöm a
Semmelweis Egyetem adatszolgáltatását.

 

 

Budapest, 2014. november 27.

 

                                                           Tisztelettel:

                                  

                                  
                                                         dr. Balitzky
Alexandra

 

 

 

 

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Szabó János<[FOI #3196 email]> 2014.11.05. 11:28
>>>
     Tisztelt Semmelweis Egyetem!
    
     Sajnos a kért adatszolgáltatást a mai napig nem kaptam meg. Még
     választ sem. Ezért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
     Hatósághoz fordultam.
    
     Kérem továbbra is az adatok megküldését.
    
     Üdvözlettel:
    
     Szabó János
    
    
    
     -------------------------------------------------------------------
     Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
     küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
     kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
     [FOI #3196 email]
    
     Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
     KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
     segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
     [2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
    
     Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
     találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
     helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
     hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó János:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei