Megállapodás a Microsofttal

Magosányi Árpád küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnökség.

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2012.12.12.-ei sajtóhírek szerint 50 milliárd forint összegű, Microsoft-al kötött megállapodás teljes szövegét
- a Miniszterelnökség álláspontját arról, hogy a Microsoftnak be kell-e fizetnie az adománya Áfa tartalmát
- mik az indokai a Miniszterelnökségnek arra, hogy egy külföldi magáncég termékeit reklámozza, és lassítsa ezen cég monopolhelyzetének leépülését?
- mikor szándékozik a Miniszterelnökség hasonló megállapodást kötni szabad szoftvereket nyújtó szervezetekkel (pl. FSF.hu alapítvány, Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, stb.), vagy ilyenek támogatására szakosodott magyar cégekkel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. december 12.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Miniszterelnökség!

Kérem, hogy a
http://kimittud.atlatszo.hu/request/mega...
címen elérhető, késedelemben lévő adatigénylésemet válaszolják meg.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény ("BTK") 177/B. §-a alapján
"""
Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi
rendelkezések megszegésével

a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
[...]

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
"""

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Lassán Péter Dr.
Miniszterelnökség


Attachment 2012 12 28 18 41 06.pdf
11 Download View as HTML


Magosányi Árpád

részére

 

 

 

Tisztelt Magosányi Árpád Úr!

 

Dr. Mikecz Péter igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár úr
megbízásából csatolt mellékletben ezúton küldöm az I-1/ME/4181/1/2012.
iktatási számon, a Miniszterelnökséghez 2012. december 13. napján
közérdekű adatszolgáltatás tárgyában érkeztetett megkeresésére a
válaszunkat.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Lassán Péter

főosztályvezető

Miniszterelnökség

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Magosányi Árpád

Tisztelt Miniszterelnökség, tisztelt Dr. Lassán Péter valamint Dr. Mikecz Péter urak!

Köszönettel vettem a Miniszterelnökség válaszlevelét, azonban felhívom a figyelmét, hogy az nem tartalmaz érdemi választ egyetlen általam feltett kérdésre sem. Kizárólag a megállapodás szövegét illető adatkérésemre válaszolt, méghozzá olyan módon, amely figyelmen kívül hagyja az Infotv. válaszadási határidőkkel kapcsolatos rendelkezéseit, valamint azt a tényt, hogy a megállapodás szövege - mint más forrásból megtudtam - publikálásra került. ( http://www.kormany.hu/download/7/40/c000... )

A fentiekre való tekintettel, a megállapodás szövegének ismeretében ezúton ismételt adatkérés keretében kérem a Miniszterelnökséget, hogy az alábbi kérdéseket ezúttal a törvényes határidők betartásával válaszolja meg:
1. mik az indokai a Miniszterelnökségnek arra, hogy egy külföldi magáncég termékeit reklámozza, és lassítsa ezen cég monopolhelyzetének leépülését?
2. mikor szándékozik a Miniszterelnökség hasonló megállapodást kötni szabad szoftvereket nyújtó szervezetekkel (pl. FSF.hu alapítvány, Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete, stb.), vagy ilyenek támogatására szakosodott magyar cégekkel?

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

Hivatkozása ide

Feladó: Lassán Péter Dr.
Miniszterelnökség


Attachment attachment.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Magosányi Árpád Úr!

Szíves tájékoztatásul küldöm dr. Mikecz Péter helyettes államtitkár úr levelét.

Üdvözlettel:

Dr. Lassán Péter
főosztályvezető

Miniszterelnökség

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Magosányi Árpád:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei