Megállapodási szerződés a Cambridge-i Egyetemmel

Tóth Csaba Tibor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth Csaba Tibor

Tisztelt Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak a nagy-britanniai Cambridge-i Egyetemmel (University of Cambridge) 2015 februárjában kötött, Közgazdasági Karra vonatkozó tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos megállapodási szerződését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 12.

Üdvözlettel:

Tóth Csaba Tibor

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány


Attachment megallapodas pada cambridge.pdf
1.1M Download View as HTML


Tisztelt Tóth Csaba Tibor!

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítványhoz (PADA) 2016. május 12. napján érkezett megkeresésére, – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban, annak teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatjuk.

Mellékelten csatoljuk az Ön által kért Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak a nagy-britanniai Cambridge-i Egyetemmel (University of Cambridge) 2015. február 12-én aláírt megállapodást.
A megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy még több tehetséges magyar hallgató tanulhasson a világ legelismertebb egyetemei közé tartozó intézményben. A PADA Alapítvány három magyar diák egy-egy éves mesterképzését támogatja a University of Cambridge Közgazdasági és Pénzügyi Tanulmányok szakán. A kiválasztást a nemzetközi ösztöndíjprogramokért felelős Cambridge Commonwealth and International Trust szervezet fogadja és koordinálja.

Budapest, 2016. május 27.

Üdvözlettel:

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Csaba Tibor:
Csak a(z) Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei