Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön mezo viktora, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Megbízási szerződések

mezo viktora küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for mezo viktora to read recent responses and update the status.

Feladó: mezo viktora

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy 2011.01.01- 2014.01.01 között mely ügyvédi irodákkal / ügyvédekkel kötöttek jogi tevékenységekre megbízási szerződéseket ?
Kérem adják meg a szerződés tárgyát, a szerződéskötés idejét, a szerződésben alapján kifizetett megbízási díjat , a díjfizetés idejét ill. amennyiben havi elszámolású ( pl. meghatározott időratramra szóló) a szerződés, a szerződéses hónapok idejét és kifizetett havi megbízási összegeket.

Kérem, hogy 2013 és 2012 2011 évre évenként azt a 3 megbízási szerződést is küldjék meg másolatban, amely alapján a az adott évben a három legnagyobb összegű megbízási díjat fizette ki az Önök cége.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 5.

Üdvözlettel:

mezo viktora
[email address]

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting our customer service!

We inform you that your letter has arrived to which we will reply in case
of a data of public interest claim within the time-limit provided by the
Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of
Information, in other cases, not later than 30 days.

We are asking for your kind patience until we send our answer.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0007386/2014 

Mező Viktória

[FOI #2435 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Mező Viktória!  

 

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2014. május 5-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves megértését és türelmét.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2014. április 14.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.


Attachment Szterenyi megbizasi szerz 2012.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Szterenyi megbizasi szerz 2011.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Szterenyi megbizasi szerz 2013.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Reti megbizasi szerz 2012.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Reti megbizasi szerz 2013.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Hernadi megbizasi szerz 2011.pdf
11 Download View as HTML

Attachment DezsoesTsa megbizasi szerz 2013.pdf
11 Download View as HTML

Attachment SiralyesTsa megbizasi szerz 2011.pdf
11 Download View as HTML

Attachment PoczkodiB megbizasi szerz 2012.pdf
11 Download View as HTML


Ügyszám: 0038/0007386/2014 

Mező Viktória

[FOI #2435 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Mező Viktória!  

 

 

Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az
alábbiakban küldjük a kérdésére összeállított választ, tovább kérésének
megfelelően levelünk mellékleteként csatoltuk azon szerződéseket, amelyek
alapján éves bontásban a legnagyobb kifizetés történt.

 

 
Szerződés
MEGKÖTÉSÉNEK  
IDEJE (2011.
01. 01. és  
2014. 01.
Szerződő FÉL Szerződés TÁRGYA 01. között) MEGBÍZÁSI DÍJ KIFIZETÉS
A Fővárosi  
Önkormányzat és a BKK
között létrehozandó,  
a közúti közlekedés
fejlesztésével  
kapcsolatos egyes
közfeladatok  
ellátásának BKK
Sirály és Társa részére történő a számla
Ügyvédi Iroda átadásáról szóló kézhezvételét
közszolgáltatási követő 15 napon
szerződéshez belül
kapcsolódó jogi
tanácsadás és az
ügyvédi törvényben
meghatározott egyéb
ügyvédi tevékenység 2011.
ellátása. február 1. 15.000,- Ft+ÁFA óradíj
 

 

jogi/ügyvédi  
Szőcs és Társai tevékenység, ügyvédi
Ügyvédi Iroda képviselet  

a számla
beérkezését
2010. követő 15 napon
december 23. 20.000 Ft/ügyvéd/munkaóra belül
 

a számla
kézhezvételét
25.000 Ft/ügyvéd/munkaóra követően 8
2010. (inflációval évente naptári napon
ügyvédi szolgáltatás november 2. indexálva) belül
 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve
ügyvédi a számla
szolgáltatások Közreműködő ügyvédek óradíja kézhezvételétől
Szterényi Ügyvédi nyújtása, eseti 2013. egységesen: 25.000,- számított 30
Iroda megbízások alapján március 6. Ft/óra+ÁFA napon belül
 

közszolg. szerződések  
tervezetének
elkészítésében való a számla
közreműködés kiállítását
2011. követő 30
augusztus 25.000 Ft/óra, de legfeljebb naptári napon
23. 10.000.000 FT belül
 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve
ügyvédi Közreműködő ügyvéd óradíja: a számla
szolgáltatások 25.000,- Ft/óra+ÁFA, kézhezvételétől
Réti, Antall és Társai nyújtása, eseti 2013. Közreműködő ügyvédjelölt számított 30
Ügyvédi Iroda megbízások alapján február 1. óradíja: 15.000,- Ft/óra+ÁFA napon belül
Az "1-es és 3-as  
villamos vonalak
továbbfejlesztésének  
I. üteme, a budapesti
körgyűrűs,  
kötöttpályás hálózat
fejlesztésének  
részeként" című
projekt kapcsán az  
egyedi közbeszerzési
eljárások  
minőségbiztosításának
ellátása, hivatalos  
közbeszerzési
tanácsadóként. A BKK  
által megjelölt
egyedi közbeszerzési a tárgyhót
eljárások követő hó 15.
előkészítéséhez, napja
bonyolításához,
dokumentáláshoz és az
eljárásokhoz
kapcsolódó folyamatos
jogi és közbeszerzési
Dezső és Társa Ügyvédi tanácsadás, illetve 2012. átalány óradíj: 25.000,-
Iroda képviselet március 8. Ft/óra+ÁFA
BKK jogi a számla
képviseletének kézhezvételétől
ellátása, illetve számított 30
ügyvédi napon belül
szolgáltatások Közreműködők óradíja
Dezső és Társai nyújtása, eseti 2013. egységesen: 25.000,-
Ügyvédi Iroda megbízások alapján március 6. Ft/óra+ÁFA
A "Közútkezelői  
feladat ellátásról és
közszolgáltatásról  
szóló
keretmegállapodás"  
ÁFA szempontú
áttekintése, a BKK  
által a
Keretmegállapodás  
alapján a Fővárosi
Önkormányzat részére  
nyújtott
szolgáltatások ÁFA  
kezelésének
vizsgálata, a  
vizsgálat
megállapításait  
tartalmazó elemzés
elkészítése 2.  
Folyamatos egyeztetés
a BKK-val és a  
Fővárosi
önkormányzattal a  
fenti vizsgálat során
felmerülő adózási  
kérdésekről 3.
Személyes  
egyeztetések a NAV
képviselőivel a BKK  
által a
Keretmegállapodás  
alapján nyújtott
szolgáltatások ÁFA  
kezeléséről 4.
Személyes  
egyeztetések a
Nemzetgazdasági  
Minisztérium
képviselőivel a BKK  
által a
Keretmegállapodás  
alapján nyújtott
szolgáltatások ÁFA a tárgyhót
kezeléséről 5. A BKK követő 15. nap
által a
Keretmegállapodás
alapján nyújtott
szolgáltatások ÁFA
kezeléséről szóló
feltételes
adómegállapítás
iránti kérelem
elkészítése és
benyújtása a
Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz 6.
Személyes
egyeztetések a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
képviselőivel a
benyújtott feltételes
Dr. Vámosi-Nagy adómegállapítás 2011.
Szabolcs Ügyvédi Iroda iránti kérelemről december 29. 25.000,- Ft/óra
 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve Közreműködő ügyvédek
ügyvédi óradíja: 25.000,- a számla
szolgáltatások Ft/óra+ÁFA, Közreműködő kézhezvételétől
Dr. Vámosi-Nagy nyújtása, eseti 2013. ügyvédjelölt óradíja: számított 30
Szabolcs Ügyvédi Iroda megbízások alapján február 1. 15.000,- Ft/óra+ÁFA napon belül
 

 

 

 
BKK jogi Közreműködő ügyvédek óradíja
képviseletének 25.000,- Ft/óra+ÁFA,  
ellátása, illetve amennyiben a megbízott a BKK
ügyvédi képviseletét köteles a számla
szolgáltatások ellátni, abban az esetben az kézhezvételétől
nyújtása, eseti 2013. óradíj mértéke 15.000,- számított 30
Móritz Ügyvédi Iroda megbízások alapján február 1. Ft/óra+ÁFA napon belül
A Fővárosi  
Önkormányzat és a
Nokia Siemens  
Networks TraffiCOM
Hírközlési Üzemeltető  
és Szolgáltató Kft.
Közötti alépítményi  
szerződés
áttanulmányozása és  
annak megállapítása,
hogy egyrészt az  
hogyan kapcsolódik a
BKV Zrt. És a  
TraffiCOM közötti
szerződésekhez, a számla
illetőleg hogyan kézhezvételétől
lehet ezt a számított 15
szerződést napon belül
szerződésszerűen és
törvényesen
megszűntetni,
Orbán Miklós Ügyvédi korlátozni, vagy 2012. május megbízási díj: 750.000,-
Iroda  módosítani. 30. Ft+ÁFA
 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve Közreműködő ügyvédek
Orbán Miklós Ügyvédi ügyvédi óradíja: 25.000,- a számla
Iroda (Orbán és szolgáltatások Ft/óra+ÁFA, Közreműködő kézhezvételétől
Perlaki Ügyvédi nyújtása, eseti 2013. ügyvédjelölt óradíja: számított 30
Társulás) megbízások alapján február 1. 15.000,- Ft/óra+ÁFA napon belül
BKK jogi  
képviseletének
ellátása, így  
különösen - a BKK
munkaügyi  
dokumentumainak
teljes áttekintése,  
jogi felülvizsgálata
- a Munka  
Törvénykönyve
szerinti  
szerződésminták
kidolgozása, illetve a számla
a meglévő kiállítását
dokumentumok szükség követő 8
szerinti módosítása - naptári napon
a BKK által belül
foglalkoztatott
dolgozók ki és
beléptetésével
kapcsolatos
segítségnyújtás, jogi
tanácsadás - egyéb,
elsősorban munkaügyi 2012. május munkaóránként 15.000,-
Rafay Ügyvédi Iroda jogi tanácsadás 31. Ft+ÁFA
 

 

 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve Közreműködő ügyvédek
ügyvédi óradíja: 25.000,- a számla
szolgáltatások Ft/óra+ÁFA, Közreműködő kézhezvételétől
nyújtása, eseti 2013. ügyvédjelölt óradíja: számított 30
Rafay Ügyvédi Iroda megbízások alapján február 1. 15.000,- Ft/óra+ÁFA napon belül
 

 

 

 

 

 
BKK jogi Közreműködő ügyvédek óradíja
képviseletének 25.000,- Ft/óra+ÁFA,  
ellátása, illetve amennyiben a megbízott a BKK
ügyvédi képviseletét köteles a számla
szolgáltatások ellátni, abban az esetben az kézhezvételétől
Kemenes és Tüske nyújtása, eseti 2013. óradíj mértéke 15.000,- számított 30
Ügyvédi Iroda megbízások alapján március 21. Ft/óra+ÁFA napon belül
 

 

 

 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve
ügyvédi a számla
szolgáltatások 20.000 Ft/ügyvéd/munkaóra kézhezvételétől
nyújtása, eseti 2010. (inflációval évente számított 15
megbízások alapján november 19. indexálva) napon belül
 

 
BKK jogi
képviseletének  
ellátása, illetve Közreműködő ügyvédek
ügyvédi óradíja: 25.000,- a számla
szolgáltatások Ft/óra+ÁFA, Közreműködő kézhezvételétől
Hernádi és Kovács nyújtása, eseti 2013. ügyvédjelölt óradíja: számított 30
Ügyvédi Iroda megbízások alapján február 1. 15.000,- Ft/óra+ÁFA napon belül
 

Adójogi  
szaktanácsadás,
szerződések adójogi  
véleményezése,
pénzügyi szakjogi  
tanácsadás,
szerződéstervezetek,  
jogszabályi
tervezetek, a számla
előterjesztések adó kézhezvételét
Dr. Kovács Kond és pénzügyi szakjogi 2011. követő 15 napon
Ügyvédi Iroda felülvizsgálata november 9. 20 000 000 Ft keretösszeg belül
Az új közösségi  
közlekedési
elektronikus  
jegyrendszerre
vonatkozóan (a  
601/2011. Főv. Kgy.
Határozat alapján)  
megvalósíthatósági
tanulmány  
elkészítése. Az új
közösségi közlekedési  
elektronikus
jegyrendszer  
beszerzésére irányuló
közbeszerzési  
eljáráshoz kapcsolódó
alábbi  
szolgáltatások: - a
beszerzés EU  
finanszírozásához
szükséges pályázat  
jogi részének
elkészítése - a  
közbeszerzési eljárás
dokumentációjának  
részét képező
szerződéstervezetek  
elkészítése -
részvétel a  
közbeszerzési
eljárást előkészítő  
munkacsoport
munkájában -  
részvétel a
közbeszerzési eljárás  
lebonyolításában, a
Bíráló Bizottság  
munkáját támogató
szakértői csoport  
részeként, az
ajánlattevőkkel a számla
folytatott kézhezvételét
tárgyalásokon a követő 15 napon
szerződéstervezethez belül
fűzötthöz ajnlattevői
észrevételek
egyeztetése - a
szerződéskötés után a
BKK jogi támogatása a
projekt kivitelezése,
az ennek során a
nyertes ajánlattevő
által felvetett
problémák megoldása.
(Szerződés
kiegészítés) A
BKV-tól a
közlekedésszervezői
feladatok
zökkenőmentes
átvétele érdekében 25.000,- Ft+ÁFA/munkaóra
átveendő 398 (munkaóra
szerződés jogi limittel)                   
Dr. Poczkodi Balázs kockázati 2011. - Szerződés kiegészítés: fix
Ügyvédi Iroda átvilágítása. október 1. díj: 4.000.000,- Ft+ÁFA
BKK igényei szerinti  
ütemezéssel,
elektronikus formában  
átadásra kerülő
pótdíj-követelések a számla
ügyvédi felszólítás 2007. kézhezvételétől
dr. Kováts Sebestyén útján történő november 5. 1. számú melléklet szerinti számított 15
László ügyvéd behajtása (jogutódlás) százalékos jutalék napon belül
 

 

Dr. Fodor Katalin  
Ügyvédi Iroda,
valamint Swiss  
Logistic Kft (2011.
01. 21-től Swiss BKK igényei szerinti  
System Kft.)2010. ütemezéssel, Sávosan megállapított
06.17-i elektronikus formában jutalék (az elszámolási  
szerződésmódosítással: átadásra kerülő időszak alatt beszedett
BKV Zrt. - dr. Mihályi harmadik személyekkel teljes összegtől függően):  
Szabolcs László egyéni szembeni 0-500 000 Ft - 19% jutalék
ügyvéd, valamint Swiss pótdíj-követelések 500 000 - 1 000 000 Ft- 21% a számla
Logistic Kft (2011. ügyvédi felszólítás 2009. június jutalék 1 000 000 - 5 000 kézhezvételétől
01. 21-től Swiss útján peren kívül 24. 000 Ft - 23% jutalék 5 000 számított 15
System Kft.) történő behajtása (jogutódlás) 000 Ft felett - 25% jutalék napon belül
 

 

 

 

BKK igényei szerinti Sávosan megállapított  
ütemezéssel, jutalék (az elszámolási
elektronikus formában időszak alatt beszedett  
átadásra kerülő teljes összegtől függően):
harmadik személyekkel 0-500 000 Ft - 19%  
szembeni jutalék500 000 - 1 000 000
pótdíj-követelések 2009. Ft- 21% jutalék 1 000 000 - a számla
ügyvédi felszólítás szeptember 5 000 000 Ft - 23% jutalék 5 kézhezvételétől
dr. Szabó Gergely útján peren kívül 29. 000 000 Ft felett - 25% számított 15
Ügyvédi Iroda történő behajtása (jogutódlás) jutalék napon belül
 

 

 

 

követelésállományok  
behajtását képező feladatok
Pótdíjból származó teljesítésére irányadó  
(magánszemélyekkel sikerdíj mértéke: 27% az
szemben fennálló) adott elszámolási időszak a számla
követelésállomány alatt beszedett kézhezvételétől
dr. Szabó Gergely jogi eljárást 2012. május követelésállomány számított 15
Ügyvédi Iroda megelőző behajtása 17. névértékéhez viszonyítva napon belül
Projektekhez a számla
független hivatalos kézhezvételétől
közbeszerzési számított 30
tanácsadás, 2012. napon belül
Dezső és Társa Ügyvédi minőség-ellenőrzés, augusztus
Iroda CHSH jogi tanácsadás 31. 29 900 000 Ft keretösszeg
Budapesti villamos és  
trolibusz
járműfejlesztés I.  
ütem" projekthez
kapcsolódó alacsony a számla
padlós villamos és kézhezvételétől
trolibusz járművek számított 30
közbeszerzési napon belül
Dezső és Társa Ügyvédi eljárásai során jogi 2013. május
Iroda CHSH tanácsadás 8. 10 000 000 Ft keretösszeg
Budapesti villamos és  
trolibusz
járműfejlesztés I.  
ütem" projekthez
kapcsolódó egyedi a számla
közbeszerzési kézhezvételétől
eljárások esetében számított 30
felmerülő napon belül
közbeszerzési
Dezső és Társa Ügyvédi tanácsadói feladatok 2013. május
Iroda CHSH ellátása 15. 25 000 000 Ft keretösszeg
 
Pótdíjból származó
(magánszemélyekkel  
szemben fennálló)
követelés állomány a számla
jogi eljárást 2013. kézhezvételétől
Dr. Szabó Gergely megelőző szakaszban augusztus számított 15
Ügyvédi Iroda történő behajtása 22. 24 000 000 Ft keretösszeg napon belül
Budai fonódó  
villamosközlekedés
megteremtése és a  
Széll Kálmán tér
rekonstrukció  
projekthez kapcsolódó
egyedi kivitelezési a számla
közbeszerzési kézhezvételétől
eljárások számított 30
minőségbiztosítása, napon belül
hivatalos
közbeszerzési
tanácsadói és igény
esetén jogi 2013.
tanácsadói feladatok szeptember
Dr. Koncz Marina ellátása 18. 22 440 000 Ft keretösszeg

 

A BKV Zrt. részére 2014. április 5-én küldött közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban információink szerint nevezett Társaság megválaszolta.

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2014. május 7.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön mezo viktora, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő mezo viktora:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei