Megbízási dokumentumok a Swietelsky Építő Kft. Zsálya kivet közterület felújításához

Horváth Tiborné küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tisztelt BKK mint megbízó, acpályázat kiírója
Tisztelt Swietelsky Építő Kft.!

Az alábbi közérdekű kérdéseket szeretnénk feltenni Önöknek a fenti tárgyban.
1. Milyen technológiával kívánják megépíteni a Zsálya utca trolibuszok által használt szakaszát? Eredeti tervek másolatát kérjük.
2. Milyen aszfaltburkolat kerül az útépítés során felhelyezésre? Eredeti tervek másolatát kérjük!
3. Mikor vizsgálták az út megfelelését, rétegvizsgálattal (akkreditált laborban) arra, hogy nagy teherforgalom 11.5 tonnát meghaladó közlekedjen rajta Vizsgálati eredmények jegyzőkönyvének akkreditált labor eredményekkel, másolatát kérjük! Megjegyzem továbbra is várjuk a levéltárból az kivett közterület megépítésekor készült terv és műszaki rajzok másolatát!
4. Milyen tervek vannak az útra vonatkozólag? Átépítik az utat vagy csak egy koptató réteget visznek fel, hogy megújítsák a burkolatot és milyen tervek vannak az autókijárókra és a járdára vonatkozólag (az eredeti tervek másolatát megtekintenénk)
5. Kapott -e a cégük felvilágosítást a megbízótól arra vonatkozólag, hogy az utcai tám / védfal több helyen is megcsúszott? Tudják-e, hogy az ott élők nincsenek biztonságban? Megjegyzem erről a tényről a BKK, mint megbízó, egy folyamatban lévő több éve elhúzódó, Fővárosi Törvényszéken zajló polgári peres tárgyalás során tudomást szerzett, Amennyiben további kár történik a felelősség a megbízó mellett Önöket Swietelsky Kft.-t is terhelni fogja.
6. Ki és mikor bízta meg a Swietelsky Építő Kft.-t az út felújítására?
7. Környezetvédelmi előírásokat, valóságos - nem tervrajzi -szempontokat figyelembe vesznek -e az útépítés során, úgymint épített környezet, természetes környezet, szint alatt fekvő épületek rezgés érzékenysége, további károk lehetősége?
8. Milyen aktív és passzív akusztikai eszközöket kívánnak alkalmazni az építés során, illetve milyen műszaki megoldásokkal védik majd a szint alatt fekvő épületek állagát, a benne élők egészségét, környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve?
9. Szerepel-e ún. zöld sáv kialakítása a szomszédos mélyen fekvő ingatlanok védelmére, a szomszédjogok figyelembe vételével?
10. Történt-e az út építésével kapcsolatos szomszédjogi alapú lakossági egyeztetés? Az erre vonatkozó eredeti jegyzőkönyv másolatát kérjük!
11. Amennyiben nem egyeztettek a szomszéd ingatlanok tulajdonosaival, miért nem tették?
12. A Swietelsky 2015. március 02-án postaládába eljuttatott "Lakossági Értesítés" c. szórólapja szerint, 1. bekezdés alatt, az útfelújításkor Önök továbbra is üzemeltetni akarják a nagy trolibusz teherforgalmát, korlátozásokkal az utcában, annak ellenére, hogy ez problémát okoz az ott élőknek (tulajdonjog és egészségvédelme), holott más években összevontan közlekedtették a járműveket, ahogy jelenleg esténként és hétvégeken is? Miért döntöttek úgy, hogy az ott élők (tulajdonosok, emberek) érdekeivel szembe hoznak kedvezőtlen és ártalmas intézkedéseket? "Cui prodest? ... Cui bono?" Ki határozott így? A konkrét személy(ek) megnevezését kérjük!
13. Tudják azt Önök, hogy mi a "hatalmi arrogancia" jelentése? Szokták alkalmazni? Ha igen, akkor miért és milyen céllal? Lehet, hogy kifárasztás a cél?

Válaszukat az érintett kivett közterület, természetben zuglói Zsálya utca tervrajzainak digitális másolatát, mivel nem kaptunk lehetőséget a megismerésére, ahogy tudomást is a munkálatok megkezdéséről csak egy rövid és alig észrevehető közleményben a Zugló Lapok 2015. február 26.-i hasábján keresztül értesültünk, legkésőbb 8 napon belül, még az útépítés megkezdése előtt kérjük eljuttatni!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 2.

Tisztelettel,

Horváth Tiborné és a Zsálya, ill. Fisher István utcai ingatlan tulajdonosok.

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közérdekű adatokra vonatkozóan 15 nap áll rendelkezésükre. Amennyiben nem tartják be az előírt határidőt és visszatartják az adatközlést, abban az esetben bírósági úton köteleztetem cégüket a közérdekű adatok kiadására. Erre egy ratifikált Aarhusi Egyezmény biztosít lehetőséget a magyar állampolgároknak. Egyúttal felhívom szíves figyelmüket a további beadványaimban a közérdekű dokumentumok másolatának a kiadására, lévén, hogy nem folytattak le társadalmi egyeztetést az érintett zuglói ingatlan tulajdonosokkal, és nem veszik figyelembe az Önök által is jól ismert problémát. Nincs megoldva a magántulajdonhoz, egészséghez, egészséges környezethez való jog, nincs meg az Egyezményes Emberjogi védelem. A jog kimondja, hacsak EGY EMBERT is hátrányosan érint egy intézkedés, netán kárt okoz, azt a jogsértőnek meg kell oldania, és a károkat meg kell térítenie!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy eljárásuk folyamatosan sérelmet okoz a Zsálya utcában, illetve a Fisher István utcában élő családoknak, ingatlan tulajdonosoknak.
Felhívom figyelmüket, hogy az út felújítás azaz március 16.-a előtt kérem az összes dokumentációt (terv, és műszaki rajzok, útszelvény vizsgálati anyagokat, jegyzőkönyveket) haladéktalanul rendelkezésemre bocstani, mely Önöknél meg kell, hogy legyen digitális formában is! A zavarás ugyanis meghaladja az elviselhetőség mértékét, pláne úgy, hogy a Swietelsky szórólapon, a felújítás ideje alatt folyamatosan üzemeltetni akarják a kamion súlyú és környezetkárosító (szállópor, gumikopásból eredő rákkeltő bitumen stb.) 81-es öreg csuklós trolibuszokat a Zsálya utcában. Az épületek fala folyamatosan remeg egy-egy elhaladás alkalmával, az utcai támfal megcsúszása, pedig figyelmet érdemel, és jelzés értékű, amelyről Önök nem akarnak tudomást venni, ahogy másról sem!

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné, a Zsálya , Fisher I. utca lakói

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

Valamiért az útra vagy inkább kivett közterületre vonatkozó adatokat (vázrajz, műszaki rajz, felépítmény stb) nem nagyon akaródzik kiadni a hivataloknak. Az ok is egyszerű, vélelmezhető.
Nem felel meg a nagy teherforgalomra (11.5 tonnát meghaladó), ami jelenleg is nagy sűrűséggel zajlik. Az utcai betontámfalak elmozdulása pedig intő jel. Őket nem érdekli, amíg nem lesz tragédia, lásd. korábbi eseményeket a médiából. Leomlott a támfal stb. Várjuk meg amíg valami lesz vagy akadályozzuk meg? Kellenek az adatok, kell az, hogy amikor felépült a kivett közterület, hogyan és milyen technológiával épült meg. Joguk van az itt élőknek ahhoz, hogy beleszóljanak, mit kívánnak alakítani, mert befolyásolja az életüket!

Link to this

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Köszönettel megkaptam a jogokról szóló ismétlő panel válaszlevelüket. Én továbbra is a közérdekű adatok kiadását kérem, még az út felújításának megkezdése előtt, mely által érintett vagyok, vagyunk többed magammal.
Egyúttal kérjük a felújításra vonatkozó műszaki rajzokat, azt, hogyan kívánják az utat felújítani, illetve választ arra, miért nem folytattak lakossági egyeztetést az ott élő tulajdonosokkal, akik negatívan vannak érintve a trolibuszok nagy sűrűségű teherforgalmától! Mennyi szgk. terhelésnek számít évi 57.600 db trolibusz? Mert 2008 óta ennyi halad el az épületek előtt, felett. Előtte ez a szám majdnem a duplája volt!
Felhívom figyelmüket arra a tényre (fotókkal igazoltan), hogy a támfal több helyen elmozdult. Ez az, amit Önök nem vettek és vesznek figyelembe / komolyan a mai napig!
Ha netán beomlik az a támfal, mondjuk pont egy súlyos munkagép alatt, vagy bedől az épületek kertjébe, érintve az ott lévő ingatlanokat, esetleg épp ott tartózkodó embert, az vajon kinek a felelőssége?
Az elhaladó több tonnás járműveik 2-4 percenként súlyos rezgésterhelést jelentenek.

Több panelszöveget és jogszabályi hivatkozást köszönettel, de nem kívánunk kapni. Műszaki rajzot, vázrajzot, egyéb dokumentációt a kivett közterületre viszont igen! A kivett közterület felújítására, átalakítására vonatkozó összes dokumentációt is igen!

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006279/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4117 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. március 2-án és 3-án érkezett - Közérdekű
adatigénylés – Megbízási dokumentumok a Swietelsky Építő Kft. Zsálya kivet
közterület felújításához, Re: BKK ügyfélszolgálat automatikus válasz és a
Közérdekű adatigénylés - Útfelújítás megbízás adatai, lakosság egyeztetés
hiánya tárgyú – leveleire, az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A Zsálya utca felújítandó szakaszán aszfaltmarásos technológiával, a
meglévő kopóréteg eltávolításával, majd aszfaltháló terítését követően 5
cm hengerelt aszfalt kopóréteg beépítésével újul meg az útpálya. A
trolibuszmegállók teljes pályaszerkezet cserét követően erősített
aszfaltburkolattal kerülnek felújításra. A Zsálya utca felújítandó
szakaszán AC 11 (F) típusú hengerelt aszfalt kopóréteg kerül beépítésre. A
trolibuszmegállóban 17 cm vastagságú erősített aszfalt útpályaszerkezet
épül. Az út tervezése során 2014-ben statikus behajlás mérés készült. A
mérés alapján az út teherbírásáról 4 méterenként állt rendelkezésünkre
adat, a lokális hibák helyei meghatározásra kerültek. A pályaszerkezet
tönkremeneteli mechanizmusa alapvetően fáradási jelenség, ami azt jelenti,
hogy a tönkremenetel a nagy tengelyterhelésű áthaladások nagyszámú (10 év
alatt milliós nagyságrendű) ismétlődésből adódik. Ez alapján a
nagyteherforgalmú országos közutak esetében ismert 11,5 tonnás
burkolat-megerősítési technológia használata egy fővárosi, kis
teherforgalmú útszakaszon nem releváns. A tervezés során négy alkalommal
végeztünk aszfalt mintavételt, mely 2 réteg aszfaltréteget, illetve egy
15-18 cm-es beton alapréteget mutatott ki. A kivitelei tervek szerint egy
megközelítőleg 3 cm-es profilmarás után 5 cm kopóréteg terítését kell
elvégezni. A kapubehajtók erősített járda pályaszerkezettel, míg a
trolibuszmegálló erősített aszfalt útpályaszerkezettel kerülnek
átépítésre.

 

A BKK Zrt. kezelésében és üzemeltetésében nincsen a Zsálya utcában tám
vagy védfal. Magánterületen levő létesítmények fenntartási kötelezettsége
a magántulajdonost terhelik.

 

A BKK Zrt. 2015. január 26-án kötött vállalkozási szerződést a Swietelsky
Magyarország Kft.- vel a Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca
között) és a Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca között)
felújítása tárgyában. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési
eljárás keretében történt. A kivitelezés egyesített engedélyezési és
kiviteli tervek alapján történik. A Zsálya utca útfelújítása során
alkalmazott műszaki megoldások nem tartoznak az utak építésének,
forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet hatálya alá, ami azt jelenti, hogy az út
felújítását, a BKK Zrt., mint az út kezelője építési engedélyezési eljárás
lefolytatása nélkül elvégezheti. Ettől függetlenül a tervezőnek a tervek
készítése során, valamint a kivitelezőnek a kivitelezés során
természetesen figyelembe kell vennie a vonatkozó jogszabályokat és azoknak
megfelelően kell eljárnia. Nincs tudomásunk olyan potenciális
zajszennyezésről, amely a kivitelezés során keletkezik és bármilyen
jellegű akusztikai védelmi eszköz alkalmazását indokolná. Megjegyezzük,
hogy az út felújításával a megépített burkolat egyenletességéből adódóan
csökkeni fog a zaj és rezgésterhelés.

 

A kiviteli tervekben nem szerepel zöldsáv kialakítása.

 

A tervezett beavatkozást közterületen, hatósági engedélyeztetési
kötelezettség nélkül jogszerűen valósítjuk meg. Az úttal szomszédos
ingatlantulajdonosok jogszabályban előírt ügyfélként való bevonási
kötelezettsége kizárólag építési engedélyezési eljárás lefolytatása esetén
releváns.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. március 17.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

BKK Lev. szakt. vez.
(Ügyszám: 0038/0006279/2015 )
A levél másolatot kérem Dr. Dabóczi Kálmán Vezérigazgató Úr kezeibe is átadni szíveskedjenek.

Tisztelt BKK!
Köszönettel megkaptuk válaszukat.
Először is közlöm, hogy a védfal az utca tartozéka, mert amikor az út megépült, azzal egy időben került felhúzásra a védfal is, amelyen az út fekszik. Amikor az út megépült, még nem volt BKK, tehát válaszuk sem releváns, ahogy a 2012-es Korm. rendelet sem amire hivatkoznak.
Ön ezt írja. "A pályaszerkezet tönkremeneteli mechanizmusa alapvetően fáradási jelenség, ami azt jelenti, hogy a tönkremenetel a nagy tengelyterhelésű áthaladások nagyszámú (10 év alatt milliós nagyságrendű) ismétlődésből adódik. Ez alapján a nagyteherforgalmú országos közutak esetében ismert 11,5 tonnás burkolat-megerősítési technológia használata egy fővárosi, kis teherforgalmú útszakaszon nem releváns."
Felvilágosítom, hogy a BKV forgalom számlálási adati szerint napi 240 db csuklós - 14 tonnás (álló helyzetben!) gördülve a tengelyterhelést tekintve ennél több tonna - halad el egy 6 méter széles és nem erre a tengelyterhelésre épített útszakaszon.
Számoljunk csak egy kicsit!
Napi 240 db (ez csak 2009 óta, 1979 -től ennél jóval több, mivel 17 óra helyett 20 órát közlekedtek a járművek, hétvégén is), mennyi is az annyi?
Csak 2009-től számítottan ugye napi 240 db = heti 1200 db = havi 4800 db és ez egy év alatt 57.600 db trolibusz. EZ 5 ÉV ALATT AZAZ 2009-TŐL 2015-IG = 288 000 DB NAGY TEHERFORGALMAT BONYOLÍTOTT LE A BKV.
Ön ezt írta. " A pályaszerkezet tönkremeneteli mechanizmusa alapvetően fáradási jelenség, ami azt jelenti, hogy a tönkremenetel a nagy tengelyterhelésű áthaladások nagyszámú (10 év alatt milliós nagyságrendű) ismétlődésből adódik.
Számoljunk akkor tovább.
Ha 1979 szeptembere óta közlekedik csuklós trolibusz a Zsálya utca nem erre kiépített szakaszán, akkor hány db trolibusz ment el az utcában az elmúlt 36 évben?. Számoljunk tovább.
30 évig 20 órát közlekedett a trolibusz a hét minden napján tehát ez napi 282 db trolibuszt jelentett az elmúlt 30 évben.
Heti 1974 db trolibusz, ami havi 7896 db, ez ÉVI 94.752 db nagy teherforgalmat jelentett az utcának és a szomszédos épületeknek és az ott élő embereknek!
Számoljunk tovább!
AZ ELMÚLT 30 ÉVBEN EZ ÖSSZESEN 2.842.560 DB AZAZ KÉTMILLIÓ-NYOLCSZÁZNEGYVENKETTŐEZER-ÖTSZÁZHATVAN !!! DB NAGY TEHERFORGALMAT JELENTETT AZ UTCÁNAK.
Számoljunk tovább, ehhez jön a 2009-2015 közötti időszak, amit már korábban kiszámoltam. 288 000 + 2.842.560 = 3.130. 560 DB AZAZ HÁROMMILLIÓ-EGYSZÁZ-HARMINCEZER-ÖTSZÁZHATVAN DARAB NAGY TEHERFORGALMAT JELENT.
Olyanról beszélnek amikről halvány lila gőzük sincsen!
Egyébként levele tele van ellentmondással.
Önt ezt írta: "Megjegyezzük, hogy az út felújításával a megépített burkolat egyenletességéből adódóan csökkeni (csökkenni- a szerk.) fog a zaj és rezgésterhelés." Tehát ezzel elismeri azt, hogy igenis van zaj és rezgés terhelés, amit a szomszédos utcaszint alá kényszerített lakosoknak el kell viselniük. A zajterhelés meghaladja az egészségügyi határérték megengedett maximumát! Erről szakvélemények vannak.
Ön ezt írta: "Nincs tudomásunk olyan potenciális zajszennyezésről, amely a kivitelezés során keletkezik és bármilyen jellegű akusztikai védelmi eszköz alkalmazását indokolná." Ön szerint tartós zajterhelés a szint alatt élők szervezetében vajon mit idéz elő? Felvilágosítom.
Az Osztrák Közlekedési Klub (VÖC) szerint azoknál a személyeknél, akik hangos utak mentén laknak 20 %-kal magasabb risikófaktrot állapítottak meg a szívinfarktusra vonatkozásában. Az egészségügyi kutatások eredményeként több országban 65 dB eletti zajt a szívinfarktus egyik
rizikóf aktoraként kezelik (W. Gatschnegg 2003).
(Forrás: Széchenyi István Egyetem, Győr)

Kíváncsiak vagyunk, ezekhez (számokhoz, adatokhoz) vajon az EU mit szól? Mivel az Uniós előírás pont arról rendelkezik, hogy a hasonló kedvezőtlen behatásokat meg kell a tagállamoknak szüntetni! Magyarország ezt az egyezményes megállapodást, irányelvet aláírta.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

Ma 2015.03.18.-án reggel 9 óra. BKK válasza az előző napi levelünkre. Ebben ugye megírtuk, hogy milyen sok trolibusz haladt el az elmúlt 36 évben a 7 méterre fekvő házaktól a Zsálya utcában.
Több mint 3 MILLIÓ !!!!
Válasz. Erődemonstráció.
Csatasorba raktak töménytelen sok szennyező régi típusú (BPO) kék buszt a trolibuszok mellé, arra az építési területre, ahol a házak élettere szint alatt fekszik, 7 méterre attól az úttól, amelyen ráadásul épp útfelújítás zajlik. Zaj mellett szállópor, gumikopásból eredő bitumen származékok (rákkeltő!) szállnak a levegőbe, a házakra, az ott élők tüdejébe.

Link to this

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Tiborné

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!
Tisztelt BKK!
Megkaptuk válaszlevelüket.Több kérdés is nyitva áll a válaszadásukra, amelyekre továbbra is kérjük a közérdekű adatokat, szerződés másolatokat.
Az alábbi kérdésekben várunk válaszokat a 2015.03.16-án megkezdett Zsálya utca útfelújítás kapcsán.
1. A BKK által ZSÁLYA UTCA FELÚJÍTÁSÁRA KIÍRT KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT TARTALMAZ-E OLYAN KITÉTELT /PONTOT, HOGY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK IDEJE ALATT A KIVITELEZŐNEK KÖTELESSÉGE A TROLIBUSZOK UTCÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZLEKEDTETÉSE MELLETT ELVÉGEZNI A MUNKÁT?
2. A PÁLYÁZAT KIÍRÁSAKOR MIÉRT NEM LETTEK VÉDETTKÉNT MEGJELÖLVE AZOK AZ INGATLANOK AMELYEK AZ UTCA SZINTJE ALATT majdnem EGY MÉTERREL HELYEZKEDNEK EL?
3. MIÉRT KELL AZ OTT ÉLŐKNEK A FOKOZOTT KÖRNYEZETTERHELÉST, ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODÁST ELVISELNIÜK, A TROLIBUSZOK ÉS AZ ÚTFELÚJÍTÁS EGYÜTTES TERHELÉSE MIATT? AZ OTT ÉLŐKET INTENZÍVEN ÉRI A ZAJ-,
SZÁLLÓPOR, FELHASZNÁLT ÉS FELHASZNÁLATLAN ÉPÍTŐANYAGOK FELPORZÁSA A HÁZAKRA RÁVEZETETT TROLIBUSZOK KEREKEITŐL, A MINDÖSSZE 6 MÉTER SZÉLESSÉGŰ ÚTON TÖRTÉNŐ ÚTTERELÉSI MUNKÁLATOK MIATT?
4. Mikor készült hatástanulmány arra, hogy milyen környezeti
(épített, természetes, emberi tényezőket figyelembe véve) hatást
okoz egy ekkora környezetterhelés az adott területen, a Zsálya
utcában élők szervezetében és magántulajdonában? Az út, amit jogtalanul gyűjtőútnak neveznek és használnak, aminek méretei nem felelnek a gyűjtőút szabványi előírásainak? 22 méter helyett mindössze 15 méter széles műtárgyakat is figyelembe véve, azaz hiányzik 7 méter ! a családias jellegű házak oldaláról.
5. Milyen hatósági engedélyek birtokában kezdték meg az út
felújítását?
6. A szerződésben ill. a pályázatban milyen kitételeket tettek, mint megbízó arra vonatkozólag, hogy a környezetet befolyásoló káros hatásokat ki kell védeni, tekintettel az utcában élők életterétől 7 m-re, 90 cm-rel az útnál lejjebb fekvő épületek és azokban élő emberek, gyerekek, családok egészségének megóvására? Fokozottan védett épületek, amelyekről tudják, hogy már így is gondot okozott a több éves > 3 millió nagy terheléssel járó forgalom. A zajterhelés, amit hajnaltól - estig a 15 tonnás járműveik okoznak az ott élőknek.
7. A KvVM-EüM rendeletek értelmében, milyen passzív és aktív
eszközökkel oldják meg, a szállópor, útmarásból keletkező súlyosan toxikus anyagok aszfalt- bitumen származékok levegőbe jutását azokba az épületekbe, amik utca szint alá kerültek?
8. Milyen forgalmi korlátozásokat jelöltek meg a pályázat
kiírásakor az utcában élők egészségének és tulajdonának védelmére, különösen a problémás a védendő utcaszint alatt fekvő épületek védelmében?
9. Útfelújítások vannak a városban több helyen is. Több esetben az útfelújítás ideje alatt forgalmi rend változásokat vezettek be,
terelésekkel, útvonal módosításokkal, korlátozásokkal. Ez a Zsálya utca egysávos és 6 méter széles szakaszán miért nem történt meg?
10. Önök szerint megoldás az, ha a félpályás útlezárás a gyalogos
járdán végighaladó trolibuszokkal és autókkal történik, rongálva a
szomszédos szint alatt fekvő épületeket, amik a gyalogos járda használattal már csak 5 ! méterre fekszenek az aszfalt úttól?
11. Miért kell az építő cégnek hétvégén a családok pihenő ideje alatt dolgozni? Csak nem azért, mert a BKK ragaszkodik - feleslegesen, mert van más kiépített lehetőség is - az utcában zajló tömegközlekedés 2-4 perces sűrűségű üzemeltetéséhez? A BKK miért hosszabbította meg minimum 1 hónappal az építési munkálatokat az utcában, 1-1,5 hónap helyett 3 hónapra?

Az útépítésre az alábbi előírások vonatkoznak, amit be kell tartani, tartatni! Nincs tudomásunk arról, hogy a BKK bármit is tett volna annak érdekében, hogy Alkotmányos és Egészséges környezethez fűződő jogok ne sérüljenek azáltal, hogy a kiírásban nem fektettek hangsúlyt a KvVM-EüM együttes rendeletben előírtakra. A dupla környezetterhelés, amit folytatnak, teljes mértékben elfogadhatatlan. SENKI NEM KÖTELES AZT ELTŰRNI - NINCS ERRE JOGI KLAUZULA, KÖZ-ÉRDEKRE HIVATKOZÁSI ALAP -, HOGY BÁRKI MAGÁNTULAJDONÁT ÉS AZ EGÉSZSÉGÉT A FELELŐTLEN "HATALMI ARROGANCIA" MIATT KÁR ÉRJE.
A Kvt. 101. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.
E szakasz második bekezdése szerint a környezethasználó köteles
- a környezetveszélyeztető magatartástól, illetve környezetkárosítástól tartózkodni, valamint az általa folytatott környezetveszélyeztető magatartást,illetve a környezetkárosítást abbahagyni;
A Kvt. 102. § (1) bekezdése értelmében a környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztető magatartást folytatták.

Üdvözlettel:

Horváth Tiborné

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006279/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4117 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Tájékoztatjuk, hogy - Re: BKK ügyfélszolgálat automatikus válasz tárgyú -
közérdekű adatigénylésére vonatkozó kérésével kapcsolatban az adatgyűjtés
folyamatban van.

 

Válaszunkat legkésőbb 2015. április 22-ig megküldjük Önnek, addig is
kérjük szíves türelmét.

 

Budapest, 2015. március 31.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006279/2015 

Horváth Tiborné

[1][FOI #4117 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. március 17-én érkezett – „Re: BKK
ügyfélszolgálat válasz” tárgyú – levelére, tájékoztatjuk, hogy korábbi
állásfoglalásunkat fenntartjuk.

 

Észrevételét köszönjük, egyben kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. április 16.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4117 email]

Hivatkozása ide

Horváth Tiborné hozzászólt ()

A BKK kétszeres veszélyes üzemet tart fenn Zsálya utcában.
Kiírtak útfelújítási pályázatot amit egy csomagba tettek azokkal, ahol 1x2 vagy 2x2 sávos út van kialakítva. A szerződés kötelezi a beruházót az építkezés és tömegközlekedés együttműködésére.
1. veszélyes üzem = építkezés, tehergépekkel
2. veszélyes üzem = tömegközlekedés 2-4 percenként csuklós 3 tengelyes 15 t + trolibuszokkal.
Az Zsálya utca eleve, nem ekkora teherbírásra lett méretezve.
Az építkezés nem halad a kettős üzem miatt.
Kik a felelősök? Ki adtak ki engedélyt dupla veszélyes üzemre?

Link to this

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006279/2015 

Horváth Tiborné

[FOI #4117 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Horváth Tiborné!  

 

Hivatkozva Társaságunkhoz 2015. március 23-án érkezett – „Re: BKK
ügyfélszolgálat automatikus válasz” tárgyú – közérdekű adatigénylésére, az
alábbi tájékoztatást adjuk.

 

1.    „A BKK által ZSÁLYA UTCA FELÚJÍTÁSÁRA KIÍRT KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT
TARTALMAZ-E OLYAN KITÉTELT /PONTOT, HOGY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK IDEJE ALATT
A KIVITELEZŐNEK KÖTELESSÉGE A TROLIBUSZOK UTCÁBAN TÖRTÉNŐ KÖZLEKEDTETÉSE
MELLETT ELVÉGEZNI A MUNKÁT?”

 

A közbeszerzési eljárás során kiadott ajánlati dokumentáció részét képező
vállalkozási szerződés tervezet 4.11. pontja szerint Vállalkozó köteles a
Munkaterületen a gyalogos- és gépjárműforgalmat a kivitelezés során
folyamatosan fenntartani.

 

2.    „A PÁLYÁZAT KIÍRÁSAKOR MIÉRT NEM LETTEK VÉDETTKÉNT MEGJELÖLVE AZOK
AZ INGATLANOK AMELYEK AZ UTCA SZINTJE ALATT majdnem EGY MÉTERREL
HELYEZKEDNEK EL?”

 

Nincs tudomásunk jelenleg olyan rendelkezésről, amely szerint „védettnek”
kellene nyilvánítani egy ingatlant azért, mert az ingatlan mellett
található közúton (és tömegközlekedési útvonalon) a közút kezelője
útfelújítást végez.

 

3.     „MIÉRT KELL AZ OTT ÉLŐKNEK A FOKOZOTT KÖRNYEZETTERHELÉST, ÉS
EGÉSZSÉGKÁROSODÁST ELVISELNIÜK, A TROLIBUSZOK ÉS AZ ÚTFELÚJÍTÁS EGYÜTTES
TERHELÉSE MIATT? AZ OTT ÉLŐKET INTENZÍVEN ÉRI A ZAJ-, SZÁLLÓPOR,
FELHASZNÁLT ÉS FELHASZNÁLATLAN ÉPÍTŐANYAGOK FELPORZÁSA A HÁZAKRA
RÁVEZETETT TROLIBUSZOK KEREKEITŐL, A MINDÖSSZE 6 MÉTER SZÉLESSÉGŰ ÚTON
TÖRTÉNŐ ÚTTERELÉSI MUNKÁLATOK MIATT?”

 

Az útfelújítási munkálatokat a Kivitelező a forgalom (közösségi és egyéni
közlekedés) folyamatos fenntartása mellett, a lehető legkisebb
akadályoztatást okozva végzi. Nincs tudomásunk olyan zajemisszióról, vagy
környezetterhelésről, amely meghaladná a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott terhelési határértéket.

 

4.     „Mikor készült hatástanulmány arra, hogy milyen környezeti
(épített, természetes, emberi tényezőket figyelembe véve) hatást okoz egy
ekkora környezetterhelés az adott területen, a Zsálya utcában élők
szervezetében és magántulajdonában? Az út, amit jogtalanul gyűjtőútnak
neveznek és használnak, aminek méretei nem felelnek a gyűjtőút szabványi
előírásainak? 22 méter helyett mindössze 15 méter széles műtárgyakat is
figyelembe véve, azaz hiányzik 7 méter ! a családias jellegű házak
oldaláról.”

 

Hatástanulmány készítésére nem került sor tekintettel arra, hogy a
vonatkozó jogszabály (314/2005. Korm.rendelet) értelmében tárgyi projekt
vonatkozásában az nem releváns.  A Zsálya utca felújítandó szakaszának
tervezési osztályba sorolása a vonatkozó e-ÚT 03.01.11 Közutak tervezése
(KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás alapján belterületi mellékút, azon belül
pedig vegyes használatú út (B.VI.d.C). Egyébiránt az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) 26 § (2) bekezdése szerint - amely meghatározza a
beépítésre nem szánt területek és azon belül a közlekedési és
közműterületek fogalmát, típusait és létesítésük céljára biztosítandó
építési terület szélességét – gyűjtőút esetében rögzített 22 m nem azt
jelenti, hogy egy meglévő gyűjtőútnak 22 m a szélessége, hanem azt, hogy a
terület-felhasználás szempontjából a HÉSZ-ben (helyi építési
szabályzatban) illetve a településrendezési tervben közlekedési és
közműterületként nyilvántartott terület szélességének gyűjtőút esetében 22
méternek kell lennie. Információink szerint ez ügyben Budapest XIV.
kerület – Zugló Önkormányzata az illetékes.

 

5.    „Milyen hatósági engedélyek birtokában kezdték meg az út
felújítását?”

 

A Zsálya utca felújítása során alkalmazott műszaki
megoldások/tevékenységek nem tartoznak az utak építésének, forgalomba
helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.)
Korm. rendelet hatálya alá, ezért hatósági engedély a tárgyi projekt
megvalósításához nem szükséges.

 

6.    „A szerződésben ill. a pályázatban milyen kitételeket tettek, mint
megbízó arra vonatkozólag, hogy a környezetet befolyásoló káros hatásokat
ki kell védeni, tekintettel az utcában élők életterétől 7 m-re, 90 cm-rel
az útnál lejjebb fekvő épületek és azokban élő emberek, gyerekek, családok
egészségének megóvására? Fokozottan védett épületek, amelyekről tudják,
hogy már így is gondot okozott a több éves > 3 millió  nagy terheléssel
járó forgalom. A zajterhelés, amit hajnaltól - estig a 15 tonnás járműveik
okoznak az ott élőknek.”

 

Az ajánlati dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés tervezet
4.5. pontja szerint Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a
Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj és
elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban előírt
határértékeket.

 

7.    „A KvVM-EüM rendeletek értelmében, milyen passzív és aktív
eszközökkel oldják meg, a szállópor, útmarásból keletkező súlyosan toxikus
anyagok aszfalt- bitumen származékok levegőbe jutását azokba az
épületekbe, amik utca szint alá kerültek?”

 

Ahogy a 6. pontban írtuk, a vállalkozási szerződés értelmében a vállalkozó
köteles biztosítani, hogy a tevékenysége során keletkező zaj-, lég-, talaj
és elfolyó-víz szennyezés mértéke ne haladja meg a jogszabályokban előírt
határértékeket. Amennyiben intézkedés megtétele szükséges, az szintén a
Vállalkozó feladatát képezi.

 

8.    „Milyen forgalmi korlátozásokat jelöltek meg a pályázat kiírásakor
az utcában élők egészségének és tulajdonának védelmére, különösen a
problémás a védendő utcaszint alatt fekvő épületek védelmében?”

 

A forgalomkorlátozási intézkedések útfelújítások során történő
bevezetésére nem az utcában élők egészségének és tulajdonának védelme,
hanem a tömegközlekedési szolgáltatás, mint közszolgáltatás fenntartása és
az egyéni közlekedés biztosítása érdekében kerül sor.

 

9.    „Útfelújítások vannak a városban több helyen is. Több esetben az
útfelújítás ideje alatt forgalmi rend változásokat vezettek be,
terelésekkel, útvonal módosításokkal, korlátozásokkal. Ez a Zsálya utca
egysávos és 6 méter széles szakaszán miért nem történt meg?”

 

A Zsálya utcában az útfelújítási munkákat Vállalkozó a jóváhagyott
forgalomkorlátozási tervek alapján, félpályás útlezárás mellett végzi. Az
utcában a közúti és gyalogos forgalom egyaránt biztosítható, illetve
tekintettel arra, hogy a szükséges keresztmetszeti szélességek is
rendelkezésre állnak, a trolibuszok terelése nem szükséges.

 

10.  „Önök szerint megoldás az, ha a félpályás útlezárás a gyalogos
járdán végighaladó trolibuszokkal és autókkal történik, rongálva a
szomszédos szint alatt fekvő épületeket, amik a gyalogos járda
használattal már csak 5 ! méterre fekszenek az aszfalt úttól?”

 

A Vállalkozó az útfelújítási munkákat a jóváhagyott forgalomkorlátozási
tervek alapján végzi.

 

11.  „Miért kell az építő cégnek hétvégén a családok pihenő ideje alatt
dolgozni? Csak nem azért, mert a BKK ragaszkodik - feleslegesen, mert van
más kiépített lehetőség is - az utcában zajló tömegközlekedés 2-4 perces
sűrűségű üzemeltetéséhez? A BKK miért hosszabbította meg minimum 1
hónappal az építési munkálatokat az utcában, 1-1,5 hónap helyett 3
hónapra?”

 

A BKK a Vállalkozót hétvégi munkavégzésre nem kötelezi. A munkák
megszervezése Vállalkozó feladata. Amennyiben Vállalkozó hétvégén munkát
szeretne végezni, az ahhoz szükséges engedélyt az érintett Polgármesteri
Hivataltól maga köteles megszerezni. A közbeszerzési eljárás során kiadott
dokumentáció részét képező – és a felek által aláírt - vállalkozási
szerződés értelmében a Vállalkozó a munkákat 2015. május 31. napjáig
köteles teljesíteni. Mindezt figyelembe véve a felhívás és az aláírt
szerződés szerinti teljesítési határidő között eltérés nincs. 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2015. április 22.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Tiborné:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Járatmódosítás

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére toma által

metró

A(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére Fazekas Péter által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei