Megbízhatósági vizsgálatok a katasztrófavédelemnél 2016-ban

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Védelmi Szolgálat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Delivered

Tisztelt Nemzeti Védelmi Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat a 2016. évben a katasztrófavédelem állományában hány megbízhatósági vizsgálatot indított, ezek közül a mai napig hány zárult le, és milyen eredménnyel (pl. feljelentés, fegyelmi kezdeményezése). Kérném az adatokat szervezeti bontásban (főigazgatóság, igazgatóság) megadni, valamint ezen belül külön bontva, hogy hivatásos állományú vagy nem hivatásos állományú személyről volt szó. Amennyiben az esetekről további publikus információ van, azt is várnám olyan részletességgel, amennyire csak lehet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 28.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: NVSZ NVSZ
Nemzeti Védelmi Szolgálat

Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr !

Megkeresésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2016. évben a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állományának vonatkozásában 43
megbízhatósági vizsgálatot kezdeményezett. Az érintettek mindegyike a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatásos állományának tagja.

A vizsgálatok végrehajtására a BM OKF különböző megyei igazgatóságainak
állománya körében került sor.

A vizsgálatok mindegyike a tárgyévben lezárult, egy esetben, egy fővel
szemben tettünk feljelentést, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény 305. §-ában megfogalmazott hivatali visszaélés bűntettének
gyanúja miatt.

Tisztelettel:

NVSZ Hivatal

idézett részek megjelenítése

10:42 du. >>>
Tisztelt Nemzeti Védelmi Szolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a
Nemzeti Védelmi Szolgálat a 2016. évben a katasztrófavédelem
állományában hány megbízhatósági vizsgálatot indított, ezek
közül a mai napig hány zárult le, és milyen eredménnyel (pl.
feljelentés, fegyelmi kezdeményezése). Kérném az adatokat szervezeti
bontásban (főigazgatóság, igazgatóság) megadni, valamint ezen belül
külön bontva, hogy hivatásos állományú vagy nem hivatásos állományú
személyről volt szó. Amennyiben az esetekről további publikus információ
van, azt is várnám olyan részletességgel, amennyire csak lehet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható
meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátsához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy
a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv.
29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult
a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 28.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9237 email]

Ha a(z) Nemzeti Védelmi Szolgálat nem a(z) [NVSZ request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el
a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Delivered

Tisztelt NVSZ!

Kérném szíves pontosításukat arra az esetre vonatkozólag, amelyiknél feljelentés történt, hogy mikor tették a feljelentést, melyik igazgatóságról van szó, vezető vagy nem vezető beosztású tűzoltóról van szó, illetőleg mit lehet tudni a körülményekről, az ügy lezárult-e már.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: NVSZ NVSZ
Nemzeti Védelmi Szolgálat

Tisztelt Kis-Guczi Péter Úr !

Megkeresésére hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2016. április 19-én tett feljelentést a BM
OKF Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főtiszti
rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjával szemben. A
büntetőeljárás állásáról felvilágosítás adása, illetve
tájékoztatás az eljáró hatóság hatáskörébe tartozik.

Tisztelettel:

NVSZ Hivatal

idézett részek megjelenítése

11:37 de. >>>
Tisztelt NVSZ!

Kérném szíves pontosításukat arra az esetre vonatkozólag, amelyiknél
feljelentés történt, hogy mikor tették a feljelentést, melyik
igazgatóságról van szó, vezető vagy nem vezető beosztású
tűzoltóról van szó, illetőleg mit lehet tudni a körülményekről,
az ügy lezárult-e már.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Eljárási adatsor

A(z) Nemzeti Védelmi Szolgálat részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei