Megrendelések kiadása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Delivered

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A korábbi közérdekű adatigénylésemre megküldött válaszokhoz kérem, még további igénylésemre is válaszoljanak!

1. Küldjék meg a részemre a zuhanykabin számláját!

2. Továbbra is kérem, hogy küldjék meg részemre a kiadott számlákhoz tartozó, a frakciók, illetve a képviselők által leadott megrendeléseket!

3. Kérem, sorolják fel, hogy egy adott országgyűlési ciklusra vonatkozóan egy képviselőnek milyen személyi és tárgyi feltételeket – informatikai és mobil eszközöket – biztosítanak!

4. Közöljék, kérem azt is, hogy 2014-ben milyen informatikai és mobil eszközöket vásárolt az Országgyűlés Hivatala a képviselőknek!

5. Tájékoztassanak arról, hogy ezeket mely cégektől, mekkora értékben szerezték be és a cégeket mi alapján választották ki! Amennyiben írtak ki rá közbeszerzést, kérem, a kiírást és az eredményhirdetést is küldjék meg számomra!

6. Kérem, adják meg azt is, hogy a részemre megküldött számítógép- és mobilvásárlásokról mi alapján döntöttek, ugyanis az nem derül ki, hogy mely cégektől kértek még árajánlatokat, hogy a legelőnyösebbet választhassák ki!

Mi az oka annak, hogy azokat meg kellett venni és nem a Hivatal informatikai eszközparkjából biztosították? Vagy ha elromlottak, a javítás idejére miért nem a meglévő eszközparkból adtak ki másik gépet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta

Hivatkozása ide

Feladó: Sajtóiroda
Országgyűlés Hivatala


Attachment Zuhanykabin.pdf
91K Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta!
Közérdekű adatigénylésére a válaszainkat az alábbiakban olvashatja:

1. Küldjék meg a részemre a zuhanykabin számláját!
A számlát csatoltuk!

2. Továbbra is kérem, hogy küldjék meg részemre a kiadott számlákhoz
tartozó, a frakciók, illetve a képviselők által leadott megrendeléseket!
A számlákhoz tatozó megrendeléseket, szerződéseket azokhoz csatoltuk. A
korábban elküldött anyagban a számlák mellett megtalálhatóak.
Továbbá tájékoztatjuk, hogy a képviselőcsoportok ellátási rendje keretében
a frakciók munkatársai munkavégzésének elősegítésére a Hivatal
által beszerzett eszközökből egyszerű raktári igényléssel is adtunk ki
eszközöket, melyeket a frakciók részére rendelkezésre álló keret terhére
számoltunk el.
3. Kérem, sorolják fel, hogy egy adott országgyűlési ciklusra vonatkozóan
egy képviselőnek milyen személyi és tárgyi feltételeket – informatikai és
mobil eszközöket – biztosítanak!
Az országgyűlési képviselők részére a 2012. évi XXXVI. törvény alapján
biztosítunk eszközöket és juttatásokat.
Így a képviselők számára az alábbi eszközöket biztosítottuk.

·         Képviselői laptop

o   LENOVO THINKPAD HELIX

o  Vezetékes Optikai Notebook egér (1600DPI, 3000FPS),

o   Táska

o   Microsoft Win 8.1 ENT HUN 64 bit operációs rendszer

o   Microsoft Office STD 2013 SNGL irodai szoftver

o   mobilinternet előfizetés

·         Mobiltelefon (választható) + előfizetés + mobilinternet
előfizetés

Képviselői bérelt irodákba kérhető eszközök:

·         Lenovo Thinkpad L540

·         Microsoft Windows 8 Pro

·         Microsoft Office 2013

·         Xerox Workcentre 3325V_DNI nyomtató

·         ASUS DSL-N55U router (3G) + mobilinternet előfizetés

·         mobiltelefon + előfizetés,

továbbá az iroda működéséhez szükséges bútorzatot 3 db íróasztal, 3db
szék, 3 db irattartó (fiókos), 3 db szekrény.  

4. Közöljék, kérem azt is, hogy 2014-ben milyen informatikai és mobil
eszközöket vásárolt az Országgyűlés Hivatala a képviselőknek!

1. Hordozható számítógépek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
(546/2014. az eljárás azonosítója)

[1]https://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/...

2. Mobil távközlési szolgáltatás teljesítése, telefonkészülékek
szállítása, továbbá távmunkaeszközökhöz szükséges mobil NET szolgáltatás
teljesítése (547/2014. az eljárás azonosítója)

[2]https://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/...

3. Számítógépek és hozzátartozó szoftverek, valamint nyomtatók beszerzése,
és irodai, informatikai támogatási szolgáltatás nyújtása (550/2014. az
eljárás azonosítója)

[3]https://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/...

5. Tájékoztassanak arról, hogy ezeket mely cégektől, mekkora értékben
szerezték be és a cégeket mi alapján választották ki! Amennyiben írtak ki
rá közbeszerzést, kérem, a kiírást és az eredményhirdetést is küldjék meg
számomra!
Az eszközöket a fentiek szerinti közbeszerzési eljárásban vásároltuk. Az
Országgyűlés Hivatala közbeszerzési eljárásai itt találhatóak:
[4]http://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/e...

6. Kérem, adják meg azt is, hogy a részemre megküldött számítógép- és
mobilvásárlásokról mi alapján döntöttek, ugyanis az nem derül ki, hogy
mely cégektől kértek még árajánlatokat, hogy a legelőnyösebbet
választhassák ki!
A beszerzések egy része, mint az a szerződésekből is látható a
központosított közbeszerzési rendszerben kiválasztott szállítóktól
történt, ez esetben a közbeszerzési eljárást a Központi Ellátási
Főigazgatóság folytatta le.
A beszerzések további része esetében a frakciók maguk választották ki a
szállítót, erre az Országgyűlésről szóló törvény, illetve a
Közbeszerzésekről szóló törvény esetükben lehetőséget ad, illetve adott
korábban is. (Jelenleg a 2015. év CXLIII. törvény 111.§ o. pontja
szerint.)

Mi az oka annak, hogy azokat meg kellett venni és nem a Hivatal
informatikai eszközparkjából biztosították? Vagy ha elromlottak, a javítás
idejére miért nem a meglévő eszközparkból adtak ki másik gépet?
Az országgyűlési képviselőcsoportok az országgyűlésről szóló törvény által
biztosított pénzügyi kereteik felett maguk rendelkeznek, melyet a
működésükkel járó kiadásokra, illetve az irodáik működtetésére
használhatnak fel.
Üdvözlettel:

                SAJTÓIRODA

1055 Budapest,Kossuth tér 1-3.

         Telefon:+36 1 441 4263

             Fax:+36 1 441 4810

            [email address]

References

Visible links
1. https://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/...
2. https://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/...
3. https://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/...
4. http://www.parlament.hu/aktual/kozbesz/e...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Divatbemutató

A(z) Magyar Paralimpiai Bizottság részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei