Mellow Mood szerződések

Rádi Antónia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei részére

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Hivataluk és jogelődei, illetve a Mellow Mood Kft., továbbá Hamdan Sameer Mahmoud és Awad Zuhair Fathi, valamint Avad Naji Fathi, valamint a nevezett személyek által képviselt jogi személyek közötti szerződések főbb adatai: szerződéskötés/módosítás ideje, szerződés tárgya, ellentételezés 1980-2017 között.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 3.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Feladó: Titkárság
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei


Attachment DOC100717 10072017134305.pdf
469K Download View as HTML


Tisztelt Rádi Antónia!
Hivatkozással megkeresésére, mellékelten küldöm válaszlevelünket.

Tisztelettel:
Gyuris Tamás igazgató megbízásából
Gábor Mónika

--
BMSZKI titkárság

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
H-1134 Budapest, Dózsa György út 152.
e-mail: [BMSZKI request email]
Tel.: +36-1/238-9501
Fax: +36-1/238-9502

2017.07.03. 11:38 keltezéssel, Rádi Antónia írta:

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Rádi Antónia

Delivered

Tisztelt Gyuris Tamás Igazgató Úr!

köszönöm a gyors választ. Természetesen minden adat érdekel az említett jogviszonnyal kapcsolatban, ha lehetséges, szívesen tudnék többet az említett peres eljárásról is.

Köszönöm az együttműködésüket.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rádi Antónia:
Csak a(z) Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei