Mely nyílvános adattárat használja a minisztérium a nyugdíjasokra vonatkozó adatok közlésekor?

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Mely nyilvános adattárat használta a minisztérium az Országgyűlés K/878 számú írásbeli kérdésének megválaszolásakor? (113.448 személy)
2.) Mely nyilvános adattárat használta a minisztérium az Országgyűlés K/656 számú írásbeli kérdésének megválaszolásakor? (130.500 Ft)
3.) Mely nyilvános adattárat használta a minisztérium az Országgyűlés K/137 számú írásbeli kérdésének megválaszolásakor? (220 ezer fő)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 23.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 45644-1/2018/PERFO    

 

Kizárólag elektronikus úton kézbesítve                     

 

 

Karácsony Mihály                           

részére

[FOI #11511 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Mely nyilvános adattárat használta a minisztérium az Országgyűlés
K/878 számú írásbeli kérdésének megválaszolásakor? (113.448 személy)

2.) Mely nyilvános adattárat használta a minisztérium az Országgyűlés
K/656 számú írásbeli kérdésének megválaszolásakor? (130.500 Ft)

3.) Mely nyilvános adattárat használta a minisztérium az Országgyűlés
K/137 számú írásbeli kérdésének megválaszolásakor? (220 ezer fő)”

 

Tájékoztatom, hogy az adatigénylésében felsorolt írásbeli kérdésekre adott
válaszokhoz a szükséges statisztikai adatokat a Magyar Államkincstár
bocsátotta rendelkezésre.

 

A Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 92. § (1) bekezdésének 11. pontja alapján az emberi erőforrások
minisztere felelős a szociál- és nyugdíjpolitikáért. A miniszter a
szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében – a 105. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján – ellátja a társadalombiztosítási
nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos
feladatokat. A nyugdíjpolitikáért felelős miniszter megkeresésére a Magyar
Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően a Magyar Államkincstár központi szerve gondoskodik a
nyugellátásokkal, Nyugdíjbiztosítási Alappal kapcsolatos adatszolgáltatás
teljesítéséről. A Magyar Államkincstár szakmai irányítása keretében a
minisztert megillető hatáskörök kiadmányozására a nyugdíjbiztosítási
feladatok tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás 6.
függelék II. B) pontjának 14. alpontja alapján a család-és ifjúságügyért
felelős államtitkár jogosult.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2018. szeptember 10.

 

Üdvözlettel:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei