Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rédai Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Mennyi pénze került a külföldi állampolgárok KRESZ-vizsgájának fordítása?

Rédai Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Közlekedési Hatóság részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Rédai Gábor to read a recent response and update the status.

Feladó: Rédai Gábor

Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen összegbe került a jelenleg külföldi állampolgárok számára igénybe vehető KRESZ-vizsga tartalmának angolra fordítása. Továbbá szíveskedjenek válaszolni arra a kérdésre is, hogy magánszemély vagy cég fodította-e le a vizsga szövegét, illetve, hogy pontosan ki ( vagy melyik cég ) volt az, akitől megrendelték a fordítást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 12.

Üdvözlettel:

Rédai Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: KGH KE Képzési és Vizsgáztatási Főosztály
Nemzeti Közlekedési Hatóság


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment 0285 001.pdf
11 Download View as HTML

Attachment 0283 001.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az elektronikus levelére készített tájékoztatásunk a mellékletben
található.

 

Üdvözlettel:

 

Dobrocsi Endre

főosztályvezető megbízásából

 

Szüts Károlyné

titkársági asszisztens

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal

Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

 

H-1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Levélcím: 1389 Budapest 62. Pf. 102.

Telefon: +36 1 814 1818

Fax: + 36 1 814 1815

E-mail: [email address]

 

[1]cid:image002.jpg@01CE6E87.A1CFE600

 

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat
tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú
felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha
ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a
feladónak.

This e-mail message contains confidential information and should only be
read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is
addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or
forward it. If you have received this e-mail message in error, please
notify the sender.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rédai Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rédai Gábor:
Csak a(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Fényforrások

A(z) Nemzeti Közlekedési Hatóság részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei