Mennyi bevétel kelettkezett az MVM Zrt-nél az Adóalapon kívüli tételekből

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Villamos Művek Zrt. részére

Magyar Villamos Művek Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Milyen nagyságú bevétele származott az MVM Zrt nek 2016-ban és 2017-ben a fogyasztók által "Szénip.szerk.átal.tám." jogcímen fizetett összegekből.
2.) Milyen nagyságú bevétele származott az MVM Zrt nek 2016-ban és 2017-ben a fogyasztók által "Kapcs.term.szerk.-át.díj." jogcímen fizetett összegekből.
3.) Milyen nagyságú bevétele származott az MVM Zrt nek 2016-ban és 2017-ben a fogyasztók által "Kedv.árúvill.en.-tám" jogcímen fizetett összegekből.
4.) Milyen nagyságú bevétele származott az MVM Zrt nek 2016-ban és 2017-ben a fogyasztók által "KÁT." jogcímen fizetett összegekből.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 5.

Üdvözlettel: Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: MVM ZRt.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Karácsony Mihály!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az MVM Zrt.-nek szénipari szerkezet átalakítási jogcímen, kapcsolt termelés szerkezet átalakítási jogcímen, kedvezményes árú villamos energia támogatási jogcímen, illetve KÁT jogcímen sem 2016-ban, sem 2017-ben nem keletkezett bevétele.

Üdvözlettel,

MVM Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Magyar Villamos Művek Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Adományok listája

A(z) Magyar Villamos Művek Zrt. részére Sipos Zoltán által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei