Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pápa Levente, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Mennyi közmunkást foglalkoztat az MTVA ma és a múltban?

Pápa Levente küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Pápa Levente to read a recent response and update the status.

Feladó: Pápa Levente

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Közérdeklősre számot tartó adatnak gondolom a nagy állami intézmények által foglalkoztatott közmunkások számát. Ma és visszamenőlegesen is. A mai közmunkás csapdahelyzet egyik visszás következménye, hogy sok korábban rendesen foglalkoztatott munkavállalónak csak közmunkás lehetőséget ajánlanak fel. Ezért az ún. visszafoglalkoztatott közmunkások létszáma is a közvéleményre tartozik.

Emiatt kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. Az MTVA által jelenleg foglalkoztatott közmunkások létszámát.
2. Az MTVA által jelenleg foglalkoztatott közmunkások közül a volt MTVA alkalmazottak létszámát
3. Az MTVA által foglalkoztatott közmunkások havi átlagos létszámát az MTVA megalakulásától kezdve havi bontásban.
4. Az MTVA által foglalkoztatott közmunkások közül a volt MTVA alkalmazottak havi átlagos létszámát az MTVA megalakulásától kezdve havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 8.

Üdvözlettel:

Pápa Levente

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt Pápa Levente Úr!

 

2015. június 8-án érkezett „Mennyi közmunkást foglalkoztat az MTVA ma és a
múltban?” tárgyú közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk:

 

Az MTVA-nál  a közfoglalkoztatottak létszáma jelenleg 195 fő, ebből egy fő
volt korábban (két évvel ezelőtt) az MTVA munkavállalója.

2011. január 1-től napjainkig a közfoglalkoztatottak havi átlagos
létszáma, és ebből a volt MTVA alkalmazottak létszáma a következő:

 

 

MTVA által foglalkoztatott
Közfoglalkoztatottak közfogl. közül a volt MTVA
átlagos állományi alkalmazottak havi átlagos
Év Hónap létszám / fő létszáma /fő
2011 január-december 0 0
2012 január 0 0
2012 február 0 0
2012 március 0 0
2012 április 0 0
2012 május 0 0
2012 június 0 0
2012 július 0 0
2012 augusztus 30 0
2012 szeptember 99 0
2012 október 166 0
2012 november 218 0
2012 december 229 0
2013 január 222 0
2013 február 215 0
2013 március 212 0
2013 április 246 0
2013 május 243 0
2013 június 230 0
2013 július 219 0
2013 augusztus 97 0
2013 szeptember 0 0
2013 október 0 0
2013 november 196 0
2013 december 366 0
2014 január 361 0
2014 február 387 0
2014 március 373 0
2014 április 358 0
2014 május 0 0
2014 június 0 0
2014 július 0 0
2014 augusztus 0 0
2014 szeptember 192 1
2014 október 206 1
2014 november 210 0
2014 december 219 0
2015 január 211 0
2015 február 174 0
2015 március 167 0
2015 április 184 1
2015 május 193 1

 

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, hogy
szíveskedjen visszajelezni arról, hogy válaszunkat megkapta.

 

Tisztelettel:

 

 

     MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

     Tel.: +36 1 759 5066
     [1][email address]

     1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

   [2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

     TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pápa Levente, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pápa Levente:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Parlagfű-mentesítés

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Barkó Henrietta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei