"Mennyibe kerültek a VOLT fesztiválon levetített Orbán beszédek?"

Párbeszéd Magyarországért Párt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Párbeszéd Magyarországért Párt

Delivered

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

"Mennyibe kerültek a VOLT fesztiválon levetített Orbán beszédek?"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 24.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt

Hivatkozása ide

Feladó: XX. Század Intézet
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Párbeszéd Magyarországért Párt!

 

A 2019. július 24. napján kelt, a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak (a továbbiakban: Közalapítvány)
címzett – a [1][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] e-mail-címre küldött –
közérdekű adatigénylésükkel kapcsolatban – amelyben azt kérték, hogy a
Közalapítvány küldje meg az Önök részére, hogy „Mennyibe kerültek a VOLT
fesztiválon levetített Orbán beszédek?” – az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Önök az adatigénylés teljesítését akként kérték a Közalapítványtól, hogy
az igényelt adatokat a Közalapítvány küldje el a
[2][FOI #13113 email] e-mail-címre, vagy töltse fel a
kimittud.atlatszo.hu weboldalra. Az adatigénylést tartalmazó e-mailben
szerepel, hogy „Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon.” Tehát Önök az adatigénylésükben a Közalapítvány
válaszát egy olyan elektronikus felületre kérték megküldeni/feltölteni,
ahol a Közalapítvány által küldött adatok nem csak az Önök számára, hanem
azonnal mindenki számára hozzáférhetővé, nyilvánossá válnak.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közalapítvány nem köteles az adatigénylésüket
egy olyan e-mail-címre teljesíteni, amely automatikusan az általunk
Önöknek küldött válaszlevél azonnali nyilvánosságra kerülésével, korlátlan
nyilvánosságú terjesztésével jár. Erre tekintettel kérjük, hogy az
adatigénylés teljesítéséhez adjanak meg olyan e-mail-címet, amit csak az
adatigénylő használ.

 

Ezt az álláspontunkat – miután állásfoglalás iránti kérelemmel fordultunk
a NAIH-hoz – a NAIH is megerősítette. A Közalapítvány a NAIH
állásfoglalása alapján jogosult olyan e-mail-címre küldeni a válaszát, a
kért adatokat, amit kizárólag az adatigénylő lát, azaz amely nem
nyilvános. A továbbiakban az adatigénylő felelőssége, hogy az adatigénylő
saját e-mail-címére küldött válaszlevelet és közérdekű adatokat hol,
milyen módon használja fel, hozza nyilvánosságra.

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 5.

 

Üdvözlettel:

 

Közép és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
2. mailto:[FOI #13113 email]

Hivatkozása ide

Feladó: XX. Század Intézet
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2019. július 24. napján kelt, a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak
címzett közérdekű adatigénylésére a választ megküldtük az alábbi e-mail
címre: [1][email address]

 

 

Tisztelettel:

 

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Párbeszéd Magyarországért Párt:
Csak a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei