Metrowagonmash Nyrt.-vel kötött szerződés az M3 járműpark felújításról

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt BKV Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015. augusztus 7-én kelt, a Metrowagonmash Nyrt-vel kötött szerődést az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításáról és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállításáráról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 12.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Czédli György
Budapesti Közlekedési Zrt.

 

Tisztelt Pataki Úr,

 

az M3 metró Járműfelújítással kapcsolatos kérdése hozzám érkezett,
illetékességből társaságunk Jogi Igazgatóságának továbbítottam.

 

Üdvözlettel

 

 

 

       Dr Czédli György ov.

Beszerzés irányítási osztály

              11933

    20 / 499-8189

 

 

ü Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre. P Please
consider the environment before printing this email.

*******

Ezt az emailt a Websense ESG ellenőrizte a BKV Zrt. biztonsági szabályzata alapján. Nem található benne vírus.

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Gallai Pál
Budapesti Közlekedési Zrt.


Attachment Ssze24815082614590.pdf
425K Download View as HTML


Tisztelt Pataki Márton úr!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (2) bekezdése
alapján, ha a kért adatot korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó
nyilvános forrás megjelölésével is.

 

A fentiekre tekintettel, hivatkozással a csatolt megkeresésében
foglaltakra tájékoztatom, hogy a kért adat az alábbi linken megtalálható:
[1]http://www.bkv.hu/hu/search?search=korsz....

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Gallai Pál

jogtanácsos

Jogi Iroda

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

BKV Zrt.

1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Telefon: 06-1-461-6500/11666

E-mail: [2][email address]

 

ü Mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a környezetre. P Please
consider the environment before printing this email.

*******

Ezt az emailt a Websense ESG ellenőrizte a BKV Zrt. biztonsági szabályzata alapján. Nem található benne vírus.

References

Visible links
1. http://www.bkv.hu/hu/search?search=korsz...
2. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Reklámkihelyezés

A(z) Budapesti Közlekedési Zrt. részére Ipsai Ervin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei