Miért egyenetlenül kerülnek szétosztásra Budapest területén a pár éves és a lassan nagykorú buszok?

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Budapest területén milyen elvek alapján kerülnek elosztásra az autóbuszok a különböző viszonylatok között?

Véleményem szerint a BKK egyik feladata az lenne, hogy a Budapesten közszolgáltatást végző alvállalkozók nem homogén járműparkját egyenletesen kellene elosztani az autóbusz viszonylatok között. A vonaljegy és a bérlet a főváros teljes közigazgatási területén ugyanannyiba kerül, a szolgáltatás színvonala területenként jelentős eltéréseket mutat.

Kérem, hogy válaszukban kifejezetten térjenek ki a 36 és a 136E járaton közlekedő járművek elosztásának elveire. 2018.09.21-én a 36-os viszonylaton 2-3 éves, korszerű és kényelmes járművek közlekedtek. Míg a 136E viszonylaton 13 és 17 éves buszok közlekedtek, melyeknek kényelmi színvonala a szükséges minimumot sem éri el (légkondicionáló berendezés nem működik, megfelelő méretű és mennyiségű nyitható ablak nem került beépítésre, elhasználódott utastér).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0032197/2018

Kovács Zoltán

[1][FOI #11645 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kovács Zoltán!  

 

Mindenekelőtt engedje meg, hogy szíves elnézését kérjük az elhúzódó
válaszadásért.

 

A BKK Zrt.-hez 2018. szeptember 21-én érkezett „Miért egyenetlenül
kerülnek szétosztásra Budapest területén a pár éves és a lassan nagykorú
buszok?” tárgyú adatigénylésére hivatkozva az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt.-nek az autóbuszok mindenkori elosztásánál
az utasforgalmi szempontok és az esélyegyenlőség elve mellett számos olyan
körülményt is figyelembe kell vennie, ami az utazóközönség számára nem
egyértelműen látható. A BKK szolgáltatási területén jelenleg 3 szolgáltató
közlekedtet autóbuszokat: a BKV Zrt., a VT-ARRIVA Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt.
A VOLÁNBUSZ Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a BKV Zrt. és
a VT-ARRIVA Kft. a BKK Zrt. megrendelésében. A VT-ARRIVA Kft. a BKK
versenyeztetett szolgáltatója, úgynevezett szolgáltatói szerződések
határozzák meg a szolgáltatás alapvető mennyiségi és minőségi
kritériumait, így ezek is befolyásolják az autóbuszok elosztását. A BKV
Zrt. úgynevezett belső szolgáltató, a velük fennálló elszámolási rendszer
alapján - a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - tekintettel kell
lenni a rendelkezésre álló kiadó telephelyi és járműállományi
infrastruktúrára is. A VOLÁNBUSZ Zrt. autóbuszai az agglomerációs
településeket kiszolgáló viszonylatokon közlekednek, ezeken a vonalakon
más jármű nem közlekedik. Továbbá a BKV Zrt. és a VT-ARRIVA Kft.
autóbuszai is jellemzően eltérő vonalakon közlekednek.

 

Részletesebben az alábbi elvek alapján történik az autóbuszok napi
elosztása:

 

- Esélyegyenlőség elve: A BKK szolgáltatási területén minden vonalon cél
az akadálymentes járművek minél szélesebb körű alkalmazása. Lehetőség
szerint teljes üzemidőben ilyen autóbuszok közlekednek a vonalakon, de a
rendelkezésre álló járműparkot figyelembe véve magaspadlós autóbuszok is
közlekednek. Ezeket a járműveket elsősorban olyan vonalakra osztják be,
amelyeken a munkanapi csúcsidőszakokban jelentősen több járműre van
szükség az egyéb napszakokhoz képest a regisztrált utasigények alapján.
Így a magaspadlós autóbuszok jellemzően csak a munkanapi csúcsidőszakokban
közlekednek, az ilyen típusú vonalakon, jellemzően a turisztikai és
városképi szempontból kiemelt belvárosi területen kívül. A jelenleg is
zajló metrópótlás miatt rendszerszinten több autóbuszra van szükség, ezért
ebben az időszakban a magaspadlós autóbuszok néhány esetben munkanapokon
az egyéb időszakokban is kiadásra kerülnek. Hétvégén kizárólag
alacsonypadlós autóbuszok közlekednek.

 

- Szolgáltatói szerződések: A BKK Zrt. versenyeztetett szolgáltatójának, a
VT-ARRIVA Kft.-nek a fennálló szolgáltatói szerződései meghatározzák azt a
szolgáltatási területet, amin belül az autóbuszokat el lehet osztani. A
szolgáltatási területek a szerződések megkötése előtt kijelölésre
kerültek, a Budapest teljes területén rendelkezésre álló korábbi járműpark
alapján. A több szerződéses ütemnek köszönhetően a VT-ARRIVA Kft. mára a
város csaknem teljes területén közlekedtet 1-5 éves autóbuszokat.

 

- Rendelkezésre álló járműpark, telephelyi infrastruktúra: A VT-ARRIVA
Kft. 1-5 éves járművei mellett a BKV Zrt. jelentősen eltérő életkorú és
minőségű autóbuszokat üzemeltet. Az autóbuszok kiadása jelenleg 5
telephelyről történik, a város területén egyenletesen elosztva.
Gazdaságossági szempontok alapján az egyes járműtípusok jellemzően 1-1
telephelyről kerülnek kiadásra, ez alól kivételt képeznek a kb. 10-15 éves
szóló és csuklós Volvo típusú autóbuszok, melyek a nagyobb darabszámuk
miatt több telephely környezetében is megtalálhatóak. A telephelyi
infrastruktúra adottságok miatt a gázüzemű Mercedes CNG és Van Hool CNG
autóbuszok a dél-pesti telephelyről kerülnek kiadásra, illetve a csuklós
Van Hool autóbuszok is Dél-Pesten közlekednek. A BKV Zrt. megrendelésében
az Inter Tan-Ker Kft. tulajdonában lévő autóbuszok is egy telephelyről,
Óbudáról kerülnek kiadásra. Ezen szerződés keretein belül közlekedik az az
50 darab vadonatúj, légkondicionált, csuklós Mercedes Conecto típusú
autóbusz is, amely az M3-as metrópótló vonalon biztosítja az utasok
komfortosabb utazási körülményeit, ellensúlyozva a megnövekedett menetidő
miatti kényelmetlenséget. A régebbi, magaspadlós autóbuszokat a cinkotai,
dél-pesti és kőbányai telephelyek adják ki.

 

- Gazdaságossági szempontok, rezsimenetek: Gazdaságossági megfontolás
alapján a BKV Zrt. által kiadott autóbuszok olyan módon kerülnek
elosztásra (a korábban leírtak figyelembe vétele mellett), hogy minden
vonalra lehetőleg a legközelebbi telephelyről érkezzen az autóbusz. Ez azt
jelenti, hogy (a többi szempontot is figyelembe véve) lehetőleg minden
vonal esetében a forgalomba állási pontokhoz, vagyis jellemzően a
végállomásokhoz legközelebbi kiadó telephelyről történik a kiadás. A
VT-ARRIVA Kft.-vel kötött szolgáltatói szerződések alapján a garázsmenetek
(ún. rezsimenetek) nem kerülnek elszámolásra, így a BKV Zrt. telephelytől
távoli végállomásokra lehetőség szerint a VT-ARRIVA Kft. autóbuszai állnak
ki.

 

- Vonalak szolgáltatók közötti elosztása : Az eltérő jogviszonyok miatt a
BKV Zrt., VT-ARRIVA Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt. által kiadott autóbuszok
jellemzően különböző vonalakon közlekednek, vagyis egy vonalon jellemzően
egy szolgáltató autóbuszai találhatók meg. Ennek további
forgalomszervezési, menetrend tervezési és forgalomirányítási előnyei is
vannak.

 

A leírt szempontok alapján a 136E vonalon a Fiatalság utcai végállomáshoz
közeli dél-pesti telephelyről állnak ki a Van Hool, Volvo és Ikarus 280
típusú autóbuszok. A 36-os járat végállomásai viszonylag messzebb
helyezkednek el a dél-pesti telephelytől, így ezen a vonalon a VT-ARRIVA
Kft. Mercedes Conecto típusú autóbuszai közlekednek. A többi városrészben
is hasonló módon vegyesen, de eltérő vonalakon közlekednek a BKV Zrt. és a
VT-ARRIVA Kft. autóbuszai. 

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

Budapest, 2018. október 15.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11645 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei