Miért nem működnek a légkondicionáló berendezések a használtan vásárolt buszokon?

Kovács Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Zoltán

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy a BKV Zrt által használtan vásárolt buszok nagy részén miért nem működik a légkondicionáló berendezés? Válaszukban kérem, hogy járműtípusonként térjenek ki a működőképtelenség indokára.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Kovács Zoltán

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0026391/2018

Kovács Zoltán

[1][FOI #11469 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Kovács Zoltán!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

A BKK Zrt.-hez 2018. augusztus 9-én érkezett elektronikus leveleire
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

A közlekedési szolgáltató BKV Zrt. állásfoglalása szerint az autóbusz és
trolibusz állományuk rendkívül heterogén, azt összesen több mint 40 típus
és azokon belül többféle altípus alkotja. Ennek megfelelően a
klímaberendezések terén is széles skálát képvisel a flotta. A
légkondicionáló berendezések meghibásodása ezzel együtt sajnos nem
típusfüggő jelenség, a kiváltó ok minden esetben egyéni diagnosztizálást
tesz szükségessé, amelyeket karbantartóik egyedi szemlével és javítással
orvosolnak.

 

Az autóbuszok üzemeltetése során napközben előfordulhat, hogy a
klímarendszer meghibásodik. Amennyiben hasonlót tapasztal, a jármű
rendszámának megadása esetén áll módjában a BKV Zrt.-nek vizsgálatot
indítani, és javítani a feltárt hibát. Tavaly november óta, hétvégente
közel 90 autóbusz közlekedik az M3-as metrópótló vonalán, ezek között
Mercedes, Volvo és Van Hool típusú járművek is megtalálhatók.

 

Megértését köszönjük, a kellemetlenségért pedig szíves elnézését kérjük.

 

Budapest, 2018. szeptember 7.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben a panaszkezelési eljárás nem vezetett
az Ön számára kielégítő eredményre, jogorvoslatért az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztályához (1440
Budapest, Pf. 1., személyes ügyintézés: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.,
e-mail cím: [2][email address], telefonszám: +36 (1) 373 1405), mint 
autóbuszos közlekedési hatósághoz fordulhat a jelen dokumentum, a jogsértő
magatartás leírását tartalmazó panasz és az azt alátámasztó bizonyítékok
együttes megküldésével vagy személyes benyújtásával, jelen levelünk
kézhezvételétől számított 30 napon belül. E határidőn túl benyújtott
panaszokat az autóbuszos közlekedési hatóság visszautasítja. Az autóbuszos
hatóság abban az esetben is visszautasítja a kérelmet, ha az nem az
előterjesztésre jogosulttól származik.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #11469 email]
2. javascript:O.F(%[email address]%60)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Zoltán:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei