Miként érvényesül az öregségi nyugdíjmegállapítás esetén a törvényben meghatározott korlát?

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Hány nyugdíjigénylő személy esetében alkalmazták 2018-ban, az öregségi nyugdíj megállapítása esetén, az 1997.évi LXXXI. törvény 22.§. (11) a.) pontjában körülírt 90 százalékos korlátot?
2.) 1.) Hány nyugdíjigénylő személy esetében alkalmazták 2018-ban, az öregségi nyugdíj megállapítása esetén, az 1997.évi LXXXI. törvény 22.§. (11) b.) pontjában körülírt 80 százalékos korlátot?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem
Magyar Államkincstár


Attachment image001.jpg
6K Download


DATAF/75-5/2019

 

Tisztelt Karácsony Mihály úr!

 

2019. augusztus 5-én a Magyar Államkincstárba megküldött

"Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Miként érvényesül az öregségi
nyugdíjmegállapítás esetén a törvényben meghatározott korlát?"

című megkeresésében foglaltakkal kapcsolatban a következőkről
tájékoztatjuk.

 

A 2019. július végén rendelkezésre álló adatok szerint a 2018. évi
hatállyal (tehát a 2018. évben hatályos szabályok szerint) megállapított
öregségi nyugdíjak közül

-          1334 fő esetében alkalmazták a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 22. §
(11) bekezdés a) pontjában meghatározott 90 %-os; és

-          1957 fő esetében alkalmazták a Tny. 22. § (11) bekezdés b)
pontjában meghatározott 80 %-os

korlátozást.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adatok – a visszamenőleges
hatályú megállapítások miatt – a későbbiekben még változhatnak.

 

Üdvözlettel:

 

[1]Névtelen  

Dr. Dobai Bálint

adatvédelmi tisztviselő

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold utca 4.

E-mail: [2][email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei